Now showing items 314-333 of 6456

  • Atelierundersøkelsen. Ateliersituasjonen i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø 

   Haugsevje, Åsne Dahl; Kleppe, Bård; Heian, Mari Torvik (Research report, 2014-03-31)
   Uten kunstproduksjon, ingen kunst. Produksjon av kunst foregår fortrinnsvis i kunstneratelierene; kunstnernes fysiske arbeidsplass. Denne rapporten samler resultatene fra en kartlegging av ateliersituasjonen til billedkunstnere ...
  • Atferd og læringsmiljø sett fra lederperspektivet : hvordan ser skoleledere på sine muligheter til å skape etgodt læringsmiljø og påvirke problematferd? 

   Ellingsen, Frode Myhre (Master thesis, 2011)
   Tema for oppgaven er elevatferd og læringsmiljø sett fra ledelsesperspektivet. Oppgaven tar for seg aktuell litteratur innen pedagogisk ledelse, skoleledelse, læring, læringsmiljø og atferdsforskning, med formål å plassere ...
  • Atferds- eller samspillsvansker : sett i et økologisk systemperspektiv 

   Endrerud, Terje (Rapporter fra Høgskolen i Buskerud, Research report; Peer reviewed, 2003-04)
   Hva er atferdsvansker, og hvem har i så fall slike vansker? Vanskelig å si for dette vil i høy grad påvirkes av de som sitter med definisjonsmakt, på kulturelle, subkulturelle eller miljø- og situasjonsbestemte faktorer. ...
  • Atmospheric circulation over Europe during the Younger Dryas 

   Rea, B. R.; Pellitero, R.; Spagnolo, M.; Hughes, P. D.; Ivy-Ochs, S.; Renssen, Hans; Ribolini, A.; Bakke, Jostein; Lukas, S.; Braithwaite, R. J. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The Younger Dryas (YD) was a period of rapid climate cooling that occurred at the end of the last glaciation. Here, we present the first palaeoglacier-derived reconstruction of YD precipitation across Europe, determined ...
  • Att lära sig se trådraken – om tvekan och fokusförskjutning på väg mot förändrat kunnande 

   Johansson, Ann-Marlene; Lindberg, Viveca (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Utgångspunkten i denna artikel är empiriskt förankrade exempel från textilslöjdspraktiker i den svenska skolan; grundskolans slöjdundervisning årskurs 8 och ett specialutformat program inom gymnasieskolan med textil ...
  • Attitudes and actions towards sustainability: A survey of Norwegian SMEs 

   Sveen, Arnt; Gresaker, Ole Kristian; Hæhre, Reidar; Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Sustainability is one of the biggest buzzwords and catchphrases of the 21st century, dominating not only management discourse but also the public debate in general. Today, many large organizations have bought into the idea ...
  • Attraktivitetsbarometeret 2011 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2012-01-25)
   Attraktivitetsbarometeret er en metode for å måle hvilke geografiske områder som er attraktive som bosteder. Sammenhengen mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst er utgangspunktet for attraktivitetsbarometeret, og ...
  • Attraktivitetsbarometeret. Hvordan måle regional bostedsattraktivitet 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Research report, 2010-06-30)
   l dette notatet dokumenterer vi metoder og viser resultater fra forskningen som Telemarksforsking de siste årene har gjort på variasjoner i stedlig attraktivitet mellom kommuner og regioner i Norge. Den viktigste indikatoren ...
  • Attraktivt Midt-Telemark : bidrag frå ein framtidsverkstad 

   Svardal, Solveig; Kobro, Lars Ueland (TF-notat 17/2009, Working paper, 2009-03-10)
   Det er gjennomført ein foresight-prosess i ei gruppe av forvalting, utviklingsselskap, politikarar, organisasjonar og næringsliv i Midt-Telemark. Etter å ha identifisert viktige drivkrefter og greidd ut 4 alternative ...
  • Augumented well control 

