Now showing items 393-412 of 6789

  • Baba brus og Klokke som gjør deg til hvem som helst. 

   Deberitz, Hanne; Råmunddal, Guro (Master thesis, 2017)
   I denne masteroppgaven analyserer vi 14 reklameplakater produsert av elever på 6. trinn. Reklametekstene består av bilde og verbaltekst, og defineres dermed som multimodale tekster. Etter 7. årstrinn er et av kompetansemålene ...
  • Babilani - matematikk på en ny måte? 

   Johansen, Odd E.; Wiik, Lise (Working paper, 2004-12-23)
  • Bacheloroppgave med metode : en konsulentoppgave gjort for Zoobua AS 

   Engedahl, Marianne; Flåto, Lene; Simensen, Silje (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med denne bacheloroppgaven er å utarbeide innspill til en forretningsplan for Zoobua AS, med hovedvekt på markedsplanen. Dette gjøres ved støtte i relevant teori, spørreundersøkelser og analyse. Bedriften er ...
  • Balance functions of (un)identified hadrons in Pb–Pb, p–Pb, and pp collisions at the LHC 

   Pan, Jinjin; Acharya, Shreyasi; Acosta, Fernando T.; Adamová, Dagmar; Adolfsson, Jonatan; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Neelima; Ahammed, Zubayer; Alme, Johan; Altenkaemper, Lucas; Djuvsland, Øystein; Ersdal, Magnus Rentsch; Fionda, Fiorella Maria Celeste; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq Ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Wagner, Boris; Zhou, Zhuo; Arsene, Ionut Cristian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Malik, Qasim Waheed; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Storetvedt, Maksim Melnik; Helstrup, Håvard; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Ahn, Sang Un; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Al-Turany, Mohammad; Alam, Sk Noor; Albuquerque, D. S. D.; Aleksandrov, Dmitry; Alessandro, Bruno; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   In ultrarelativistic heavy-ion collisions, correlations of particles with opposite quantum numbers provide insight into quark production mechanisms and time scales, collective motion, and re-scattering in the hadronic ...
  • Balancing between extremes—Work in hospital‐at‐home 

   Vaartio-Rajalin, Heli; Ngoni, Kasanga; Fagerström, Lisbeth (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Aim: To describe HAH staff's perceptions about HAH care, including work struc‐tures, processes and outcomes.Design: Cross‐sectional descriptive study of three HAH units in Finland.Methods: Three focus group interviews of ...
  • Balancing life and death during the golden minute – midwives’ experiences of performing newborn resuscitation 

   Ljungblad, Linda Wike; Skovdahl, Kirsti-Iren; McCormack, Brendan; Dahl, Bente (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Purpose: To explore midwives’ experiences in performing newborn resuscitation on maternity wards. Patients and Methods: It was a qualitative study, using a phenomenological hermeneutic approach. Individual interviews with ...
  • Balancing the use of language to enable care: a qualitative study of oral and written language used in assessments and allocations of community healthcare services for persons with dementia 

   Hansen, Anette; Hauge, Solveig; Bergland, Ådel (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Background: Although a large number of people are diagnosed with dementia each year, the syndrome is still perceived as a sensitive and tabooed topic. Communication about dementia to those living with the syndrome and their ...
  • BalanseKunst : en studie av norske, visuelle samtidskunstneres forhold til egenmarkedsføring i mediene 

   Billington, Trine J. (Master thesis, 2011)
   SAMMENDRAG: Purist eller profitør? Merkevarebygger, usynlig eller posør? Strategisk sjonglør? Hvordan forholder norske, visuelle kunstnere seg til medieprofilering i sin yrkespraksis? Og hvorfor er det eventuelt viktig ...
  • Balansekunst : Skolelederrollen og tilpasset opplæring 

   Eftedal, Cecilie Isaksen (Master thesis, 2016)
   Oppgaven har følgende problemstilling: Hvordan forstår skoleleder prinsippet om tilpasset opplæring og sin rolle når det gjelder implementeringen av prinsippet i praksis? Jeg stiller følgende forskningsspørsmål: - ...
  • «Balansekunst på slak line». 

