• Motivasjon på Hjemmekontor i lys av selvbestemmelsesteorien 

   Valde, Stine; Wilson, Julie Kjølleberg (Master thesis, 2022)
   Hensikten med denne masteravhandlingen er å undersøke hvordan bruk av hjemmekontor henger sammen med behovstilfredsstillelse og behovsfrustrasjon. Vi ønsker å se om det er noen forskjell på de som tilbringer lite og mye ...
  • Motivasjon til lærere på småbarnstrinnet under Covid-19 - Hvordan påvirkes arbeidsmotivasjonen under en pandemi? 

   Brevik, Markus Fjellingsdal (Master thesis, 2021)
   Alle handlinger et menneske gjør skjer av en motivasjon til å gjøre det. Denne motivasjonen kan være en indre eller ytre kraft som får oss til å i det hele tatt stå opp om morgenen til å skrive et stort masterstudium om ...
  • Regnskapsmanipulering blant små og mellomstore bedrifter i Norge 

   Tandberg, Jørgen; Braathen, Even Johan (Master thesis, 2021)
   De siste tiårene har vi på verdensbasis vært vitne til ulike regnskapsskandaler som Enron i USA og Sponsor Service i Norge. Slike skandaler har ulike konsekvenser for selskapene og menneskene som er involvert i dem. ...
  • Selskapskonsolideringer 

   Østvold, Knut-Erik (Master thesis, 2022)
   Selskaper i dag er utsatt for en stadig sterkere konkurranse og ekstern usikkerhet. Dette fører til at flere selskaper søker mot konsolideringer for å kunne overleve. I 2021 økte antallet innmeldte konsolideringer til ...
  • What are the consequences of digitalizing the care of senior citizens? 

   Vatsvåg, Magnus Gjøse (Master thesis, 2023)
   Digital innovation is often viewed as the way forward, leading to massive digitalization efforts in various sectors, both public and private. This digitalization effort is usually driven by a desire to cut costs so that ...