   Iversen, Erik Sung No; Elgvin, Petter Riiber; Tyrholm, Even; Johansen, Marie Brettingen; Tørseth, Kristian; Heglund, Nina Patricia (Bachelor thesis, 2020)
   The petroleum industry is a tough and rigorous field, to stay in the lead technical advancements are crucial to reduce cost, increase efficiency, and ensure safety and stability. HoloLens 2 and its advanced Augmented ...
  • Autentiske matopplevelser og gjestens tilfredshet, gjenkjøp og anbefaling : resultater fra gjesteundersøkelse ved 4 DNT-hytter 

   Elvekrok, Ingunn; Engeset, Marit G. (Rapporter fra Høgskolen i Buskerud;76, Peer reviewed; Research report, 2010-07)
   Målet for oss med denne undersøkelsen har vært å teste om det er sammenheng mellom lokal mat ved måltidene og gjestens tilfredshet, tilbøyelighet til gjenkjøp og anbefaling til venner. Vi tar utgangspunkt i opplevelsesdimensjonene ...
  • Autisme i skolen : kommuners praksis og et forsvarlig opplæringstilbud 

   Grimsø, Kristina Randi (Master thesis, 2013)
  • Automated CROWS Testing 

   Svendsen, August Kind; Roa, Eirik Lien; Sørum, Henrik Berge; Rudin, Ståle (Bachelor thesis, 2014)
   ACT er et system som gjennomfører automatiske funksjonstester på CROWS ved hjelp av en industrirobot.
  • Automated CROWS testing end effector 

   Nilsen, Aina Engen; Enget, Bård Simen Hamborg; Mauseth, Carl Martin; Kraglund, Espen Svenne; Haugen, Monica Nadia; Wegener, Thomas (Bachelor thesis, 2016)
   Denne rapporten beskriver utviklingen av et system for utførelse av tester på CROWS M153 våpenstasjoner ved KPS. Systemet skal automatisere testene ved å utvikle et gripeverktøy til en Universal Robots 5 robotarm, og utvikle ...
  • Automatic Detection of e-RNA using Point Of Care Lab-On Chip and Nucleic Acid Detection/ Diagnosis device. 

   Kumarasami, Saran (Master thesis, 2020)
   A consortium based in Vestfold, including the University of South-Eastern Norway, Mectro AS, and Promakers AS, has worked together to develop a complete equipment for automatic e-DNA / e – RNA monitoring oceans, rivers, ...
  • Automatic Oil Filling Station 

   Mæhre, Eirik S.; Martinsen, Marius; Nymoen, Knut Ola; Henriksen, Henning (Bachelor thesis, 2015)
   PS currently have a MOFS that is a critical component in their production. The MOFS is a relatively low efficient apparatus that is very time consuming. Currently, manual execution of the system operations is necessary, ...
  • Automatic Tuning of PID Controllers 

   Ige, Olalekan Olusoji (Master thesis, 2018)
   Proportional Integral and Derivative (PID) controllers are the most frequently used controllers in the process industry over the years. The performance is a factor of adequate tuning. The knowledge of the process is ...
  • Automatisere produksjonen av luftfarts-deler 

   Kallevik, Katrine; Hovde, Stian; Aspelund, Elvar; Lund, Kristoffer (Bachelor thesis, 2015)
   During the production of aerospace components, many time consuming and complicated manual processes are included. ● Drilling holes through composite and alloy ● Countersinking of holes ● Mounting bolts and nuts The ...
  • Automatisering av kalibreringsjigg 

   Kazokas, Deivydas; Trinh, Tuan Anh; Trinh, Thomas; Doganci, Ecir Ali; Sveva, Vebjørn; Aasland, Vetle Damtjernhaug (Bachelor thesis, 2018)
   Prosjektet vårt omhandler automatisering av en kalibreringsjigg som blir brukt til å kalibrere en radarbasert sensor med navnet RangeFinder SM-140. Oppgaven er gitt av bedriften Miros AS, prosjektet vil effektivisere ...
  • Automatisert kontrollsystem for skyttel 

   Sætervik, Mats Strand; Ytre-Eide, Inge; Nordstrand, Eirik; Stustad, Andreas; Vander, Andreas; Karlsen, Vazgen (Bachelor thesis, 2012)