   Haugsmark, Trine (Master thesis, 2018)
   Denne studien er et mastergradsarbeid i avansert klinisk sykepleie, og hensikten var å utforske og beskrive hvordan sykepleiere i akuttmottak erfarer det å utføre smertefulle prosedyrer. Studien ble gjennomført med et ...
  • Balansekunsten mellom frihet og grenser. MST - terapeuter og mødres opplevelse av mestring, identitet og forventninger knyttet til oppdragelse og foreldreskap 

   Haughem, Heidi (Master thesis, 2013)
   Denne masteravhandlingen ser på foreldres opplevelse av å oppdra ungdom med atferdsvansker. Avhandlingen baserer seg på en kvalitativ studie, der intervjuer med to mødre og fire MST – terapeuter utgjør det empiriske ...
  • Balansert målstyring - Kartlegging av praksis i norske bedrifter 

   Ahmad, Noman; Zimmermann, Terese (Master thesis, 2015)
   Vi har i denne studien sett nærmere på spredningen av balansert målstyring i norske bedrifter uten begrensning på størrelse på bedriftene. Balansert målstyring, forkortet til BMS, ble introdusert som et ledelsesverktøy for ...
  • Balansert Målstyring i Harstad kommune 

   Obiora, Nzimirro Adam (Master thesis, 2021)
   Balansert Målstyring (heretter kalt bms) har de siste tre tiårene har fått mye oppmerksomhet som styringsmodell for både privat og offentlig sektor. Bms ble benyttet først i privat sektoren. Styringskonseptet fokuserer ...
  • Balansert målstyring i norske kommuner 

   Magnussen, Veronica (Master thesis, 2016)
   Balansert målstyring ble for første gang introdusert av Kaplan og Norton i 1992, da det ble introdusert som et verktøy for bedre ytelsesmåling. Balansert målstyring har siden den gang utviklet seg til å bli et nyttig ...
  • Balansert målstyring i norske kommuner : Utbredelse og praksis 

   Azizi, Blerim; Rushiti, Albert (Master thesis, 2014)
   Denne oppgaven tar for seg økonomistyringskonseptet «Balansert Målstyring» eller «Balanced Scorecard», som det også kalles på engelsk. Balansert målstyring har utviklet seg til å bli et kjent styringssystem som både brukes ...
  • Balansert målstyring i norske kommuner- Utbredelse og bruksnivå 

   Lybeck, Joar Darre (Master thesis, 2021)
   Denne avhandlingen omhandler bruken av balansert målstyring «The Balanced Scorecard» blant norske kommuner. Konseptet har fått stor oppmerksomhet som et strategisk styringsverktøy, og selv om det er en generasjon siden det ...
  • Balansert målstyring som økonomistyringsverktøy i norske foretak: Utviklingstendenser i perioden 2015–2018 

   Johanson, Bjørn Daniel; Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Chapter, 2020)
   Tidligere forskning har vist at norske foretak benytter ulike typer styringsverktøy. I dette kapitlet fokuserer vi på et spesifikt styringsverktøy, balansert målstyring (BMS). og ser nærmere på utviklingstendenser knyttet ...
  • Balansert målstyring: En kort oversikt over forskningslitteraturen 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The Balanced Scorecard , også kjent som balansert målstyring (BMS) på norsk, ble introdusert av Robert Kaplan og David Norton i en artikkel i Harvard Business Review i 1992 (Kaplan og Norton 1992). BMS har blitt kåret av ...
  • Barn - unge og fysisk aktivitet : operasjonalisering av anbefalingene om fysisk aktivitet og stillesitting for barn og unge i alderen 0-18 år 

   Fjørtoft, Ingunn; Kjønniksen, Lise; Støa, Eva Maria (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;12, Report, 2018)
   Fysisk aktivitet over et livsløp krever en god start og en god progresjon over tid. Forskning har vist at regelmessig fysisk aktivitet i oppveksten fremmer god helse blant barn og unge, og reduserer risiko for overvekt, ...
  • Barn av informasjonsrike medieomgivelser : En studie av norske elever og studenter sitt forhold til nyheter i tradisjonelle og sosiale medier 

   Elvestad, Eiri (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;23, Research report, 2015-12-22)
   Hensikten med dette prosjektet har vært å øke forståelsen av hvordan det å ha vokst opp i informasjonsrike medieomgivelser i Norge preger unge voksnes forhold til nyheter. Studien baserer seg på data fra en spørreundersøkelse ...