Recent Submissions

 • Barn av informasjonsrike medieomgivelser : En studie av norske elever og studenter sitt forhold til nyheter i tradisjonelle og sosiale medier 

  Elvestad, Eiri (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;23, Research report, 2015-12-22)
  Hensikten med dette prosjektet har vært å øke forståelsen av hvordan det å ha vokst opp i informasjonsrike medieomgivelser i Norge preger unge voksnes forhold til nyheter. Studien baserer seg på data fra en spørreundersøkelse ...
 • Innovasjon i velferdsteknologi: Samarbeid i nytt marked 

  Branstad, Are (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;22, Research report, 2015-12-10)
  Denne rapporten drøfter betingelser for samarbeid og innovasjon mellom bedrifter som leverer velferdsteknologiske løsninger og kommunene som er deres kunder. Formålet er å få kunnskap om hva som virker fremmende på samarbeid ...
 • Fysikk og matematikk: Et integrert lektorprogram med kvalitet 

  Jensen, Bjørn; Eystein, Raude (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;21, Research report, 2015-11-30)
  I dette dokumentet presenteres en modell for lektorutdanning for trinn 8-13 i skolefagene fysikk og matematikk. Bakgrunnen for å utvikle denne modellen er innfasingen av ny lærerutdanning i Norge fra 2017. Regjeringen ...
 • Sentrale lønnsforhandlinger, solidarisk lønnspolitikk og frontfag: Noen institusjonelle forhold ved lønnsdannelsen i Norge 

  Reiersen, Jon (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;17, Research report, 2015-11-30)
  Notatet er skrevet for å inngå som pensum emnet Makroøkonomi II på Bachelorstudiet i økonomi og ledelse, campus Vestfold. Takk til Theo Schewe for svært nyttige kommentarer til en tidligere versjon av notatet. Ytterligere ...
 • Tillit, risiko og økonomisk samhandling 

  Reiersen, Jon (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;19, Working paper, 2015-11-30)
  Hva er tillit og hva er det som kjennetegner tillitsbaserte handlinger? Hvilken betydning har tillit for økonomisk samhandling, og hva innebærer det at partene i en økonomisk samhandlingssituasjon har tillit til hverandre? ...
 • Amerikanere velger Sverige og Nordmenn velger Norge 

  Reiersen, Jon; Forbord, Roar Fikse; Haugen, August Teodor (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;18, Working paper, 2015-11-30)
  Artikkelen rapporterer resultater fra en undersøkelse hvor vi spør nordmenn om hvordan de tror inntektene er fordelt i Norge og hvordan de ønsker seg inntektene fordelt. Utgangspunktet for undersøkelsen er en større studie ...
 • Trust as a booster 

  Reiersen, Jon (Publication Series from Buskerud and Vestfold University College;20, Working paper, 2015-11-30)
  According to Yamagishi (2011) trust can be viewed as a “booster rocket” that provides the necessary push for the take-off from the secure ground of committed relations. The aim of this paper is to formalize this idea. I ...
 • Evaluering av studiet ledelse og innovasjon : et skreddersømstudium for mellomledere i statsetater 

  Tvedten, Sigrunn (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;16, Research report, 2015-11-17)
  Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) har siden 2014 tilbudt et skreddersydd lederutviklingsstudium for mellomledere og tillitsvalgte i et utvalg statsetater i Vestfold og Buskerud. Emnet Ledelse og innovasjon ble gjennomført ...
 • Læringsmiljø og gjennomføring i videregående skole : Kunnskapsbasert folkehelsearbeid for å redusere sosiale helseforskjeller 

  Syse, Jonn Øyvind; Bjørnstad, Eyvin (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;15, Research report, 2015-09-21)
  Forskerne har fulgt sju videregående skoler i tre fylker gjennom ett skoleår for å kunne belyse følgende problemstilling: Hvordan kan andelen som fullfører og består videregående opplæring økes gjennom styrking av ...
 • Implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenester : opplæringsbehov og utforming av nye tjenester – en sluttrapport 

  Dugstad, Janne H.; Nilsen, Etty; Gullslett, Monika Knudsen; Eide, Tom; Eide, Hilde (Skriftserien;13, Research report, 2015-06-26)
  De kommunale helse- og omsorgstjenestene står overfor store utfordringer framover tilknyttet nye og yngre brukergrupper, flere eldre med hjelpebehov, knapphet på personell og utfordringer relatert til samhandling mellom ...
 • Monetary policy regimes and the Nordic model 

