Now showing items 68-70 of 70

  • Valgfrie former – mulighet eller byrde? 

   Bråten, Ingunn Marie (Master thesis, 2019)
   I den offisielle bokmålsnormalen er det stor valgfrihet, både når det gjelder staving av enkeltord og på systemnivå som bøyingsformer. For språkbrukere betyr dette at de har mulighet til å velge former i skriftspråket ...
  • Vegen til god bokstavkunnskap 

   Langvatn, Solveig (Master thesis, 2022)
   Temaet i denne masteroppgåva er bokstavinnlæring der føremålet er å rette søkelyset mot korleis lærarar arbeider i bokstavinnlæringa. Problemstillinga som ligg til grunn for studien er «Korleis introduserer og arbeider ...
  • Å finne mening i tilbedelsens rom: En sosialsemiotisk analyse av hellige rom i de abrahamittiske religionene 

   Myklebust, Siri (Master thesis, 2023)
   Masteroppgaven «Å finne mening i tilbedelsens rom» er en sosialsemiotisk analyse av hellige rom knyttet til de tre abrahamittiske religionene jødedom, kristendom og islam. I et lokalt og globalt perspektiv har religion en ...