Viser treff 1-20 av 23

  • Barn av informasjonsrike medieomgivelser : En studie av norske elever og studenter sitt forhold til nyheter i tradisjonelle og sosiale medier 

   Elvestad, Eiri (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;23, Research report, 2015-12-22)
   Hensikten med dette prosjektet har vært å øke forståelsen av hvordan det å ha vokst opp i informasjonsrike medieomgivelser i Norge preger unge voksnes forhold til nyheter. Studien baserer seg på data fra en spørreundersøkelse ...
  • Innovasjon i velferdsteknologi: Samarbeid i nytt marked 

   Branstad, Are (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;22, Research report, 2015-12-10)
   Denne rapporten drøfter betingelser for samarbeid og innovasjon mellom bedrifter som leverer velferdsteknologiske løsninger og kommunene som er deres kunder. Formålet er å få kunnskap om hva som virker fremmende på samarbeid ...
  • Amerikanere velger Sverige og Normenn velger Norge 

   Reiersen, Jon; Forbord, Roar Fikse; Haugen, August Teodor (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;18, Preprint, 2015-11-30)
   Artikkelen rapporterer resultater fra en undersøkelse hvor vi spør nordmenn om hvordan de tror inntektene er fordelt i Norge og hvordan de ønsker seg inntektene fordelt. Utgangspunktet for undersøkelsen er en større studie ...
  • Tillit, risiko og økonomisk samhandling 

   Reiersen, Jon (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;19, Preprint, 2015-11-30)
   Hva er tillit og hva er det som kjennetegner tillitsbaserte handlinger? Hvilken betydning har tillit for økonomisk samhandling, og hva innebærer det at partene i en økonomisk samhandlingssituasjon har tillit til hverandre? ...
  • Sentrale lønnsforhandlinger, solidarisk lønnspolitikk og frontfag: Noen institusjonelle forhold ved lønnsdannelsen i Norge 

   Reiersen, Jon (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;17, Learning object, 2015-11-30)
   Notatet er skrevet for å inngå som pensum emnet Makroøkonomi II på Bachelorstudiet i økonomi og ledelse, campus Vestfold. Takk til Theo Schewe for svært nyttige kommentarer til en tidligere versjon av notatet. Ytterligere ...
  • Fysikk og matematikk: Et integrert lektorprogram med kvalitet 

   Jensen, Bjørn; Eystein, Raude (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;21, Research report, 2015-11-30)
   I dette dokumentet presenteres en modell for lektorutdanning for trinn 8-13 i skolefagene fysikk og matematikk. Bakgrunnen for å utvikle denne modellen er innfasingen av ny lærerutdanning i Norge fra 2017. Regjeringen ...
  • Trust as a booster 

   Reiersen, Jon (Publication Series from Buskerud and Vestfold University College;20, Preprint, 2015-11-30)
   According to Yamagishi (2011) trust can be viewed as a “booster rocket” that provides the necessary push for the take-off from the secure ground of committed relations. The aim of this paper is to formalize this idea. I ...
  • Evaluering av studiet ledelse og innovasjon : et skreddersømstudium for mellomledere i statsetater 

   Tvedten, Sigrunn (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;16, Research report, 2015-11-17)
   Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) har siden 2014 tilbudt et skreddersydd lederutviklingsstudium for mellomledere og tillitsvalgte i et utvalg statsetater i Vestfold og Buskerud. Emnet Ledelse og innovasjon ble gjennomført ...
  • Læringsmiljø og gjennomføring i videregående skole : Kunnskapsbasert folkehelsearbeid for å redusere sosiale helseforskjeller 

   Syse, Jonn Øyvind; Bjørnstad, Eyvin (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;15, Research report, 2015-09-21)
   Forskerne har fulgt sju videregående skoler i tre fylker gjennom ett skoleår for å kunne belyse følgende problemstilling: Hvordan kan andelen som fullfører og består videregående opplæring økes gjennom styrking av ...
  • Monetary policy regimes and the Nordic model 

   Schewe, Theo (Publication Series from Buskerud and Vestfold University College;14, Conference object, 2015-06-26)
   In many contexts, the Nordic countries are regarded as a natural bloc of nations that have common political, cultural and economic characteristics. Open to globalisation, the small Nordic countries are exposed to strong ...
  • Implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenester : opplæringsbehov og utforming av nye tjenester – en sluttrapport 

