Now showing items 27-46 of 80

  • Face-to-face promotive interaction leading to successful cooperative learning: A review study 

   Kristiansen, Selma Dzemidzic; Burner, Tony; Johnsen, Berit Helene (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The article presents a review of 34 studies conducted from 1995 to 2017 focusing on face-to-face promotive interaction (FtFPI) factors that may lead to successful cooperative learning (CL) in small groups, as guided by the ...
  • Face-to-face promotive interaction leading to successful cooperative learning:Review study 

   Kristiansen, Selma Dzemidzic; Burner, Tony; Johnsen, Berit Helene (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The article presents a review of 34 studies conducted from 1995 to 2017 focusing on face-to-face promotive interaction (FtFPI) factors that may lead to successful cooperative learning (CL) in small groups, as guided by the ...
  • "Faldende og festlig sne" - snømotivets funksjon i Olaf Bulls dikt "Sneen" 

   Seiler, Thomas (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Olaf Bulls langdikt Sneen er blitt tolket flere ganger, men uten at noen har fokusert på selve tittelen. Denne artikkelen tar sitt utgangspunkt i tittelordet og spør etter snøens funksjon i teksten. Den består i å åpne opp ...
  • Formative Assessment of Writing (FAoW): A Confirmatory Factor Structure Study 

   Tavakoli, Elaheh; Amirian, Mohammad Reza; Burner, Tony; Davoudi, Mohammad; Ghaniabadi, Saeed (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   This validation study was undertaken to evaluate the construct of Formative Assessment of Writing (FAoW) operationalized by an instrument with 50 Likert scale items. To identify the EFL learners’ experiences of FAoW ...
  • Fra effektiv til affektiv læring? Skjønnlitteratur og interkulturell kompetanse i fremmedspråksundervisningen 

   Ohldieck, Hans Jacob (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Den tiltakende globaliseringen vi har vært vitne til i de seneste tiårene, har økt behovet for interkulturell kompetanse i den norske skolen. Mens kulturdidaktikken tradisjonelt har satt andre kulturer som objekt for ens ...
  • Gender shift in a Norwegian diminutive construction 

   Fløgstad, Guro Nore; Eiesland, Eli Anne (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   In this article, we discuss the ei litta construction in Norwegian, a construction that involves the use of feminine morphology combined with non-feminine nouns, and expresses evaluation. Through corpus analyses and an ...
  • Historien, estetikken og etikken. Tre lesninger av Sara Stridsbergs Happy Sally 

   Claudi, Mads Breckan (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   I artikkelen diskuteres Sara Stridsbergs debutroman Happy Sally (2004) med utgangspunkt i de tre begrepene historie, estetikk og etikk. Teoretisk fundert i narrativ psykologi og estetisk teori viser artikkelens to første ...
  • How teachers use prosody to guide students towards an adequate answer 

   Sikveland, Rein Ove; Solem, Marit Skarbø; Skovholt, Karianne (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   This paper focuses on the role prosodic features play in displaying evaluative stance in desk talks and oral exams in Norwegian secondary schools. We explore the extent to which teachers make available, to students, their ...
  • Hvordan lages barn? Bildebøker for barn om hvordan barn blir til 

   Maagerø, Eva; Øines, Anne Marie (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   I denne artikkelen analyseres fire bildebøker for barn der temaet er hvordan barn blir til. Målet er å undersøke hvordan voksensamfunnet formidler dette tilsynelatende tabubelagte og sensitive emnet til små barn gjennom ...
  • Jules Verne for norske lesere gjennom 100 år 

   Moe, Per Johan (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Artikkelen gir en oversikt over utgivelser fra norske forlag i hundreårsperioden fra den første Verne-oversettelsen kom på trykk i Christiania i 1873 og frem til 1971. Da kom den hittil eneste oversettelsen av forfatterens ...
  • Kritisk lesing av historiske saktekster. Fire vg3-elevers forståelse av en antisemittisk tekst 

   Veum, Aslaug; Eilertsen, Anders (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Kritisk tilnærming til tekst er et av områdene i de nye kjerneelementene i norskfaget. I denne artikkelen undersøker vi hvordan høypresterende elever på Vg3 forstår en historisk saktekst med antisemittisk innhold, og hvilke ...
  • Labialization in Cairene Arabic 

   Youssef, Islam (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   This paper investigates certain morphological categories in Cairene Arabic where the contrast between the short high vowels [i] and [u] is neutralized. The understanding of these neutralizations has direct consequences on ...
  • Language contact across the lifespan 

   Fløgstad, Guro Nore; Lanza, Elizabeth (Chapter, 2019)
   The outcome of a multilingual encounter depends on a number of factors. Contact may be of various kinds and may differ in duration, and speakers may belong to different sociocultural groups depending on such variables as ...
  • Literacy i naturfag og fysikk. Hva kreves av grunnleggende ferdigheter? 

   Aamotsbakken, Bente; Askeland, Norunn (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Artikkelen drøfter læreplanens vekt på grunnleggende ferdigheter og argumenterer for at grunnleggende ferdigheter lesing og skriving kan studeres som én ferdighet: literacy. Lærerens rolle blir ansett å være avgjørende for ...
  • The Literary Adaptation of Vǫluspá in Hauksbók and Snorra Edda 

   Thorvaldsen, Bernt Øyvind (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The three versions of Vǫluspá display substantial differences in their references to speaker and audience. In 2013, the present author investigated such references in the Codex Regius version of the poem, and argued that ...
  • Los olvidados caminos de la paz 

   Ramírez-Orozco, Mario (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Entre las causas que clarifican el porqué de más de medio siglo la violencia armada intermitente, y en particular para los lectores no familiarizados con el acontecer colombiano, se encuentran: la desigualdad económica ...
  • Making It News: Money and Marketing in the Expatriate Modernist Little Magazine in Europe 

   Aijmer Rydsjö, Celia; Jonsson, AnnKatrin (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   This article deals with practical and economic aspects of expatriate little magazine production and should be seen as furthering the understanding of the economic and promotional underpinnings of modernist cultural expression ...
  • Mehrsprachigkeitsdidaktik im frühen DaF-Unterricht in Dänemark und Norwegen – Lehrer- und Schülerperspektiven 

   Lindemann, Beate; Speitz, Heike; Daryai-Hansen, Petra (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   In den skandinavischen Ländern arbeitet man seit vielen Jahren daran, den früheren Start mit 2. Fremdsprachen an den Schulen einzuführen. Seit einer Schulreform im Jahre 2014 wird nun in Dänemark DaF-Unterricht bereits ab ...
  • Metacognition in Language Learning and Teaching 

   Haukås, Åsta; Bjørke, Camilla; Dypedahl, Magne (Book; Peer reviewed, 2018)
   This volume offers an exhaustive look at the latest research on metacognition in language learning and teaching. While other works have explored certain notions of metacognition in language learning and teaching, this book, ...
  • Moterobringens kunst. Latin-Amerikas barokke tradisjoner 

   Ohldieck, Hans Jacob (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Havanna, 18. januar 1957: Den cubanske forfatteren José Lezama Lima holder et foredrag som under tittelen «La curiosidad barroca», den barokke nysgjerrigheten, skal bli sentralt i forståelsen av den latinamerikanske barokkens ...