Recent Submissions

 • En komparativ analyse av Norge, Sverige og Danmarks pengepolitikk 

  Arba, Hawa Yusuf Hassan; Melås, Kjersti (Master thesis, 2023)
  De pengepolitiske målene for Norge, Sverige og Danmark er noe ulike. Pengepolitikken i Norge og Sverige har som mål å stabilisere aktiviteten og inflasjonen. Pengepolitikken i Danmark har som mål å holde den danske ...
 • What are the consequences of digitalizing the care of senior citizens? 

  Vatsvåg, Magnus Gjøse (Master thesis, 2023)
  Digital innovation is often viewed as the way forward, leading to massive digitalization efforts in various sectors, both public and private. This digitalization effort is usually driven by a desire to cut costs so that ...
 • Hva er utfordringene med å opprettholde motivasjonen til sykepleiere under pandemien? 

  Naveed, Tayyab Ahmed (Master thesis, 2022)
  I denne master avhandlingen har jeg undersøkt hva utfordringene har vært for å opprettholde motivasjonen til sykepleiere under korona pandemien. Denne problemstillingen har blitt satt opp på grunnlag av å kun se gjennom ...
 • Bruk av styringssystemer for å implementere sirkulære forretningsmodeller: En spørreundersøkelse blant mellomstore og store bedrifter i Norge 

  Gran, Veronika; Ogazi, Nedi Ada (Master thesis, 2022)
  Bedrifter er nødt til å implementere en sirkulær forretningsmodell dersom de skal bidra til å danne et bærekraftig samfunn. Det vil være vesentlig med styring og retningslinjer for å iverksette dette (Gulbrandsen et al., ...
 • Motivasjon på Hjemmekontor i lys av selvbestemmelsesteorien 

  Valde, Stine; Wilson, Julie Kjølleberg (Master thesis, 2022)
  Hensikten med denne masteravhandlingen er å undersøke hvordan bruk av hjemmekontor henger sammen med behovstilfredsstillelse og behovsfrustrasjon. Vi ønsker å se om det er noen forskjell på de som tilbringer lite og mye ...
 • Selskapskonsolideringer 

  Østvold, Knut-Erik (Master thesis, 2022)
  Selskaper i dag er utsatt for en stadig sterkere konkurranse og ekstern usikkerhet. Dette fører til at flere selskaper søker mot konsolideringer for å kunne overleve. I 2021 økte antallet innmeldte konsolideringer til ...
 • Finansiell styring for gaselleselskaper i Viken 

  Skogheim, Robin Trøen (Master thesis, 2022)
  I denne avhandlingen så har jeg sett på den finansielle utviklingen til selskaper som har opplevd stor vekst. Disse gaselleselskapene er selskaper som har hatt en stor vekst i sine omsetninger i de siste 4 årene. Perioden ...
 • Intellektuell kapital og regnskapets informasjonsnytte 

  Ulleland, Kristian; Gandrud, Vegar Koi (Master thesis, 2021)
  Studien tar for seg problemer rundt håndtering av intellektuell kapital som er et sentralt tema i dagens kunnskapsbaserte næringer. Det er stor problematikk rundt håndtering av denne type kapital i regnskap. En av årsakene ...
 • Holdninger til Kjernekraft 

  Bråthen, Sander (Master thesis, 2021)
  Denne avhandlingen tar for seg holdninger til kjernekraft og elementene rundt det. Hvilke variabler som er med å til slutt få dannet en holdning. Ved å ta utgangspunkt i tidligere forskning og utformingen av en modell som ...
 • Motivasjon til lærere på småbarnstrinnet under Covid-19 - Hvordan påvirkes arbeidsmotivasjonen under en pandemi? 

  Brevik, Markus Fjellingsdal (Master thesis, 2021)
  Alle handlinger et menneske gjør skjer av en motivasjon til å gjøre det. Denne motivasjonen kan være en indre eller ytre kraft som får oss til å i det hele tatt stå opp om morgenen til å skrive et stort masterstudium om ...
 • Regnskapsmanipulering blant små og mellomstore bedrifter i Norge 

  Tandberg, Jørgen; Braathen, Even Johan (Master thesis, 2021)
  De siste tiårene har vi på verdensbasis vært vitne til ulike regnskapsskandaler som Enron i USA og Sponsor Service i Norge. Slike skandaler har ulike konsekvenser for selskapene og menneskene som er involvert i dem. ...