• Fantasy for bærekraftige borgere: En analyse av Sigbjørn Mostues Dødens tjern 

   Hauger, Camilla Bergvold (Master thesis, 2021)
   Denne oppgaven omhandler fantasy-litteratur sett i et bærekraftperspektiv, hvor potensiale for å øke leserens respekt for naturen og miljøbevissthet er i søkelyset. Her blir barne- og ungdomsromanen Dødens tjern (2021) av ...
  • Fysisk aktiv læring i norskfaget 

   Landerud, Krystiana Rita (Master thesis, 2021)
   Bakgrunn: Det dualistiske synet har lenge preget skolen, og under et praksisopphold ble vi introdusert for fysisk aktiv læring som handler om læring igjennom bevegelse. Denne masteravhandlingen undersøker hvordan et utvalg ...
  • Fysisk aktiv læring i norskfaget 

   Krogh, Anette (Master thesis, 2021)
   Bakgrunn: Det dualistiske synet har lenge preget skolen, og under et praksisopphold ble vi introdusert for fysisk aktiv læring som handler om læring igjennom bevegelse. Denne masteravhandlingen undersøker hvordan et utvalg ...
  • Kabalen er en slektsforbannelse: Intertekstuelle linjer i Kabalmysteriet og en didaktisk drøfting av disse 

   Hilden, Malin Stordalen (Master thesis, 2020)
   Denne masteroppgaven ser på intertekstualitet i Kabalmysteriet. Den har hatt som formål å undersøke hvilke intertekstuelle linjer man kan finne i Kabalmysteriet, og hvilke didaktiske muligheter de intertekstuelle linjene ...
  • Kroppslig læring, fysisk aktivitet og lek i leseopplæringen på fjerdetrinn 

   Bratvold, Sunniva Henriksen (Master thesis, 2021)
   Formålet med dette forskningsprosjektet var å inspirere og bidra til å øke kunnskapen blant skolepersonell knyttet til hvordan en bør tilrettelegge for kroppslig læring, fysisk aktivitet og lek i leseopplæringen på fjerdetrinn ...
  • Læringsbrett i begynneropplæringen 

   Pettersen, Henriette Brenne (Master thesis, 2022)
   Denne studien vil ta for seg temaet «læringsbrett i begynneropplæringen». Når barna begynner på skolen, har de med seg mange ulike erfaringer, kunnskaper og ferdigheter. Barna har forventninger om å lære å lese, skrive og ...
  • Multilingualism in the English classroom 

   Ådnanes, Louise Elizabeth Iona (Master thesis, 2021)
   A small-scale research project exploring multilingualism in the English classroom. Semi-structured interviews are used to obtain information from three in-service teachers about their views on multilingualism. Additionally, ...
  • Utvikling av ordforråd hos elever i introduksjonsklasser: Læreres arbeidsmåter for utvikling av ordforråd hos elever med norsk som andrespråk 

   Kise, Caroline (Master thesis, 2021)
   Denne kvalitative forskningsstudien undersøker hvordan fire lærere med kompetanse og erfaring innen norsk som andrespråk og introduksjonsklasser, arbeider med utvikling av ordforråd. Studien retter fokus på elever med norsk ...