Now showing items 21-23 of 23

  • Fysikk og matematikk: Et integrert lektorprogram med kvalitet 

   Jensen, Bjørn; Eystein, Raude (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;21, Research report, 2015-11-30)
   I dette dokumentet presenteres en modell for lektorutdanning for trinn 8-13 i skolefagene fysikk og matematikk. Bakgrunnen for å utvikle denne modellen er innfasingen av ny lærerutdanning i Norge fra 2017. Regjeringen ...
  • Innovasjon i velferdsteknologi: Samarbeid i nytt marked 

   Branstad, Are (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;22, Research report, 2015-12-10)
   Denne rapporten drøfter betingelser for samarbeid og innovasjon mellom bedrifter som leverer velferdsteknologiske løsninger og kommunene som er deres kunder. Formålet er å få kunnskap om hva som virker fremmende på samarbeid ...
  • Barn av informasjonsrike medieomgivelser : En studie av norske elever og studenter sitt forhold til nyheter i tradisjonelle og sosiale medier 

   Elvestad, Eiri (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;23, Research report, 2015-12-22)
   Hensikten med dette prosjektet har vært å øke forståelsen av hvordan det å ha vokst opp i informasjonsrike medieomgivelser i Norge preger unge voksnes forhold til nyheter. Studien baserer seg på data fra en spørreundersøkelse ...