• Musisk musikkformidling: om å spille og å høre på 

   Runsjø, Pål (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;3, Research report, 2014)
   Musisk musikkformidling er et sammensatt begrep som kan beskrive å spille og å høre på musikk. Med anslaget musisk, vil gi oppmerksomhet til tilkoblingen mellom musikk og det menneskelige; at det å spille og det å høre på ...
  • Trivsel ute året rundt 

   Jensen, Liv Helene (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;6, Research report, 2014)
   Utviklingssenter for sykehjem i Buskerud (USH-B) og Høgskolen i Buskerud (HiBu) tok initiativ til et samarbeidsprosjekt med Ål og Nes kommune i Hallingdal for å fremme kunnskap om betydningen av uteaktiviteter for personer ...
  • Objektorientert programmering av datastrukturer og grensesnitt (Java) 

   Hansson, Knut W. (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;7, Lecture, 2014)
   Ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, bachelorstudiene i IT, undervises kurset ”Objektorientert programmering av datastrukturer og grensesnitt (”Java 2”)” som gir 7,5 studiepoeng. Studentene har da tidligere hatt ganske ...
  • PASSUS: Pasientorientert samhandling ved utskrivning til sykehjem 

   Jensen, Liv Helene; Rekve, Karin Håvarstein (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;5, Research report, 2014)
   Eldre personer med psykiske lidelser kan ha sammensatte og langvarige helseproblemer som krever omfattende helsehjelp fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Tidligere rapporter har pekt på svikt i kommunikasjonen ...
  • Til gards : prosessevaluering fra dagaktivitetstilbud for personer med demens 

   Jensen, Liv Helene; Eklund, Marthe Lyngås; Nerol, Marit; Bjerke, Herbjørg Dalane; Ulshagen, Borghild (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;8, Research report, 2014)
   Ål kommune har det siste året økt tilbudet om dagsenter for hjemmeboende personer med demens fra 4 til 5 dager i uken. Dagsenteret har hjemlige, men trange lokaler ved Ål bu- og behandlingssenter. Dagsenteret kan ta imot ...
  • Når IKEA kommer til By'n: - en gjennomgang av forskningslitteraturen om "big box" etableringer 

   Pedersen, Per Egil (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;1, Research report, 2014)
   Hva sier forskningslitteraturen om effektene av "big box" etableringer? Høgskolen i Buskerud og Vestfold forsøker gjennom rapporten å besvare spørsmålet gjennom systematiske litteratursøk i anerkjente vitenskapelige ...
  • Forsterket demensomsorg i distriktskommuner : samhandlingsbasert forsknings- og utviklingsprosjekt i Hallingdalregionen, 2011-2014 

   Jensen, Liv Helene; Eklund, Marthe Lyngås; Bjerke, Herbjørg Dalane (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;9, Research report, 2014)
   «Forsterket demensomsorg i distriktskommuner» er et samhandlingsbasert forsknings- og utviklingsprosjekt der målsettingen var å bidra til styrking av tjenestene til personer med moderat og alvorlig grad av demens og styrke ...
  • Grunnleggende begreper med relevans for informasjonsteknologi 

   Hansson, Knut W. (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;4, Lecture, 2014)
   Ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, bachelorstudiene i IT, undervises kurset ”Grunnleggende programmering” som gir 15 studiepoeng. Seks av disse studiepoengene omhandler grunnleggende begreper med relevans for IT, primært ...
  • Jubelbrus: Trestemmige lovsanger for ungdomskor 

   Runsjø, Pål (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;2, Music, 2014)
   Dette er en samling 37 sanger som undertegnede har komponert og arrangert for kristne ungdomskor. Sangene er notert med melodi, tekst og besifring, og de er arrangert og presentert med tre stemmer over to oktaver. Stilen ...
  • Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess: Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold 

   Tvedten, Sigrunn; Solem, Birgit Andrine Apenes; Elvestad, Eiri; Thorkildsen, Are (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;11, Research report, 2015)
   Denne rapporten markerer avslutningen på et prosjekt med formål å utvikle en modell for å evaluere og måle effekten av et synliggjøringsarbeid i Vestfoldbibliotekene. Vestfoldbibliotekene er et bindende samarbeid mellom ...
  • Virksomhetens informasjonssystemer: kompendium 

