Now showing items 128-147 of 1636

  • Å gjøre Lars Levi Læstadius synlig for verden (LLL Online) 

   Larsen, Rolf Inge; Elgvin, Lilly-Anne Østtveit; Aspaas, Per Pippin; Conzett, Philipp (Journal article, 2016)
   LLL Online har som langsiktig mål å samle inn, digitalisere, analysere og synliggjøre alt tilgjengelig materiale etter én person, Lars Levi Læstadius. Prosjektet er et arbeid innenfor digital humaniora. Prosjektet er ...
  • Å kjenne seg i slekt med jorden. Natursløyd og økosofi i fremtidens tverrfaglige skole. 

   Sandven, Jostein (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Natursløyd blir i denne artikkelen definert inn i skolefaget kunst og håndverk/sløyd. Verdier og holdninger hentes fra et litteraturstudium hvor begrepet økosofi blir belyst ut fra filosofen Arne Næss sine tolkninger. Pave ...
  • 'Å vite når hjertet skal begynne å danse' Om faste og fest i den første trykte tekst på norsk 

   Hareide, Sigurd (Journal article, 2019)
   Bokåret 2019 ble feiret over hele landet som et femhundreårsjubileum for boken, lesningen og leserne. To katolske gudstjenestebøker ble utgitt i 1519 som Norges første trykte bøker. De ble trykt i utlandet. Utgiver var den ...
  • «Å være pålogget og aktivt til stede». Hvordan fremstiller framtidige barnehagelærere omsorg i barnehagen? 

   Tholin, Kristin Rydjord (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Formålet med denne studien er å undersøke hvordan studenter beskriver omsorg i slutten av barnehagelærerutdanningen sin. Omsorg er et sentralt begrep i barnehageloven og representerer et vesentlig kunnskapsgrunnlag for ...
  • «Åpen dialog bak lukkede dører» Behandleres erfaringer med Åpen Dialog i nettverksmøter ved en lukket psykiatrisk avdeling 

   Jacobsen, Ritva; Karlsson, Bengt (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Åpen dialog er en relasjonsorientert og dialogbasert tilnærming som tilbys alle pasienter og deres nettverk på en lukket psykiatrisk avdeling. Tidligere forskning om Åpen dialog fokuserer på akutte psykiske kriser med den ...
  • Återbruk av det industriella kulturarvet i kulturarvsindustrin. Ett landsbygdsperspektiv. 

   Strömberg, Per (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   This paper aims to examine adaptive reuse of the industrial heritage in the Swedish countryside from the point of view of four different values within the heritage process: experiential values, economic values, symbolic ...
  • Balance functions of (un)identified hadrons in Pb–Pb, p–Pb, and pp collisions at the LHC 

   Pan, Jinjin; Acharya, Shreyasi; Acosta, Fernando T.; Adamová, Dagmar; Adolfsson, Jonatan; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Neelima; Ahammed, Zubayer; Alme, Johan; Altenkaemper, Lucas; Djuvsland, Øystein; Ersdal, Magnus Rentsch; Fionda, Fiorella Maria Celeste; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq Ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Wagner, Boris; Zhou, Zhuo; Arsene, Ionut Cristian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Malik, Qasim Waheed; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Storetvedt, Maksim Melnik; Helstrup, Håvard; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Ahn, Sang Un; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Al-Turany, Mohammad; Alam, Sk Noor; Albuquerque, D. S. D.; Aleksandrov, Dmitry; Alessandro, Bruno; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   In ultrarelativistic heavy-ion collisions, correlations of particles with opposite quantum numbers provide insight into quark production mechanisms and time scales, collective motion, and re-scattering in the hadronic ...
  • Balancing between extremes—Work in hospital‐at‐home 

   Vaartio-Rajalin, Heli; Ngoni, Kasanga; Fagerström, Lisbeth (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Aim: To describe HAH staff's perceptions about HAH care, including work struc‐tures, processes and outcomes.Design: Cross‐sectional descriptive study of three HAH units in Finland.Methods: Three focus group interviews of ...
  • Balansert målstyring: En kort oversikt over forskningslitteraturen 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The Balanced Scorecard , også kjent som balansert målstyring (BMS) på norsk, ble introdusert av Robert Kaplan og David Norton i en artikkel i Harvard Business Review i 1992 (Kaplan og Norton 1992). BMS har blitt kåret av ...
  • Barnehageansattes språkpraksis med flerspråklige 1–3-åringer 

