• Idrettsanlegg og anleggsbrukere - tause forventninger og taus kunnskap : skisse til en ny forståelse av idrettsanleggenes danning, betydning og funksjon 

   Tangen, Jan Ove (HiT skrift, Research report, 2004)
   Dette skriftet skisserer en ny forståelse av idrettsanleggenes danning, betydning og funksjon. Forfatteren reiser innledningsvis spørsmålet om hvorfor det er ulike sosiale forskjeller i bruk av norske idrettsanlegg og hva ...
  • Introduksjon til databaseprogrammering med Java 

   Kristoffersen, Bjørn (HiT skrift, Research report, 2004)
   Relasjonsdatabaser og objektorientert programmering er viktige teknologier for utvikling av dagens informasjonssystemer. Typisk så blir brukergrensesnitt og beregningsregler programmert med objektorienterte språk, mens ...
  • Kartlegging av habitater til hjort i deler av 4 kommuner i Telemark : utprøving av objektbasert klassifikasjon på Landsat 5 satellittdata 

   Hjeltnes, Arne (HiT skrift, Research report, 2006)
   Tidligere er hjortens bevegelser kartlagt med GPS. Disse registreringene viser områder som dyrene prefererer gjennom året. Fremdeles mangler det data på habitatbeskrivelse og hjortens habitatvalg. Ved økte kunnskaper om ...
  • Klima i det 21. århundre i sydøstlige Norge med fokus på kystområdene 

   Hanssen-Bauer, Inger (HiT skrift, Research report, 2012-12-20)
   Den globale oppvarmingen som forventes frem mot år 2100 som følge av økte utslipp av drivhusgasser, beregnes å påvirke klimaet i syd-østre deler av Norge betydelig. Denne rapporten omhandler hvilke endringer modellberegninger ...
  • Knud Lyne Rahbeks Dansk Læsebog og Exempelsamling til de forandrede lærde Skolers Brug : en studie i skolelesningens og kanondanningens historie 

   Moen, Svein-Roald (HiT skrift, Research report, 2004)
   Når Knud Lune Rahbeks Dansk Læsebog og Exempelsamling til de forandrede lærde Skolers Brug fra 1799/1804 her er gjort til gjenstand for en større undersøkelse, skyldes det flere forhold. Det mest åpenbare er at verket er ...
  • Konsekvenser av utslipp av kjølevann i dam Dale, Måna elv, Tinn i Telemark 

   Heggenes, Jan (HiT skrift, Research report, 2012-05-16)
   Plan for fjellhaller for datalagring ved Dale og Mæl, Måna elv, Tinn i Telemark, innebærer at det må hentes og slippes ut ca 7 m3 s-1 kjølevann i dam Dale. Dette vannet vil ha ca. 6 °C høyere temperatur når det slippes ...
  • Kosthold, kroppslig selvbilde og spiseproblemer blant ungdom i Porsgrunn 

   Oellingrath, Inger Margaret (HiT skrift, Research report, 2004)
   Et representativt utvalg av skoleungdommer i Porsgrunn kommune, i alt 1309 elever mellom 13 og 20 år, deltok i denne tverrsnittstudien. Dataene var samlet inn av NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og ...
  • Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark, del 1, 4. klassetrinn 

   Oellingrath, Inger Margaret; Svendsen, Martin Veel; Reinboth, Michael (HiT skrift, Research report, 2009-02-05)
   Barns kosthold og deres fysiske aktivitetsvaner er viktig for helse både i barneårene og i voksen alder. Hovedmålet med dette prosjektet er å øke kunnskapen om fysisk aktivitet og kostholdsvaner hos barn med ulik sosial ...
  • Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark. Del 2, 7. klassetrinn 

   Oellingrath, Inger Margaret; Svendsen, Martin Veel; Fjørtoft, Ingunn; Hestetun, Ingebjørg (Research report, 2011-11-29)
   Hovedmålet med prosjektet er å øke kunnskapen om fysisk aktivitet og kostholdsvaner hos barn med ulik sosial bakgrunn i grunnskolen i Telemark. Prosjektet har til nå bestått av to tverrsnittstudier: på 4. klassetrinn i ...
  • Kulturforståelse hos lærere i Telemark anno 2000 

