• Bruk av styringssystemer for å implementere sirkulære forretningsmodeller: En spørreundersøkelse blant mellomstore og store bedrifter i Norge 

   Gran, Veronika; Ogazi, Nedi Ada (Master thesis, 2022)
   Bedrifter er nødt til å implementere en sirkulær forretningsmodell dersom de skal bidra til å danne et bærekraftig samfunn. Det vil være vesentlig med styring og retningslinjer for å iverksette dette (Gulbrandsen et al., ...
  • Budsjett i kommunal sektor 

   Hamborg, Synne Kristine (Master thesis, 2024)
   Inspirert av et tiår som har preget privatøkonomien til folk flest og bedriftsøkonomiens søkelys på god økonomistyring og styringssystemer, tar oppgaven for seg kommunalt budsjett som styringsverktøy i kommunal sektor. Med ...
  • Dynamiske kapabiliteter i maritime små og mellomstore bedrifter 

   Djupedal, Therese; Darabi, Roomina (Master thesis, 2024)
   Dynamiske kapabiliteter er evnen en bedrift har til å utnytte de eksisterende ressursene som er tilgjengelig både eksternt og internt (Eisenhardt & Martin, 2000). Viktig med disse kapabilitetene er at bedrifter kan bruke ...
  • En komparativ analyse av Norge, Sverige og Danmarks pengepolitikk 

   Arba, Hawa Yusuf Hassan; Melås, Kjersti (Master thesis, 2023)
   De pengepolitiske målene for Norge, Sverige og Danmark er noe ulike. Pengepolitikken i Norge og Sverige har som mål å stabilisere aktiviteten og inflasjonen. Pengepolitikken i Danmark har som mål å holde den danske ...
  • Finansiell styring for gaselleselskaper i Viken 

   Skogheim, Robin Trøen (Master thesis, 2022)
   I denne avhandlingen så har jeg sett på den finansielle utviklingen til selskaper som har opplevd stor vekst. Disse gaselleselskapene er selskaper som har hatt en stor vekst i sine omsetninger i de siste 4 årene. Perioden ...
  • Holdninger til Kjernekraft 

   Bråthen, Sander (Master thesis, 2021)
   Denne avhandlingen tar for seg holdninger til kjernekraft og elementene rundt det. Hvilke variabler som er med å til slutt få dannet en holdning. Ved å ta utgangspunkt i tidligere forskning og utformingen av en modell som ...
  • Hva er utfordringene med å opprettholde motivasjonen til sykepleiere under pandemien? 

   Naveed, Tayyab Ahmed (Master thesis, 2022)
   I denne master avhandlingen har jeg undersøkt hva utfordringene har vært for å opprettholde motivasjonen til sykepleiere under korona pandemien. Denne problemstillingen har blitt satt opp på grunnlag av å kun se gjennom ...
  • Intellektuell kapital og regnskapets informasjonsnytte 

   Ulleland, Kristian; Gandrud, Vegar Koi (Master thesis, 2021)
   Studien tar for seg problemer rundt håndtering av intellektuell kapital som er et sentralt tema i dagens kunnskapsbaserte næringer. Det er stor problematikk rundt håndtering av denne type kapital i regnskap. En av årsakene ...
  • Kontrollmekanismer og deres innvirkning på prestasjon og design 

   Svendsen, Mac Pragit; Jørgensen, Herman (Master thesis, 2024)
   Formålet med studien var å undersøke bruken av ulike kontrollmekanismer blant fremtredende norske virksomheter, med mål om å forstå hvordan kontrollmekanismer påvirket virksomhetens prestasjon og design. Gjennom en grundig ...
  • Motivasjon på Hjemmekontor i lys av selvbestemmelsesteorien 

   Valde, Stine; Wilson, Julie Kjølleberg (Master thesis, 2022)
   Hensikten med denne masteravhandlingen er å undersøke hvordan bruk av hjemmekontor henger sammen med behovstilfredsstillelse og behovsfrustrasjon. Vi ønsker å se om det er noen forskjell på de som tilbringer lite og mye ...
  • Motivasjon til lærere på småbarnstrinnet under Covid-19 - Hvordan påvirkes arbeidsmotivasjonen under en pandemi? 

   Brevik, Markus Fjellingsdal (Master thesis, 2021)
   Alle handlinger et menneske gjør skjer av en motivasjon til å gjøre det. Denne motivasjonen kan være en indre eller ytre kraft som får oss til å i det hele tatt stå opp om morgenen til å skrive et stort masterstudium om ...
  • Regnskapsmanipulering blant små og mellomstore bedrifter i Norge 

   Tandberg, Jørgen; Braathen, Even Johan (Master thesis, 2021)
   De siste tiårene har vi på verdensbasis vært vitne til ulike regnskapsskandaler som Enron i USA og Sponsor Service i Norge. Slike skandaler har ulike konsekvenser for selskapene og menneskene som er involvert i dem. ...
  • Selskapskonsolideringer 

   Østvold, Knut-Erik (Master thesis, 2022)
   Selskaper i dag er utsatt for en stadig sterkere konkurranse og ekstern usikkerhet. Dette fører til at flere selskaper søker mot konsolideringer for å kunne overleve. I 2021 økte antallet innmeldte konsolideringer til ...
  • What are the consequences of digitalizing the care of senior citizens? 

   Vatsvåg, Magnus Gjøse (Master thesis, 2023)
   Digital innovation is often viewed as the way forward, leading to massive digitalization efforts in various sectors, both public and private. This digitalization effort is usually driven by a desire to cut costs so that ...