• Bruk av styringssystemer for å implementere sirkulære forretningsmodeller: En spørreundersøkelse blant mellomstore og store bedrifter i Norge 

   Gran, Veronika; Ogazi, Nedi Ada (Master thesis, 2022)
   Bedrifter er nødt til å implementere en sirkulær forretningsmodell dersom de skal bidra til å danne et bærekraftig samfunn. Det vil være vesentlig med styring og retningslinjer for å iverksette dette (Gulbrandsen et al., ...
  • Finansiell styring for gaselleselskaper i Viken 

   Skogheim, Robin Trøen (Master thesis, 2022)
   I denne avhandlingen så har jeg sett på den finansielle utviklingen til selskaper som har opplevd stor vekst. Disse gaselleselskapene er selskaper som har hatt en stor vekst i sine omsetninger i de siste 4 årene. Perioden ...
  • Holdninger til Kjernekraft 

   Bråthen, Sander (Master thesis, 2021)
   Denne avhandlingen tar for seg holdninger til kjernekraft og elementene rundt det. Hvilke variabler som er med å til slutt få dannet en holdning. Ved å ta utgangspunkt i tidligere forskning og utformingen av en modell som ...
  • Intellektuell kapital og regnskapets informasjonsnytte 

   Ulleland, Kristian; Gandrud, Vegar Koi (Master thesis, 2021)
   Studien tar for seg problemer rundt håndtering av intellektuell kapital som er et sentralt tema i dagens kunnskapsbaserte næringer. Det er stor problematikk rundt håndtering av denne type kapital i regnskap. En av årsakene ...
  • Motivasjon på Hjemmekontor i lys av selvbestemmelsesteorien 

   Valde, Stine; Wilson, Julie Kjølleberg (Master thesis, 2022)
   Hensikten med denne masteravhandlingen er å undersøke hvordan bruk av hjemmekontor henger sammen med behovstilfredsstillelse og behovsfrustrasjon. Vi ønsker å se om det er noen forskjell på de som tilbringer lite og mye ...
  • Motivasjon til lærere på småbarnstrinnet under Covid-19 - Hvordan påvirkes arbeidsmotivasjonen under en pandemi? 

   Brevik, Markus Fjellingsdal (Master thesis, 2021)
   Alle handlinger et menneske gjør skjer av en motivasjon til å gjøre det. Denne motivasjonen kan være en indre eller ytre kraft som får oss til å i det hele tatt stå opp om morgenen til å skrive et stort masterstudium om ...
  • Regnskapsmanipulering blant små og mellomstore bedrifter i Norge 

   Tandberg, Jørgen; Braathen, Even Johan (Master thesis, 2021)
   De siste tiårene har vi på verdensbasis vært vitne til ulike regnskapsskandaler som Enron i USA og Sponsor Service i Norge. Slike skandaler har ulike konsekvenser for selskapene og menneskene som er involvert i dem. ...
  • Selskapskonsolideringer 

   Østvold, Knut-Erik (Master thesis, 2022)
   Selskaper i dag er utsatt for en stadig sterkere konkurranse og ekstern usikkerhet. Dette fører til at flere selskaper søker mot konsolideringer for å kunne overleve. I 2021 økte antallet innmeldte konsolideringer til ...