   Dugstad, Janne H.; Nilsen, Etty; Gullslett, Monika Knudsen; Eide, Tom; Eide, Hilde (Skriftserien;13, Research report, 2015-06-26)
   De kommunale helse- og omsorgstjenestene står overfor store utfordringer framover tilknyttet nye og yngre brukergrupper, flere eldre med hjelpebehov, knapphet på personell og utfordringer relatert til samhandling mellom ...
  • Virksomhetens informasjonssystemer: kompendium 

   Braadland, Trond Reidar (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;12, Learning object, 2015)
   Dette kompendiet er laget for å dekke pensum i kurset BMIS3010 – Grunnleggende MIS ved Høgskolen i Buskerud. Kurset var i mange år en del av en ettårig fordypning i Management Information Systems for studenter i økonomi ...
  • Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess: Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold 

   Tvedten, Sigrunn; Solem, Birgit Andrine Apenes; Elvestad, Eiri; Thorkildsen, Are (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;11, Research report, 2015)
   Denne rapporten markerer avslutningen på et prosjekt med formål å utvikle en modell for å evaluere og måle effekten av et synliggjøringsarbeid i Vestfoldbibliotekene. Vestfoldbibliotekene er et bindende samarbeid mellom ...
  • Hverdagstrening for personer med Parkinsons sykdom : rapport fra utvikling av tilpasset treningsmodell 

   Eklund, Marthe Lyngås; Sando, Mona Kolbjørnsdatter; Paulsen, Solveig Hagen; Jensen, Liv Helene (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;10, Research report, 2015-03-02)
   Prosjektrapporten beskriver utviklingen av modell for Hverdagstrening for personer med Parkinsons sykdom. Rapporten beskriver bakgrunn og organisering av prosjektet. I tillegg inneholder den en prosessevaluering fra opplæring ...
  • Forsterket demensomsorg i distriktskommuner : samhandlingsbasert forsknings- og utviklingsprosjekt i Hallingdalregionen, 2011-2014 

   Jensen, Liv Helene; Eklund, Marthe Lyngås; Bjerke, Herbjørg Dalane (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;9, Research report, 2014)
   «Forsterket demensomsorg i distriktskommuner» er et samhandlingsbasert forsknings- og utviklingsprosjekt der målsettingen var å bidra til styrking av tjenestene til personer med moderat og alvorlig grad av demens og styrke ...
  • Objektorientert programmering av datastrukturer og grensesnitt (Java) 

   Hansson, Knut W. (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;7, Lecture, 2014)
   Ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, bachelorstudiene i IT, undervises kurset ”Objektorientert programmering av datastrukturer og grensesnitt (”Java 2”)” som gir 7,5 studiepoeng. Studentene har da tidligere hatt ganske ...
  • Til gards : prosessevaluering fra dagaktivitetstilbud for personer med demens 

   Jensen, Liv Helene; Eklund, Marthe Lyngås; Nerol, Marit; Bjerke, Herbjørg Dalane; Ulshagen, Borghild (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;8, Research report, 2014)
   Ål kommune har det siste året økt tilbudet om dagsenter for hjemmeboende personer med demens fra 4 til 5 dager i uken. Dagsenteret har hjemlige, men trange lokaler ved Ål bu- og behandlingssenter. Dagsenteret kan ta imot ...
  • Trivsel ute året rundt 

   Jensen, Liv Helene (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;6, Research report, 2014)
   Utviklingssenter for sykehjem i Buskerud (USH-B) og Høgskolen i Buskerud (HiBu) tok initiativ til et samarbeidsprosjekt med Ål og Nes kommune i Hallingdal for å fremme kunnskap om betydningen av uteaktiviteter for personer ...
  • PASSUS: Pasientorientert samhandling ved utskrivning til sykehjem 

   Jensen, Liv Helene; Rekve, Karin Håvarstein (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;5, Research report, 2014)
   Eldre personer med psykiske lidelser kan ha sammensatte og langvarige helseproblemer som krever omfattende helsehjelp fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Tidligere rapporter har pekt på svikt i kommunikasjonen ...
  • Grunnleggende begreper med relevans for informasjonsteknologi 

   Hansson, Knut W. (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;4, Lecture, 2014)
   Ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, bachelorstudiene i IT, undervises kurset ”Grunnleggende programmering” som gir 15 studiepoeng. Seks av disse studiepoengene omhandler grunnleggende begreper med relevans for IT, primært ...