Nye registreringer

 • Holdninger til Kjernekraft 

  Bråthen, Sander (Master thesis, 2021)
  Denne avhandlingen tar for seg holdninger til kjernekraft og elementene rundt det. Hvilke variabler som er med å til slutt få dannet en holdning. Ved å ta utgangspunkt i tidligere forskning og utformingen av en modell som ...
 • Motivasjon til lærere på småbarnstrinnet under Covid-19 - Hvordan påvirkes arbeidsmotivasjonen under en pandemi? 

  Brevik, Markus Fjellingsdal (Master thesis, 2021)
  Alle handlinger et menneske gjør skjer av en motivasjon til å gjøre det. Denne motivasjonen kan være en indre eller ytre kraft som får oss til å i det hele tatt stå opp om morgenen til å skrive et stort masterstudium om ...
 • Regnskapsmanipulering blant små og mellomstore bedrifter i Norge 

  Tandberg, Jørgen; Braathen, Even Johan (Master thesis, 2021)
  De siste tiårene har vi på verdensbasis vært vitne til ulike regnskapsskandaler som Enron i USA og Sponsor Service i Norge. Slike skandaler har ulike konsekvenser for selskapene og menneskene som er involvert i dem. ...
 • Intellektuell kapital og regnskapets informasjonsnytte 

  Ulleland, Kristian; Gandrud, Vegar Koi (Master thesis, 2021)
  Studien tar for seg problemer rundt håndtering av intellektuell kapital som er et sentralt tema i dagens kunnskapsbaserte næringer. Det er stor problematikk rundt håndtering av denne type kapital i regnskap. En av årsakene ...