Now showing items 294-313 of 5573

  • Autonomistøtte i organisasjon : Hvilken sammenheng er det mellom autonomistøtte, motivasjon, opplevd kompetanse, innsats, kvalitet, ytelse og subjektivt velvære? 

   Warholm, Kristian Aanes (Master thesis, 2014)
   I denne masteravhandlingen vil jeg gjennomføre en undersøkelse knyttet til autonomistøtte og subjektiv velvære. I undersøkelsen har jeg gjennomført en spørreundersøkelse i Thon Hotels. Thon Hotels er en organisasjon i ...
  • Autonomistøtte i tilrettelagt arbeidsliv : En kvalitativ studie om hvordan psykisk utviklingshemmede opplever autonomistøtte på jobb 

   Kvinlog, Liv Bakke (Master thesis, 2016)
   Det er et kjent fenomen innen selvbestemmelsesteorien og organisasjonsutvikling/ledelse at det finnes en sammenheng mellom økt motivasjon og prestasjon og autonomistøttende lederskap (Deci m.fl. 2009). Det finnes flere ...
  • Autonomistøtte og motivasjon hos personer med påvist diabetes type 2 - en høyintensiv treningsintervensjon over 12 uker 

   Paulsen, Jørgen (Master thesis, 2012)
   Sammendrag Hensikten med denne oppgaven er å undersøke om den opplevde autonomistøtten, i et modifisert treningsmiljø, kan henge sammen med de tre psykologiske behovene hos deltakerne og se på hvilken sammenheng dette har ...
  • Autonomistøtte, regulering av motivasjon og aktivitetsnivå hos voksne personer med diabetes type II - 3 år etter en 12 ukers treningsintervensjon 

   Sletten, Marte (Master thesis, 2016-11-04)
   Hensikt: Hensikten med denne oppgaven var å undersøke hvordan opplevelsen av treningsmiljøet, de tre psykologiske behovene og aktivitetsnivået henger sammen med motivasjonsreguleringen til fysisk aktivitet hos personer med ...
  • Autonomistøttende treningsmiljø og motivasjon hos uføretrygdede med psykiske helseproblemer- en treningsintervensjon over 12 uker 

   Karlsen, Cathrine Valen (Master thesis, 2017-03-01)
   Hensikt: denne mastergradsavhandlingen er forankret i SDT (Deci & Ryan, 2000) og har som hensikt å undersøke a) om et tilrettelagt autonomistøttende treningsmiljø, i løpet av en 12 ukers treningsintervensjon, vil kunne ...
  • Autonomous ships: a review, innovative applications and future maritime business models 

   Munim, Ziaul Haque (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Over the last decade, a few autonomous ship prototypes have been developed. While Norway is pioneering the technological development of autonomous ships (AS), other countries such as China, Finland and USA have also made ...
  • Aux antipodes de la société de cour. La défense de la constitution norvégienne après 1814 – Liberté paysanne et style des élites 

   Østberg, Kai Peter (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   In 1814, the Norwegians adopted a constitution that was quite democratic, relatively speaking. This article discusses to what extent Norwegians’ attitudes, manners and social norms made Norwegian society well disposed to ...
  • Avansert brukergrensesnittutvikling for simuleringsmiljøer 

   Transeth, Thomas André; Åmellem, Arne Kristian; Knutsen, Lone; Grøtterud, Ole-Martin; Vukobratovic, Zoran (Bachelor thesis, 2010)
  • Avansert klinisk sykepleie i hjemmebaserte tjenester. En kvalitativ studie. 

   Teien, Birgitte (Master thesis, 2019)
   Bakgrunn: Avanserte kliniske sykepleiere (AKS) har gjennom utdanning tilegnet seg kunnskaper på et avansert nivå, og flere ivaretar nyopprettede selvstendige funksjoner i norske kommuner. Til tross for at de først utdannede ...
  • Avdelingslederes rolle som ledere i videregående skole 

   Bunting, Mette (Chapter; Peer reviewed, 2014)
   God ledelse er avgjørende for systematisk utvikling av skolen. Videregående skoler er komplekse organisasjoner med rektor som «konsernledere» med et utadgående perspektiv, mens avdelingslederne leder innad. De fleste ...
  • Avgangseksamen i norsk – på kva måtar gir oppgåvene mogelegheit til kreativ akademisk skriving? 

   Norendal, Audhild (Chapter, 2019)
   I teksten forsøker eg å finne ut av korleis studentane er førebudde på den akademiske skrivinga i høgare utdanning. Det sentrale spørsmålet er kor vidt skriveoppgåvene i skulen opnar opp for at elevane kan komme med ...
  • Avkobling fra arbeid : En kvantitativ studie med fokus på grad av avkobling fra arbeid og forhold som kan påvirke dette. 

   Hansen, Marte Ødegaard; Skjeggerud, Line (Master thesis, 2018)
   Formål: Ved gjennomgang av litteraturen innen begrepet psykologisk avkobling savnet vi mer beskrivende forskning ved tiltak for å bedre kunne koble av fra jobb på fritiden. Empiriske studier har vist at aktiviteter man ...
  • Avsetning av biorest til landbruket. Praksis og erfaringer fra Sverige og oppstart av samhandlingsprosesser ved norske biogassanlegg 

   Hvitsand, Christine; Kleppe, Bård (Rapport 289, Research report, 2011)
   Det er store klima- og ressursmessige gevinster ved å gjenvinne matavfall i biogassanlegg. I slike anlegg uvinnes biogass som gir samfunnet fornybar energi. I tillegg dannes det biorest som er et næringsrikt gjødselprodukt. ...
  • Azimuthal anisotropy of charged jet production in √sNN=2.76 TeV Pb-Pb collisions 

   Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahn, Sang Un; Akindinov, Alexander; Alam, Sk Noor; Alme, Johan; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Altinpinar, Sedat; Djuvsland, Øystein; Haaland, Øystein Senneset; Huang, Meidana; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Zhang, Hui; Zhou, Zhuo; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Milosevic, Jovan; Qvigstad, Henrik; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Aleksandrov, Dimitry; Alessandro, Bruno; Alexandre, Didier; Alfaro Molina, José Rubén; Zhu, Hongsheng; Alici, Andrea; Alkin, Anton; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   We present measurements of the azimuthal dependence of charged jet production in central and semi-central √sNN=2.76TeVPb–Pb collisions with respect to the second harmonic event plane, quantified as vchjet2. Jet finding is ...
  • Azimuthal anisotropy of D -meson production in Pb-Pb collisions at sNN =2.76 TeV 

   ALICE, Collaboration; Langøy, Rune; Lien, Jørgen (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The production of the prompt charmed mesons D0,D+,and D∗+relative to the reaction plane was measured in Pb-Pb collisions at a center-of-mass energy per nucleon-nucleon collision of √sNN = 2.76 TeV with the ALICE detector ...
  • Azimuthal Anisotropy of Heavy-Flavor Decay Electrons in p-Pb Collisions at √sNN=5.02  TeV 

   Acharya, Shreyasi; Adamová, Dagmar; Adolfsson, Jonatan; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Neelima; Ahammed, Zubayer; Ahn, Sang Un; Aiola, Salvatore; Alme, Johan; Altenkaemper, Lucas; Djuvsland, Øystein; Ersdal, Magnus Rentsch; Fionda, Fiorella Maria Celeste; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Wagner, Boris; Zhou, Zhuo; Arsene, Ionut Cristian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Malik, Qasim Waheed; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Storetvedt, Maksim Melnik; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Akindinov, Alexander; Al-Turany, Mohammed; Alam, Sk Noor; De Albuquerque, Danilo Silva; Aleksandrov, Dimitry; Alessandro, Bruno; Alfaro Molina, José Rubén; Ali, Yasir Turki Ben; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Angular correlations between heavy-flavor decay electrons and charged particles at midrapidity (|η| < 0.8) are measured in p-Pb collisions at √sNN=5.02  TeV. The analysis is carried out for the 0%–20% (high) and 60%–100% ...
  • Azimuthally differential pion femtoscopy in Pb-Pb collisions at √sNN = 2.76  TeV 

   Adamová, Dagmar; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Shafiq F.; Ahn, Sang Un; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Alme, Johan; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Altinpinar, Sedat; Djuvsland, Øystein; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Zhang, Hui; Zhou, Zhuo; Zhu, Hongsheng; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Milosevic, Jovan; Qvigstad, Henrik; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Alam, Sk Noor; De Albuquerque, Danilo Silva; Aleksandrov, Dimitry; Alessandro, Bruno; Alexandre, Didier; Alfaro Molina, José Rubén; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   We present the first azimuthally differential measurements of the pion source size relative to the second harmonic event plane in Pb-Pb collisions at a center-of-mass energy per nucleon-nucleon pair of √sNN = 2.76 TeV. The ...
  • Azimuthally differential pion femtoscopy relative to the second and thrid harmonic in Pb-Pb 2.76 TeV collisions from ALICE 

   Acharya, Shreyasi; Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Adolfsson, Jonatan; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Nazeer; Ahn, Sang Un; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Alam, Sk Noor; Alba, José Luis Bazo; Aleksandrov, Dimitry; Allesandro, B.; Alme, Johan; Altenkaemper, Lucas; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Djuvsland, Øystein; Dordic, Olja; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Langøy, Rune; Lardeux, Antoine Xavier; Lien, Jørgen; Lindal, Svein; Lønne, Per-Ivar; Mahmood, Sohail Musa; Milosevic, Jovan; Nesbø, Simon Voigt; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Røhrich, Dieter; Skaali, Toralf Bernhard; Tambave, Ganesh Jagannath; Tveter, Trine Spedstad; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Wikne, Jon Christopher; Zhang, Hui; Zhao, Chengxin; Zhou, Zhuo; Zhu, Hongsheng; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Azimuthally differential femtoscopic measurements, being sensitive to spatio-temporal characteristics of the source as well as to the collective velocity fields at freeze-out, provide very important information on the ...
  • Azimuthally-differential pion femtoscopy relative to the third harmonic event plane in Pb–Pb collisions at √sNN = 2.76 TeV 

   Acharya, Shreyasi; Acosta, Fernando T.; Adamová, Dagmar; Adolfsson, Jonatan; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahn, Sang Un; Alme, Johan; Altenkaemper, Lucas; Djuvsland, Øystein; Ersdal, Magnus Rentsch; Fionda, Fiorella Maria Celeste; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Zhou, Zhuo; Arsene, Ionut Cristian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Storetvedt, Maksim Melnik; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Al-Turany, Mohammed; Alam, Sk Noor; De Albuquerque, Danilo Silva; Aleksandrov, Dimitry; Alessandro, Bruno; Alfaro Molina, José Rubén; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Azimuthally-differential femtoscopic measurements, being sensitive to spatio-temporal characteristics of the source as well as to the collective velocity fields at freeze out, provide very important information on the ...
  • Är verkligheten bredare? Om sångstil i dagens folkmusik 

   Moberg, Elin (Master thesis, 2013)
   I den här studien undersöker jag om beskrivningar som finns på ett ”äldre folkligt sångsätt” – och som används i utbildning och som många refererar till - stämmer överens med ”verkligheten” som den presenteras i ...