   Halvorsen, Else Marie (HiT skrift, Research report, 2000)
   This research is concerned with teacher’s understanding of culture, both through the experience they reveal from childhood and youth and as teachers at school, in addition to the concepts and reflections they express. ...
  • KulturRikets Tilstand 2009 

   Mangset, Per; Matheussen, Espen Svalastog (HiT skrift, Conference object; Research report, 2010-04-07)
  • KulturRikets Tilstand 2010 

   Mangset, Per; Skjeldal, Kjærsti (HiT skrift, Research report; Conference object, 2011-02-08)
   Vi publiserer her innleggene fra konferansen KulturRikets Tilstand 2010, som ble arrangert i Litteraturhuset, Oslo, onsdag 20. oktober 2010. KulturRikets Tilstand 2010 var den andre i en serie årlige konferanser, der ...
  • KulturRikets Tilstand 2011 

   Løkka, Nanna; Vestheim, Geir (HiT skrift, Conference object; Research report, 2012-02-10)
   Denne konferanserapporten inneholder innleggene fra konferansen KulturRikets tilstand 2011 som ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo 31. oktober 2011. Dette var den tredje konferansen i en serie årlige konferanser, der ...
  • Kyststien : tre perspektiver 

   Tangen, Jan Ove; Leu, Peter; Bischoff, Annette (HiT skrift, Research report, 2004)
   I dette skriftet presenteres 3 ulike perspektiver på ”Kyststien”, en 35 km lang turløype som går langs Brunlaneskysten fra Stavern til Ødegården, som ligger like ved grensen mellom Vestfold og Telemark fylke. Jan Ove ...
  • Liver element profiles of red deer with special reference to copper, and biological implications 

   Egeland, Bjørn; Fimreite, Norvald; Rosef, Olav (HiT skrift, Research report, 2005)
   The objective of this study was to compare farmed with free-ranging red deer with respect to levels and interactions of 18 selected elements. The study comprised liver samples of 43 freeranging animals collected from 6 ...
  • Læring i en flerspråklig skole :tospråklig opplæring på barnetrinnet - et eksempel på en organiseringsmodell 

   Palm, Kirsten; Lindquist, Hein (HiT skrift, Research report, 2009-08-20)
   Rapporten gir en beskrivelse og en drøfting av hvordan Tøyen skole i Oslo organiserer opplæringen. Tøyen er en grunnskole der over 95 % av elevene har et annet morsmål enn norsk. Omtrent halvparten av skolens lærere er ...
  • Musikk og nasjonalisme i Norden 

   Haugan, Anne Svånaug; Kayser Nielsen, Niels; Stadius, Peter (HiT skrift, Research report, 2008)
   Dette HiT-skriftet er en artikkelsamling basert på innlegg ved konferansen Musikk og nasjonalisme i Norden, som ble arrangert ved Høgskolen i Telemark, Avdeling for allmennvitenskapelige fag i Bø i Telemark 20. og 21. ...
  • Oppretting av polygon 

   Istad, Roy M. (HiT skrift, Research report, 2002)
   Forfatteren ble høsten 2001 kontaktet av et mindre IT-firma her i Telemark med en forespørsel om matematisk assistanse på et problem som oppstod ved digitalisering fra flyfoto. Når man digitaliserer f.eks. en bygning ut ...
  • Oxygen transfer and transport resistance across silicone tubular membranes 

   Rathnasiri, Puhulwella Gamacharige; Ottøy, Magnar (HiT skrift, Research report, 2003)
   Dissolved oxygen is used as an electron acceptor in aerobic organic waste digestion in biological processes. To enhance production of intermediate metabolic products such as acetate in anaerobic conversion, small amounts ...
  • Pariteter og stabiliseringspolitikk 

   Sørgaard, Nils E. (HiT skrift, Research report, 2011-06-09)
   Bakgrunnen for dette skriftet er et savn i forbindelse med undervisning i makroøkonomi og internasjonal økonomi: savnet av en innføringstekst på norsk som ved hjelp av relativt enkle modeller fanger opp det vesentlige ved ...