  Schewe, Theo (Publication Series from Buskerud and Vestfold University College;14, Report, 2015-06-26)
  In many contexts, the Nordic countries are regarded as a natural bloc of nations that have common political, cultural and economic characteristics. Open to globalisation, the small Nordic countries are exposed to strong ...
 • Virksomhetens informasjonssystemer: kompendium 

  Braadland, Trond Reidar (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;12, Working paper, 2015)
  Dette kompendiet er laget for å dekke pensum i kurset BMIS3010 – Grunnleggende MIS ved Høgskolen i Buskerud. Kurset var i mange år en del av en ettårig fordypning i Management Information Systems for studenter i økonomi ...
 • Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess: Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold 

  Tvedten, Sigrunn; Solem, Birgit Andrine Apenes; Elvestad, Eiri; Thorkildsen, Are (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;11, Research report, 2015)
  Denne rapporten markerer avslutningen på et prosjekt med formål å utvikle en modell for å evaluere og måle effekten av et synliggjøringsarbeid i Vestfoldbibliotekene. Vestfoldbibliotekene er et bindende samarbeid mellom ...
 • Hverdagstrening for personer med Parkinsons sykdom : rapport fra utvikling av tilpasset treningsmodell 

  Eklund, Marthe Lyngås; Sando, Mona Kolbjørnsdatter; Paulsen, Solveig Hagen; Jensen, Liv Helene (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;10, Research report, 2015-03-02)
  Prosjektrapporten beskriver utviklingen av modell for Hverdagstrening for personer med Parkinsons sykdom. Rapporten beskriver bakgrunn og organisering av prosjektet. I tillegg inneholder den en prosessevaluering fra opplæring ...
 • Forsterket demensomsorg i distriktskommuner : samhandlingsbasert forsknings- og utviklingsprosjekt i Hallingdalregionen, 2011-2014 

  Jensen, Liv Helene; Eklund, Marthe Lyngås; Bjerke, Herbjørg Dalane (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;9, Research report, 2014)
  «Forsterket demensomsorg i distriktskommuner» er et samhandlingsbasert forsknings- og utviklingsprosjekt der målsettingen var å bidra til styrking av tjenestene til personer med moderat og alvorlig grad av demens og styrke ...
 • Objektorientert programmering av datastrukturer og grensesnitt (Java) 

  Hansson, Knut W. (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;7, Lecture, 2014)
  Ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, bachelorstudiene i IT, undervises kurset ”Objektorientert programmering av datastrukturer og grensesnitt (”Java 2”)” som gir 7,5 studiepoeng. Studentene har da tidligere hatt ganske ...
 • Til gards : prosessevaluering fra dagaktivitetstilbud for personer med demens 

  Jensen, Liv Helene; Eklund, Marthe Lyngås; Nerol, Marit; Bjerke, Herbjørg Dalane; Ulshagen, Borghild (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;8, Research report, 2014)
  Ål kommune har det siste året økt tilbudet om dagsenter for hjemmeboende personer med demens fra 4 til 5 dager i uken. Dagsenteret har hjemlige, men trange lokaler ved Ål bu- og behandlingssenter. Dagsenteret kan ta imot ...
 • Trivsel ute året rundt 

  Jensen, Liv Helene (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;6, Research report, 2014)
  Utviklingssenter for sykehjem i Buskerud (USH-B) og Høgskolen i Buskerud (HiBu) tok initiativ til et samarbeidsprosjekt med Ål og Nes kommune i Hallingdal for å fremme kunnskap om betydningen av uteaktiviteter for personer ...
 • PASSUS: Pasientorientert samhandling ved utskrivning til sykehjem 

  Jensen, Liv Helene; Rekve, Karin Håvarstein (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;5, Research report, 2014)
  Eldre personer med psykiske lidelser kan ha sammensatte og langvarige helseproblemer som krever omfattende helsehjelp fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Tidligere rapporter har pekt på svikt i kommunikasjonen ...
 • Grunnleggende begreper med relevans for informasjonsteknologi 

  Hansson, Knut W. (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;4, Lecture, 2014)
  Ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, bachelorstudiene i IT, undervises kurset ”Grunnleggende programmering” som gir 15 studiepoeng. Seks av disse studiepoengene omhandler grunnleggende begreper med relevans for IT, primært ...

View more