• Framnæs Mekaniske Verksted : veien til nedleggelse 1970-1987 

   Berger, Martin (Master thesis, 2021)
   Oppgaven undersøker hvordan Framnæs Mekaniske Verksted ble nedlagt i 1987. Oppgaven ser på utviklingen de 17 siste årene for å se hvordan verftet utviklet seg og til slutt hvordan verftet ble nedlagt.
  • «Ingen framtid i Europa for jødene» En analyse av kontinuiteten i Sandefjords Blads omtale av jødene 1931-1950 

   Solberg, Ole-Kristian (Master thesis, 2021)
   Jødenes omtale i den norske pressen har vært analysert i mange oppgaver tidligere, men sjeldent over en lengre tidsperiode på et lokalt nivå. Denne oppgaven analyserte omtalen av jødene i Sandefjords Blad fra 1931 til 1950 ...
  • Dataspill som læringsverktøy i historiefaget 

   Rasmussen, Ørjan Martens Meyer (Master thesis, 2021)
   Temaet for denne oppgaven er hvordan dataspill fungerer som læringsverktøy i historiefaget på videregående trinn. For å løse denne problemstillingen har jeg utført to historieøkter på i to forskjellige klasser ved hjelp ...
  • Tunsberghus og Vordingborg, en sammenligning av to skandinaviske middelalderborger 

   Lobben, Sindre (Master thesis, 2021)
   I Norge ble det bare bygget noen få borger i middelalderen sammenlignet med Sverige og Danmark, men det betyr ikke nødvendigvis at de norske borgene var kvalitetsmessig dårligere. På toppen av berget i Tønsberg lå Tunsberghus, ...
  • Kampen om Krigen i Vestfold 

   Kristiansen, Nathalie (Master thesis, 2021)
   Andre verdenskrig er noe vi alle lærer om på skolen, og kunnskapen om hva som skjedde har i lang tid blitt sett på som svært viktig. Det er en del av vår historie som nasjon og som befolkning. Det har blitt utgitt mange ...
  • Folkevæpningssamlagene i nytt lys 

   Solbakken, Sondre (Master thesis, 2021)
   Året 1884 markerer et viktig vannskille i Norges historie. Selv om parlamentarismen først gjorde sitt endelige inntog i 1895, er det legitimt å hevde at omveltningen ni år tidligere var en demokratisk milepæl. Johan Sverdrups ...
  • Med penn eller kommandostav? To veier til modernisering. En komparativ analyse av Madame de Staëls og Napoleon Bonapartes liv. 

   Ta, Mimmi (Master thesis, 2021)
   Den franske revolusjonen brakte store endringer i Frankrike, men også i Europa og store deler av verden. Revolusjonens idealer om frihet, likhet og brorskap stod sentralt, men i kjølvannet av revolusjonen og med Terrorveldet ...
  • Kosovoalbanske integreringserfaringer : En samtidshistorisk studie om migranttilværelsen og integrering 

   Rama, Taulant (Master thesis, 2021)
   Temaet for denne masteroppgaven omhandler integreringserfaringer hos kosovoalbanske innvandrere i Norge. Studien bygger på muntlige kilder, hvor disse kildene består av dybdeintervjuer med åtte tidligere asylsøkere. Samtlige ...
  • Dataspill som læringsverktøy i tverrfaglig undervisning 

   Follaug, Marthe Ligård (Master thesis, 2022)
   I denne oppgaven tester jeg ut om dataspill kan være et godt læringsverktøy i et tverrfaglig undervisningsopplegg, i en påbyggsklasse i videregående skole. Jeg tar også for meg om dataspill kan gi opplevelser, motivasjon ...
  • De siste åtte månedene i den mest grusomme fangeleiren på norsk jord: SS-Strafgefangenenlager Falstad 

   Skjevik, Maja Hammer (Master thesis, 2022)
   Denne oppgaven ser på forholdene i fangeleiren på Falstad de siste åtte månedene den eksisterte. Oppgaven tar utgangspunkt i fire dagbøker hvor fem temaer blir undersøkt: mat, underholdning, arbeid, straff og tanker og ...
  • Menstruasjon som kulturelt og kapitalistisk fenomen i Norge 1950-1980 

   Karlsen, Rebecka Andersson (Master thesis, 2022)
   Denne oppgaven omhandler den offentlige samtale om menstruasjon i Norge årene 1950-1980. De aktuelle problemstillingene går utpå hvordan menstruasjonen ble oppfattet i gitt tidsperiode, hvordan og hvorfor menstruasjonen ...
  • Den norske hvalfangerforening. Etablering og de første virkeår 

   Frøyen, Stian Odberg (Master thesis, 2022)
   Denne mastergradsavhandlingen tar for seg «Den norske hvalfangerforening», som var en organisasjon som ble dannet i 1912 av sentrale hvalfangstredere i Norge. Hensikten til oppgaven er å undersøke hvorfor foreningen ble ...
  • Menneskeofring i azteker-, maya- og inkariket 

   Kilen, Jenny Emilie (Master thesis, 2022)
   Denne avhandlingen vil handle om de tre sivilisasjonene azteker-, maya- og inkariket. Disse kulturene eksisterte i Mesoamerika og i områdene rundt Andesfjellene. Perioden jeg skal forholde meg til er fra 1300-tallet og til ...
  • Reaksjonene som oppsto i Drammen med en moské på Fjell 

   Kvakkestad, Solveig Marie Behsert (Master thesis, 2022)
   I denne oppgaven går en inn på flere lokalsaker i Drammen på Fjell, for å kunne diskutere den religiøse integreringsprosessen. Lokalsakene var med på å kaste lys over flere brytepunkter innenfor temaet integrering. Analysen ...
  • "Dødsseileren" - losjiskipet i Horten 

   Torjussen, Christina Stylegar (Master thesis, 2022)
   Spanskesyken var en influensapandemi som oppstod i 1918. Den var en av de mest dødelige pandemiene i historien og ble raskt spredt på grunn av første verdenskrig og de nye transportmidlene som jernbane og dampskip. Norge ...
  • "HOMSER FRYKTER HITLER-METODER". En undersøkelse av VGs pressedekning av AIDS-epidemien på 1980-tallet. 

   Hellberg, Terje (Master thesis, 2022)
   Denne masteroppgaven presenterer en undersøkelse av pressedekningen av AIDS-epidemien i VG på 1980-tallet. Kildematerialet utgjør over 600 avisartikler som nevner ordet «AIDS» fra 1982 til 1989. Videre bygger oppgaven på ...
  • Norsk Hydro som samfunnsaktør, 1926-1934 

   Kleiven, Sigurd Johnsen (Master thesis, 2022)
   Hydro utviklet seg fort til å bli en viktig samfunnsaktør overfor det norske samfunnet og lokalsamfunn etter at Hydro etablerte fabrikkene sine der. I begynnelsen av mellomkrigstiden var det en rekke forhold som preget ...