Nye registreringer

 • Å male i blått - om måling av intonasjon på hardingfele 

  Omholt, Per Åsmund (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  This article investigates and discusses possible explanations for unconventional intonation practices in Norwegian Hardanger fiddle tunes. Software measurements of archive recordings, mainly of the Telemark fiddler Johannes ...
 • Om det fysiske utgangspunktet for intonasjon på fele 

  Omholt, Per Åsmund (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Artikkelen fokuserer på relasjonen mellom spilleteknikk på fele og hardingfele i folkemusikken og intonasjon. Det argumenteres for at det fysiske rammeverket, inkludert anatomien i hånd og fingre, påvirker intonasjonspraksisen. ...
 • Sounds familiar(?): Expertise with specific musical genres modulates timing perception and micro-level synchronization to auditory stimuli 

  Danielsen, Anne; Nymoen, Kristian; Langerød, Martin Torvik; Jacobsen, Eirik; Johansson, Mats; London, Justin (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Musical expertise improves the precision of timing perception and performance – but is this expertise generic, or is it tied to the specific style(s) and genre(s) of one’s musical training? We asked expert musicians from ...
 • Møter gjennom folkemusikk; fellesskap og særtrekk: Om Nordtrad og det årlige treffet for folkemusikkutdanninger i Norden og Baltikum 

  Knudsen, Ragnhild Rose (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  The Nordtrad network was established in 1999 and has since 2000 arranged an annual gathering for students and teachers from the higher educations of folk/traditional music in the Nordic and Baltic countries. This article ...
 • Truls Ørpen, oppskrivertradisjonen og de gode formene 

  Omholt, Per Åsmund (Journal article, 2020)
  De store samlingene med slå!enedtegnelser må studeres i lys av sin samtid. Det gjør dem ikke til dårligere kilder – tvert om kan de gi innsikter man ikke kan få av lydfestet dokumentasjonsmateriale.
 • En, to, tre...? Om inkonsekvenser, variasjon og endring i springar- og polstakt i Norge 

  Omholt, Per Åsmund (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  The article addresses deviations from articulated norms regarding the placement of bar lines in Norwegian triple metre springar and pols. The great variation within these genres has played a major role as a marker of what ...
 • Rikard Berge – dokumentasjon av folkemusikk gjennom fonograf og fotografi 

  Authen, Cecilie (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  This article explores the documentation of Norwegian traditional music, to be found in the Norwegian folklorist Richard Berge’s (1881 –1969) phonograph and photography archives. The article discusses how Berge proceeded ...
 • Crafting nature, crafting self: An ecophilosophy of friluftsliv, craftmaking and sustainability 

  Haukeland, Per Ingvar; Sæterhaug, Sidsel (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  This article is based on a project in the Regional Research Fund (“Oslofjorden”) that explores the relationship between friluftsliv (outdoor life), craftmaking and sustainability in the context of the friluftsliv program ...
 • Empirical Research on Asymmetrical Rhythms in Scandinavian Folk Music: A Critical Review 

  Johansson, Mats (Journal article; Peer reviewed, 2017)
 • Making sense of genre and style in the age of transcultural reproduction 

  Johansson, Mats (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Through a discussion of the theoretical and empirical foundations of the concepts of style and genre, this article draws attention to the conceptual dilemmas that emerge when established regimes of musical ownership and ...
 • Measuring Rhythm: A Context-Sensitive Approach 

  Johansson, Mats (Journal article; Peer reviewed, 2015)
  In this article I present some considerations on the measuring of musical rhythm with earlier research on rhythm and timing in Scandinavian traditional fiddle music as a point of reference (Ahlbäck, 1995; Bengtsson. 1974; ...
 • Europeiske spor i hardingfelespringaren 

  Egeland, Ånon (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  The older types of Norwegian traditional instrumental dance music have never been a central focus of Norwegian traditional music research. What little work has been done on the topic has tended to concentrate on the links ...
 • Mælefjøllvisa - toner i bevegelse : om intonasjon i vokal folkemusikk 

  Omholt, Per Åsmund (Journal article; Peer reviewed, 2015)
  The article is based on a case study, where a recording from 1937 with the traditional performer Aslak Brekke from Vinje, Telemark (1901-1978), has been the subject of technical measurement and analysis. The study points ...
 • Teknologien og tradisjonen - Noter og opptak, nok en gang 

  Kvifte, Tellef (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  The paper discusses the use and effects on traditional music by the introduction of the technologies of music notation and music recording. Both of these technologies imply fixation and, therefore, also the possibility ...
 • Traditions, archives and change 

  Kvifte, Tellef (Chapter; Peer reviewed, 2014)
  In the Nordic countries, there are several archives containing documentation of traditional music and dance. The ways in which the material in the archives are produced, distributed and used, may influence the very tradition ...
 • "Svevende intervaller" - og svevende begrep 

  Kvifte, Tellef (Journal article; Peer reviewed, 2012)
  The article discusses the term “svevende tonalitet” (“floating tonality”) that is frequently used in descriptions of Norwegian traditional music. The term refers to variations in intonation patterns, but is used in ...
 • 48 600 måter å spille en slått på : om variabilitet i Truls Ørpens transkripsjoner 

  Omholt, Per Åsmund (Journal article; Peer reviewed, 2012)
  This is the second article based on a research project at Telemark University College, where I have aimed to record the entire material of fiddle tunes that Truls Ørpen (1880–1958) wrote down from his own local community ...
 • Tankar om autentisitet og kjeldebruk i den vokale folkemusikken 

  Furholt, Ragnhild (Journal article; Peer reviewed, 2012)
  This article refers and discusses two questions given to some young folksingers and song students: 1) What does it mean to you to sing authentic? 2) What is a good source for your singing? The article discusses the criteria, ...
 • "Fleksibelt metrum" -noen refleksjoner med utgangspunkt i norsk vokal folkemusikk 

  Kvifte, Tellef (Chapter, 2005)
  Et ofte nevnt særtrekk i norsk folkemusikk er de metriske/rytmiske forholdene. Forfatteren tar utgangspunkt i metriske målinger av vokal folkemusikk framført av Aslak Brekke og ser på om disse kan bidra til å beskrive takt ...
 • Rytmen i kryllingspringar 

  Omholt, Per Åsmund (Journal article; Peer reviewed, 2011)
  This article is based on a research project at Telemark University College, where I have aimed to record the entire material of fiddle tunes that Truls Ørpen (1880–1958) wrote down from his own local community Krøds - ...

Vis flere