   Lindquist, Hein (Journal article, 2018)
   De fleste barn begynner i norske barnehager så snart de har fylt ett år. Dette gjelder også for barn med flerspråklig familiebakgrunn. Det finnes lite empirisk forskning om språkbruk i sammenhenger om de yngste flerspråklige ...
  • Barnehagelærere med masterutdanning - potensial for å styrke profesjonen og ivareta barnehagens samfunnsmandat? 

   Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Stadig flere barnehagelærere i Norge har masterutdanning, til tross for at det ikke stilles krav om slik kompetanse og det heller ikke er gitt at kompetansen verdsettes. Det finnes liten, eller ingen, systematisk kunnskap ...
  • Barnehagelæreres arbeid med barns språklæring 

   Vatne, Bente; Gjems, Liv (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Forskning viser at språktilegnelse i barnehagealderen er avgjørende for sosiale interaksjoner og lek, samtidig legger språk grunnlag for lesing og skriving. I artikkelen presenteres data fra en spørreundersøkelse til ...
  • Barnehagelæreres oppfatninger om muslimsk barneoppdragelse 

   Krogstad, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Artikkelen baserer seg på intervjuer med pedagoger i en barnehage om deres oppfatninger av barneoppdragelse til foreldre med muslimsk bakgrunn, og hvordan dette påvirker barnehagelærernes arbeid med å lære barn regler og ...
  • Barnehagens rom og materiell : jenter og gutters preferanser 

   Østrem, Solveig (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   I denne artikkelen tematiserer jeg barns preferanser når det gjelder rom og materiell i barnehagen. Funnene jeg presenterer, bygger på en kvalitativ intervjustudie om hvordan barn opplever og vurderer rom og steder i ...
  • Barns lek i natur – i spennet fra selvutfoldelse til kontroll 

   Skår, Margrete; Follo, Gro Irene; Gundersen, Vegard; Ingebrigtsen, Kim; Stordal, Gjertrud; Tordsson, Bjørn Stefan; Wold, Line Camilla (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   I en 3-årig studie finansiert av Norges forskningsråds program Miljø 2015 (prosjektperiode 2012–2015) har vi i bred forstand undersøkt hvordan barn erfarer natur i dag. I denne artikkelen vil vi rette fokuset mot barns lek ...
  • Barriers and facilitators for guideline adherence in diagnostic imaging: an explorative study of GPs’ and radiologists’ perspectives 

   Gransjøen, Ann Mari; Wiig, Siri; Lysdahl, Kristin Bakke; Hofmann, Bjørn Morten (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Background Diagnostic imaging has been a part of medicine for the last century. It has been difficult to implement guidelines in this field, and unwarranted imaging has been a frequent problem. Some work has been done to ...
  • Barriers and facilitators to disease-modifying antirheumatic drug use in patients with inflammatory rheumatic diseases: A qualitative theory-based study 

   Voshaar, Marieke; Vriezekolk, Johanna; van Dulmen, Sandra; van den Bemt, Bart; Van De Laar, Mart (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Background: Although disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs) are the cornerstone of treatment for inflammatory rheumatic diseases, medication adherence to DMARDs is often suboptimal. Effective interventions to ...
  • Barselerfaringer etter akutt keisersnitt : 

   Mørch, Monica Nilsen; Sommerseth, Eva; Dahl, Bente (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Bakgrunn: I Norge og andre europeiske land er kvinner mindre tilfredse med barselomsorgen enn med svangerskaps- og fødselsomsorgen. Barselomsorgen i Norge er i endring med få liggedøgn på sykehus, også for kvinner som har ...
  • Baseskoleutbygging: ulike posisjoner og diskurser 

   Vinje, Erlend Ellefsen (Journal article, 2015)
   I Norge har det siden tusenårsskiftet pågått en reformprosess knyttet til utbyggingen av en ny type skoleanlegg, de såkalte baseskolene. Baseskoler med store åpne arealer, som ikke tar utgangspunkt i det tradisjonelle ...