Recent Submissions

 • Patient classification systems used to classify nursing intensity and assess nursing staffing resources in home health care: A scoping review 

  Flo, Jill; Landmark, Bjørg Thomassen; Tønnessen, Siri; Fagerström, Lisbeth (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Objectives To identify the patient classification systems used to classify nursing intensity in the assessment of nursing staffing resources currently used in home health care, with a special emphasis on validity, reliability ...
 • The Role of Fiber in Energy Balance 

  Hervik, Astrid Kolderup; Svihus, Birger (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Excessive energy intake is linked with obesity and subsequent diet-related health problems, and it is therefore a major nutritional challenge. Compared with the digestible carbohydrates starch and sugars, fiber has a low ...
 • Autonomous ships: a review, innovative applications and future maritime business models 

  Munim, Ziaul Haque (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Over the last decade, a few autonomous ship prototypes have been developed. While Norway is pioneering the technological development of autonomous ships (AS), other countries such as China, Finland and USA have also made ...
 • Tinkering with care values in public and private organizations 

  Hansen, Jeppe Oute; Rudge, Trudy (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  This special issue develops from discussions and papers presented at the Annual Ethnography Symposium in 2017 and aims to gather ethnographies on how care values intersect with service organizations, welfare policy and ...
 • Forvaltningen som lovhåndhever: Legitimitet, virkemiddelbruk og styringsevne 

  Gezelius, Stig Strandli (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  Særlovgivningens vekst har gitt forvaltningen en større rolle som lovhåndhever. I lys av norsk og internasjonal forskning drøfter jeg utviklingens betydning for norske myndigheters legitimitet og styringsevne. Sentralt ...
 • Boka eller filmen? En studie av det empatiskapende potensialet i Jonas Hassen Khemiris Jag ringer mina bröder og Ett öga rødt og filmede adaptasjoner av disse 

  Myhr, Annika Bøstein (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Artikkelen studerer filmatiseringen av Jonas Hassen Khemiris roman Ett öga rött (2007 og 2003) og den filmede dramatiseringen av hans roman Jag ringer mina bröder (2014 og 2012). På bakgrunn av forskning på skjønnlitteraturens ...
 • Fysisk butikk: levende, død eller nytt liv? 

  Fredriksen, Jan Ivar; Refvik, Linda (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Digital utvikling innenfor handelen har skapt behov for nye perspektiver, forretningsmodeller og løsninger. Kundens handlemønstre er i sterk endring. Kommunikasjon og salg skjer gjennom flere kanaler, med en miks av analoge ...
 • Use of recycled materials as mid layer in three layered structures-new possibility in design for recycling 

  Radusin, Tanja; Nilsen, Jorunn; Larsen, Sondre; Annfinsen, Steffen; Waag, Charlotte; Eikeland, Marianne Sørflaten; Pettersen, Marit Kvalvåg; Fredriksen, Siw Bodil (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Challenges of using recycled polymer materials in food packaging are related both to the properties of the material and demanding safety issues for food contact materials. The aim of this research was to detect possible ...
 • Sport, outdoor life and the Nordic world: an introduction 

  Bergsgard, Nils Asle; Bratland-Sanda, Solfrid; Giulianotti, Richard; Tangen, Jan Ove (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  This paper examines the key elements within the relationships of sport and civil society in Scandinavia. The analysis combines themes and developments in Nordic sport and civil society, such as the role of the welfare state ...
 • National structures for building and managing sport facilities: a comparative analysis of the Nordic countries 

  Bergsgard, Nils Asle; Borodulin, Katja; Fahlen, Josef; Høyer-Kruse, Jens; Bundgård Iversen, Evald (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Sport facilities are instrumental in keeping the population fit and healthy. Governments worldwide are thus engaged in devising policies, programs and projects for building such facilities, with the aim of providing citizens ...
 • Bærekraftige samfunn og forretningsmodeller 

