• Bærekraftige samfunn og forretningsmodeller 

   Ødegård, Ansgar; Reiersen, Jon; Branstad, Are (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Norsk næringsliv må omstille seg for å møte de globale bærekraftsutfordringene. Denne artikkelen fokuserer på hvordan samarbeids- og tillitstradisjoner i norsk næringsliv kan fremme nyskapende bærekraftige forretningsmodeller. ...
  • Fysisk butikk: levende, død eller nytt liv? 

   Fredriksen, Jan Ivar; Refvik, Linda (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Digital utvikling innenfor handelen har skapt behov for nye perspektiver, forretningsmodeller og løsninger. Kundens handlemønstre er i sterk endring. Kommunikasjon og salg skjer gjennom flere kanaler, med en miks av analoge ...
  • Hva koster egentlig CO2-håndtering? 

   Eldrup, Nils Henrik; Røkke, Nils Anders (Journal article; Peer reviewed, 2011)
  • Hva menes med regnskapskvalitet? 

   Stenheim, Tonny; Sundkvist, Charlotte Haugland; Opsahl, André (Journal article, 2017)
  • Implementering av FNs bærekraftsmål i det norske Arktis: et fiks ferdig rammeverk? 

   Mineev, Andrey; Timochenko, Konstantin Yurievich; Zhurova, Elena; Middleton, Alexandra (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   I denne artikkelen drøfter vi utfordringer knyttet til bruk av FNs Agenda 2030 for bærekraftig utvikling som rammeverk for det norske Arktis. Agenda 2030 fremstår som et globalt ovenfra-og-ned-tilnærming med behov for ...
  • Organisasjoners tilpasning til radikale reformer 

   Ødegård, Ansgar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen beskriver hvordan to norske energiverk tilpasser seg den radikale og liberale markedsreformen som ble implementert i elforsyningen som en følge av ny energilov i 1990. Jeg argumenterer for at viljen og evnen til ...
  • Resultat- eller balanseorienterte regnskaper 

   Baksaas, Kjell Magne; Stenheim, Tonny (Journal article, 2017)
  • Samfunnsansvar i praksis : et møte mellom fortid og fremtid. Det finske selskapet UPM og lokalsamfunnet Fray Bentos i Uruguay 

   Ødegård, Ansgar; Salinas, Cecilia Guadalupe (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   I denne artikkelen beskriver vi hvordan det finske multinasjonale skogindustriselskapet UPM (før Botnia) samhandler med vertskapsbyen Fray Bentos i Uruguay. Samhandling med lokalsamfunn spiller en viktig rolle for ...
  • Sosiale mediers rolle i jobbsøkingsprosessen : #Facebook #LinkedIn #Instagram #Snapchat #Twitter 

   Olafsen, Anja Hagen; Nilsen, Etty Ragnhild (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Sosiale medier er ikke lenger bare en del av den private sfære, men også noe bedrifter bruker aktivt til å promotere seg. Blant annet ser man store muligheter ved bruk av sosiale medier for en rekke HR-funksjoner, inkludert ...
  • Tilfredsheit med eit hotell. Kva rolle spelar opplevingar med merkevara, innovasjonsgrad og grøn image? 

   Oklevik, Ove; Pedersen, Per Egil; Nysveen, Herbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   I denne artikkelen studerer vi effekten av merkeoppleving, innovasjonsgrad og grøn image på tilfredsheit med merkevara i hotellsektoren og diskuterer kva praktiske implikasjonar dette har for leiinga av eit hotell. Vi ...
  • Transaksjonsprinsippet: regnskapsføring når aktører handler med seg selv 

   Baksaas, Kjell Magne; Kulset, Ellen Marthinsen (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Det er bare transaksjoner med et reelt økonomisk innhold som regnskapsmessig skal medføre innregning til virkelig verdi. Vi bygger videre på tidligere arbeider som peker på uklarheter og manglende regulering av grensene ...
  • Vekstbarometeret: dynamisk perspektiv på bærekraftig vekst 

   Aasnæss, Steinar; Fredriksen, Jan Ivar (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Artikkelens problemstilling er: Hvordan skapes bære­kraftig vekst for en region? Artikkelen presenterer, drøfter og demonstrerer et vekstbarometer hvor hensikten er å vise hvilken evne næringsstrukturen i en region har til ...
  • Virkelig verdi - et utfordrende måleattributt 

   Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   I internasjonal regnskapsrett er virkelig verdi innført i et omfang som er uten sidestykke i regnskapsfagets historie. Virkelig verdi kan nå brukes som måleattributt på mange områder hvor tradisjonen har vært historisk ...