Now showing items 41-60 of 62

  • KulturRikets Tilstand 2010 

   Mangset, Per; Skjeldal, Kjærsti (HiT skrift, Research report; Conference object, 2011-02-08)
   Vi publiserer her innleggene fra konferansen KulturRikets Tilstand 2010, som ble arrangert i Litteraturhuset, Oslo, onsdag 20. oktober 2010. KulturRikets Tilstand 2010 var den andre i en serie årlige konferanser, der ...
  • KulturRikets Tilstand 2011 

   Løkka, Nanna; Vestheim, Geir (HiT skrift, Conference object; Research report, 2012-02-10)
   Denne konferanserapporten inneholder innleggene fra konferansen KulturRikets tilstand 2011 som ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo 31. oktober 2011. Dette var den tredje konferansen i en serie årlige konferanser, der ...
  • Kyststien : tre perspektiver 

   Tangen, Jan Ove; Leu, Peter; Bischoff, Annette (HiT skrift, Research report, 2004)
   I dette skriftet presenteres 3 ulike perspektiver på ”Kyststien”, en 35 km lang turløype som går langs Brunlaneskysten fra Stavern til Ødegården, som ligger like ved grensen mellom Vestfold og Telemark fylke. Jan Ove ...
  • Liver element profiles of red deer with special reference to copper, and biological implications 

   Egeland, Bjørn; Fimreite, Norvald; Rosef, Olav (HiT skrift, Research report, 2005)
   The objective of this study was to compare farmed with free-ranging red deer with respect to levels and interactions of 18 selected elements. The study comprised liver samples of 43 freeranging animals collected from 6 ...
  • Læring i en flerspråklig skole :tospråklig opplæring på barnetrinnet - et eksempel på en organiseringsmodell 

   Palm, Kirsten; Lindquist, Hein (HiT skrift, Research report, 2009-08-20)
   Rapporten gir en beskrivelse og en drøfting av hvordan Tøyen skole i Oslo organiserer opplæringen. Tøyen er en grunnskole der over 95 % av elevene har et annet morsmål enn norsk. Omtrent halvparten av skolens lærere er ...
  • Musikk og nasjonalisme i Norden 

   Haugan, Anne Svånaug; Kayser Nielsen, Niels; Stadius, Peter (HiT skrift, Research report, 2008)
   Dette HiT-skriftet er en artikkelsamling basert på innlegg ved konferansen Musikk og nasjonalisme i Norden, som ble arrangert ved Høgskolen i Telemark, Avdeling for allmennvitenskapelige fag i Bø i Telemark 20. og 21. ...
  • Oppretting av polygon 

   Istad, Roy M. (HiT skrift, Research report, 2002)
   Forfatteren ble høsten 2001 kontaktet av et mindre IT-firma her i Telemark med en forespørsel om matematisk assistanse på et problem som oppstod ved digitalisering fra flyfoto. Når man digitaliserer f.eks. en bygning ut ...
  • Oxygen transfer and transport resistance across silicone tubular membranes 

   Rathnasiri, Puhulwella Gamacharige; Ottøy, Magnar (HiT skrift, Research report, 2003)
   Dissolved oxygen is used as an electron acceptor in aerobic organic waste digestion in biological processes. To enhance production of intermediate metabolic products such as acetate in anaerobic conversion, small amounts ...
  • Pariteter og stabiliseringspolitikk 

   Sørgaard, Nils E. (HiT skrift, Research report, 2011-06-09)
   Bakgrunnen for dette skriftet er et savn i forbindelse med undervisning i makroøkonomi og internasjonal økonomi: savnet av en innføringstekst på norsk som ved hjelp av relativt enkle modeller fanger opp det vesentlige ved ...
  • På sporet av adopsjon 

   Young, Ellinor (HiT skrift, Research report, 2012-05-16)
   Denne undersøkelsen handler om adopsjon som barnevernstiltak. Undersøkelsen baserer seg på studie av tekster i barnevernsmapper. Sakene som ble lest var behandlet i barneverstjenesten i perioden 1985 til 2009. Sakene hadde ...
  • Rehabilitering av elvehabitat i Tokkeåi, Dalen i Telemark : tilstand og tiltak 