  Ødegård, Ansgar; Reiersen, Jon; Branstad, Are (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Norsk næringsliv må omstille seg for å møte de globale bærekraftsutfordringene. Denne artikkelen fokuserer på hvordan samarbeids- og tillitstradisjoner i norsk næringsliv kan fremme nyskapende bærekraftige forretningsmodeller. ...
 • Vekstbarometeret: dynamisk perspektiv på bærekraftig vekst 

  Aasnæss, Steinar; Fredriksen, Jan Ivar (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Artikkelens problemstilling er: Hvordan skapes bære­kraftig vekst for en region? Artikkelen presenterer, drøfter og demonstrerer et vekstbarometer hvor hensikten er å vise hvilken evne næringsstrukturen i en region har til ...
 • Distributed situation awareness in a demanding maritime operation: A case study of the subsea segment 

  Norstein, Erlend; Sharma, Amit; Jungefeldt, Sophie Sara Margareta; Nazir, Salman (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Maritime subsea operations have increased significantly in size and complexity during the last decades as a result of the advances in the offshore oil industry. Despite the fact that subsea operations can involve hundreds ...
 • Barselerfaringer etter akutt keisersnitt : 

  Mørch, Monica Nilsen; Sommerseth, Eva; Dahl, Bente (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Bakgrunn: I Norge og andre europeiske land er kvinner mindre tilfredse med barselomsorgen enn med svangerskaps- og fødselsomsorgen. Barselomsorgen i Norge er i endring med få liggedøgn på sykehus, også for kvinner som har ...
 • Pavlenkos metode 

  Fløgstad, Guro Nore (Chapter, 2019)
  I denne artikkelen tar jeg for meg spørsmålet om kreativitet i akademisk skriving innenfor lingvistikkfaget. Jeg tar utgangspunkt i bruken av narrativer i tekstene til to teoretisk sett svært ulike lingvister: Steven Pinker ...
 • Explosion characteristics for Li-ion battery electrolytes at elevated temperatures 

  Henriksen, Mathias; Vågsæther, Knut; Lundberg, Joachim; Forseth, Sissel; Bjerketvedt, Dag (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Li-ion batteries are used in electronic devices and electric cars, yet they create safety concerns due to the possibility of the release of combustible materials. The electrolyte, one of the main components in a Li-ion ...
 • A Strategy for Drone Traffic Planning Dynamic Flight-paths for Drones in Smart Cities 

  Berntzen, Lasse; Florea, Adrian; Molder, Cristian; Bouhmala, Noureddine (Chapter, 2019)
  This paper presents a solution for creating dynamic flight plans for drones. The number of drones is expected to increase dramatically, and there will be a demand for drone traffic planning solutions. The approach used ...
 • Sosiale mediers rolle i jobbsøkingsprosessen : #Facebook #LinkedIn #Instagram #Snapchat #Twitter 

  Olafsen, Anja Hagen; Nilsen, Etty Ragnhild (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Sosiale medier er ikke lenger bare en del av den private sfære, men også noe bedrifter bruker aktivt til å promotere seg. Blant annet ser man store muligheter ved bruk av sosiale medier for en rekke HR-funksjoner, inkludert ...
 • Enhanced photoelectric response of plasmon-active ZnO nanorods by spatial modulation of dielectric environment 

  Liu, Guohua; Dao, Nguyen Duy Phuong; Nguyen, Vy; Du, Kang; Cheng, Chaoqun; Xu, Jinliang; Wang, Kaiying (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  One-dimensional zinc oxide (ZnO) nanorods have excellent electron mobility and exhibit great potential for photoelectric or photochemical applications. However, poor visible light absorption and rapid surface charge ...
 • Computational Fluid Dynamics Study of Shear Thinning Fluid (Drilling Fluid) Viscosity Models in an Open Venturi Channel 

  Welahettige, Prasanna Kumara Welahetti; Lie, Bernt; Vågsæther, Knut (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  We aim to develop an improved kick/loss detection technology by developing smart flow-sensor technology for returned flow from the oil well in open Venturi channels. This is a detailed study about a capacity of use of ...

View more