   Braadland, Trond Reidar (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;12, Working paper, 2015)
   Dette kompendiet er laget for å dekke pensum i kurset BMIS3010 – Grunnleggende MIS ved Høgskolen i Buskerud. Kurset var i mange år en del av en ettårig fordypning i Management Information Systems for studenter i økonomi ...
  • Hverdagstrening for personer med Parkinsons sykdom : rapport fra utvikling av tilpasset treningsmodell 

   Eklund, Marthe Lyngås; Sando, Mona Kolbjørnsdatter; Paulsen, Solveig Hagen; Jensen, Liv Helene (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;10, Research report, 2015-03-02)
   Prosjektrapporten beskriver utviklingen av modell for Hverdagstrening for personer med Parkinsons sykdom. Rapporten beskriver bakgrunn og organisering av prosjektet. I tillegg inneholder den en prosessevaluering fra opplæring ...
  • Implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenester : opplæringsbehov og utforming av nye tjenester – en sluttrapport 

   Dugstad, Janne H.; Nilsen, Etty; Gullslett, Monika Knudsen; Eide, Tom; Eide, Hilde (Skriftserien;13, Research report, 2015-06-26)
   De kommunale helse- og omsorgstjenestene står overfor store utfordringer framover tilknyttet nye og yngre brukergrupper, flere eldre med hjelpebehov, knapphet på personell og utfordringer relatert til samhandling mellom ...
  • Monetary policy regimes and the Nordic model 

   Schewe, Theo (Publication Series from Buskerud and Vestfold University College;14, Report, 2015-06-26)
   In many contexts, the Nordic countries are regarded as a natural bloc of nations that have common political, cultural and economic characteristics. Open to globalisation, the small Nordic countries are exposed to strong ...
  • Læringsmiljø og gjennomføring i videregående skole : Kunnskapsbasert folkehelsearbeid for å redusere sosiale helseforskjeller 

   Syse, Jonn Øyvind; Bjørnstad, Eyvin (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;15, Research report, 2015-09-21)
   Forskerne har fulgt sju videregående skoler i tre fylker gjennom ett skoleår for å kunne belyse følgende problemstilling: Hvordan kan andelen som fullfører og består videregående opplæring økes gjennom styrking av ...
  • Evaluering av studiet ledelse og innovasjon : et skreddersømstudium for mellomledere i statsetater 

   Tvedten, Sigrunn (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;16, Research report, 2015-11-17)
   Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) har siden 2014 tilbudt et skreddersydd lederutviklingsstudium for mellomledere og tillitsvalgte i et utvalg statsetater i Vestfold og Buskerud. Emnet Ledelse og innovasjon ble gjennomført ...
  • Fysikk og matematikk: Et integrert lektorprogram med kvalitet 

   Jensen, Bjørn; Eystein, Raude (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;21, Research report, 2015-11-30)
   I dette dokumentet presenteres en modell for lektorutdanning for trinn 8-13 i skolefagene fysikk og matematikk. Bakgrunnen for å utvikle denne modellen er innfasingen av ny lærerutdanning i Norge fra 2017. Regjeringen ...
  • Sentrale lønnsforhandlinger, solidarisk lønnspolitikk og frontfag: Noen institusjonelle forhold ved lønnsdannelsen i Norge 

   Reiersen, Jon (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;17, Research report, 2015-11-30)
   Notatet er skrevet for å inngå som pensum emnet Makroøkonomi II på Bachelorstudiet i økonomi og ledelse, campus Vestfold. Takk til Theo Schewe for svært nyttige kommentarer til en tidligere versjon av notatet. Ytterligere ...
  • Tillit, risiko og økonomisk samhandling 

   Reiersen, Jon (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;19, Working paper, 2015-11-30)
   Hva er tillit og hva er det som kjennetegner tillitsbaserte handlinger? Hvilken betydning har tillit for økonomisk samhandling, og hva innebærer det at partene i en økonomisk samhandlingssituasjon har tillit til hverandre? ...
  • Amerikanere velger Sverige og Nordmenn velger Norge 

   Reiersen, Jon; Forbord, Roar Fikse; Haugen, August Teodor (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;18, Working paper, 2015-11-30)
   Artikkelen rapporterer resultater fra en undersøkelse hvor vi spør nordmenn om hvordan de tror inntektene er fordelt i Norge og hvordan de ønsker seg inntektene fordelt. Utgangspunktet for undersøkelsen er en større studie ...