   Heggenes, Jan; Sageie, Jostein; Kristiansen, Jostein (HiT skrift, Research report, 2009-06-26)
   Tokkeåi ved Dalen hadde en naturlig gjennomsnittsvannføring på ca. 92 m3s-1, men har etter reguleringsinngrep hovedsakelig på 1960 tallet en median vannføring på 16-17 m3s-1. Denne er bestemt av kjøringen av Lio kraftverk ...
  • Rehabilitering av elvehabitat i Vallaråi, Seljord i Telemark: Forslag til tiltak 

   Heggenes, Jan; Bergan, Frode; Lydersen, Espen; Sageie, Jostein (HiT skrift, Research report, 2013-02-04)
   Den 1,2 km lange Vallaråi, Seljord kommune, har et sterkt modifisert elveleie og vannførings- og temperaturregime, hovedsakelig som følge av reguleringsinngrep og betydelig grad av effektkjøring. Elva har en lokal bestand ...
  • Rehabilitering av Måna, Tinn i Telemark : tilstand og tiltak 

   Heggenes, Jan; Sageie, Jostein (HiT skrift, Research report, 2006)
   Måna som renner fra Møsvatn til Tinnsjø, har en naturlig gjennomsnittsvannføring på 52 m3s-1, men har etter reguleringsinngrep i perioden 1906-1957 bare restvannføring. Den nedre del av Måna (ca. 4 km; Gaustå bru – ...
  • Reiselivsundersøking i Setesdal 2004 

   Aasmundsen, Anne; Isaksen, Per Oddvar Marheim; Prestholdt, Ragnar (HiT skrift, Research report, 2005)
   Sommaren 2004 blei det utført ei spørjeundersøking i Setesdal blant 531 norske og utanlandske turistar. Resultata som blir presenterte i denne rapporten, viser at det er flest nordmenn og tyskarar, og noko færre nederlendarar ...
  • Reiselivsundersøking i Setesdal 2006 

   Aasmundsen, Anne; Isaksen, Per Oddvar Marheim; Prestholdt, Ragnar (HiT skrift, Research report, 2007)
   Denne gjesteundersøkinga er ei oppfølgjing av tilsvarande undersøking i 2004. Undersøkinga var gjennomført som ei spørjeundersøking blant turistane i Setesdal i juli og august 2006. Både gjennomføring og innhald i ...
  • "Skal vi dele en historie?" : personlige erfaringer som inntak til forståelse i eldreomsorgen : prosjektrapport 

   Hvalvik, Sigrun (HiT skrift, Research report, 2009-06-22)
   Nasjonalt så vel som internasjonalt står helsevesenet overfor store utfordringer knyttet til økningen av antall eldre. En av hovedutfordringene angår rekrutteringen av profesjonelle yrkesutøvere til eldreomsorgen ...
  • Teachers' understanding of culture and transference of culture : two investigations in the Norwegian region, Telemark, with special reference to cultural heritage 

   Halvorsen, Else Marie (HiT skrift, Research report, 2003)
   The two investigations concerning teachers’ understanding of culture deal with teachers’ concepts of culture and their experiences of transferring culture. The results indicate that there seems to exist a relationship ...
  • Tekst og tradisjon : M.B. Landstad 1802-2002 

   Solberg, Olav; Baklid, Herleik; Fjågesund, Peter (HiT skrift, Research report, 2003)
   Institutt for kultur- og humanistiske fag ved Høgskolen i Telemark – Bø arrangerte fredag 4. oktober 2002 eit seminar ved 200-årsminnet for folkeminnesamlaren og salmediktaren M. B. Landstad. Landstad som vart fødd i ...
  • Tempo og paradoks i mentalhistoriske endringar. Undset - Elias- Foucault 

   Høystad, Ole Martin (HiT skrift, Research report, 2005)
   Ein av dei mest kjente debattane i det som kan kallast moderne norsk mentalitetshistorie, er debatten mellom professor i historie Edvard Bull på den eine sida og Sigrid Undset og hennes meiningsfelle, professor i ...
  • Tilførsler av næringsstoffer, metaller og andre miljøgifter til Grenlandsfjordene 2008 

   Lydersen, Espen; Trasti, Anne; Sageie, Jostein (HiT skrift, Research report, 2010-10-29)
   Hovedhensikten med denne rapporten har vært å oppdatere tilførselsberegningene av næringsstoffer, metaller og andre miljøgifter til grenlandsfjordene. Hovedfokus har vært på utslipp i 2008, og er derfor en oppdatering av ...