• "Fleksibelt metrum" -noen refleksjoner med utgangspunkt i norsk vokal folkemusikk 

   Kvifte, Tellef (Chapter, 2005)
   Et ofte nevnt særtrekk i norsk folkemusikk er de metriske/rytmiske forholdene. Forfatteren tar utgangspunkt i metriske målinger av vokal folkemusikk framført av Aslak Brekke og ser på om disse kan bidra til å beskrive takt ...
  • Om kadensformlene i springar og pols 

   Omholt, Per Åsmund (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   This article focuses on the variety concerning the “cadenza formula” in the springar- and pols-types in the older Norwegian fiddle-music repertoire. For scholars, in transcribing the variety of local types of springar- ...
  • Tradisjonsområder : konstruksjon eller realitet? 

   Omholt, Per Åsmund (Journal article; Peer reviewed, 2007)
  • På jakt etter folkemusikkskalaen : et overblikk 

   Omholt, Per Åsmund (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   In theories dealing with tonality in Norwegian and Scandinavian folk music, there has been a special focus on the assumed “old-agey” non-diatonic intervals, also referred to as floating or neutral intervals or blue notes. ...
  • Nordisk folkmusik som stilkoncept 

   Johansson, Mats (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   This article deals with the increasing internationalization and professionalization of Nordic folk music, and raises empirical and conceptual questions concerning style and geographical origin. By examining ongoing trends ...
  • Regional og typologisk variasjon i norsk slåttemusikk : en kvantitativ tilnærming med et historisk perspektiv 

   Omholt, Per Åsmund (Doctoral thesis; Peer reviewed, 2009-06-16)
   The purpose of the dissertation is to shed light on regional and typological variations in Norwegian old-time fiddling in a historical perspective. I have analyzed 500 transcriptions of traditional tunes from different ...
  • What is musical meter? 

   Johansson, Mats (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   This article discusses the concept of musical meter, its most common definitions and their implications for musical analysis. It is shown that the concept has been notoriously difficult to define and that the core of the ...
  • How old is a tune? 

   Omholt, Per Åsmund (Journal article; Peer reviewed, 2010)
  • Tredimensjonale skulpturer i fire dimensjoner : Husserls kinesteser og Calders kinetiske skulpturer 

   Tin, Mikkel Bjørset (Journal article; Peer reviewed, 2010)
  • Rhythm into style : studying assymmetrical grooves in Norwegian folk music 

   Johansson, Mats (Doctoral thesis; Peer reviewed, 2010-05-06)
   This thesis is a study of rhythm and timing in Norwegian traditional dance tunes called pols or springar in asymmetrical triple meter performed on the fiddle and Hardanger fiddle. This music is characterized by the following ...
  • Kopiering av tradisjonskunst som læringsmetode 

   Rorgemoen, Mari (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Artikkelen er skriven på bakgrunn av problematikk kring utvikling av ein forskingsbasert didaktikk for tekstilundervisninga på grunnstudiet ved Institutt for folkekultur, Høgskolen i Telemark. Delar av forskingsprosjektet ...
  • Rytmen i kryllingspringar 

   Omholt, Per Åsmund (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   This article is based on a research project at Telemark University College, where I have aimed to record the entire material of fiddle tunes that Truls Ørpen (1880–1958) wrote down from his own local community Krøds - ...
  • Tankar om autentisitet og kjeldebruk i den vokale folkemusikken 

   Furholt, Ragnhild (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This article refers and discusses two questions given to some young folksingers and song students: 1) What does it mean to you to sing authentic? 2) What is a good source for your singing? The article discusses the criteria, ...
  • 48 600 måter å spille en slått på : om variabilitet i Truls Ørpens transkripsjoner 

   Omholt, Per Åsmund (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This is the second article based on a research project at Telemark University College, where I have aimed to record the entire material of fiddle tunes that Truls Ørpen (1880–1958) wrote down from his own local community ...
  • "Svevende intervaller" - og svevende begrep 

   Kvifte, Tellef (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   The article discusses the term “svevende tonalitet” (“floating tonality”) that is frequently used in descriptions of Norwegian traditional music. The term refers to variations in intonation patterns, but is used in ...
  • Teknologien og tradisjonen - Noter og opptak, nok en gang 

   Kvifte, Tellef (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The paper discusses the use and effects on traditional music by the introduction of the technologies of music notation and music recording. Both of these technologies imply fixation and, therefore, also the possibility ...
  • Traditions, archives and change 

   Kvifte, Tellef (Chapter; Peer reviewed, 2014)
   In the Nordic countries, there are several archives containing documentation of traditional music and dance. The ways in which the material in the archives are produced, distributed and used, may influence the very tradition ...
  • Mælefjøllvisa - toner i bevegelse : om intonasjon i vokal folkemusikk 

   Omholt, Per Åsmund (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The article is based on a case study, where a recording from 1937 with the traditional performer Aslak Brekke from Vinje, Telemark (1901-1978), has been the subject of technical measurement and analysis. The study points ...
  • Measuring Rhythm: A Context-Sensitive Approach 

   Johansson, Mats (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   In this article I present some considerations on the measuring of musical rhythm with earlier research on rhythm and timing in Scandinavian traditional fiddle music as a point of reference (Ahlbäck, 1995; Bengtsson. 1974; ...