• Balance functions of (un)identified hadrons in Pb–Pb, p–Pb, and pp collisions at the LHC 

   Pan, Jinjin; Acharya, Shreyasi; Acosta, Fernando T.; Adamová, Dagmar; Adolfsson, Jonatan; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Neelima; Ahammed, Zubayer; Alme, Johan; Altenkaemper, Lucas; Djuvsland, Øystein; Ersdal, Magnus Rentsch; Fionda, Fiorella Maria Celeste; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq Ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Wagner, Boris; Zhou, Zhuo; Arsene, Ionut Cristian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Malik, Qasim Waheed; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Storetvedt, Maksim Melnik; Helstrup, Håvard; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Ahn, Sang Un; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Al-Turany, Mohammad; Alam, Sk Noor; Albuquerque, D. S. D.; Aleksandrov, Dmitry; Alessandro, Bruno; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   In ultrarelativistic heavy-ion collisions, correlations of particles with opposite quantum numbers provide insight into quark production mechanisms and time scales, collective motion, and re-scattering in the hadronic ...
  • Balancing between extremes—Work in hospital‐at‐home 

   Vaartio-Rajalin, Heli; Ngoni, Kasanga; Fagerström, Lisbeth (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Aim: To describe HAH staff's perceptions about HAH care, including work struc‐tures, processes and outcomes.Design: Cross‐sectional descriptive study of three HAH units in Finland.Methods: Three focus group interviews of ...
  • Balancing life and death during the golden minute – midwives’ experiences of performing newborn resuscitation 

   Ljungblad, Linda Wike; Skovdahl, Kirsti-Iren; McCormack, Brendan; Dahl, Bente (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Purpose: To explore midwives’ experiences in performing newborn resuscitation on maternity wards. Patients and Methods: It was a qualitative study, using a phenomenological hermeneutic approach. Individual interviews with ...
  • Balansert målstyring som økonomistyringsverktøy i norske foretak: Utviklingstendenser i perioden 2015–2018 

   Johanson, Bjørn Daniel; Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Chapter, 2020)
   Tidligere forskning har vist at norske foretak benytter ulike typer styringsverktøy. I dette kapitlet fokuserer vi på et spesifikt styringsverktøy, balansert målstyring (BMS). og ser nærmere på utviklingstendenser knyttet ...
  • Balansert målstyring: En kort oversikt over forskningslitteraturen 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The Balanced Scorecard , også kjent som balansert målstyring (BMS) på norsk, ble introdusert av Robert Kaplan og David Norton i en artikkel i Harvard Business Review i 1992 (Kaplan og Norton 1992). BMS har blitt kåret av ...
  • Barnehageansattes språkpraksis med flerspråklige 1–3-åringer 

   Lindquist, Hein (Journal article, 2018)
   De fleste barn begynner i norske barnehager så snart de har fylt ett år. Dette gjelder også for barn med flerspråklig familiebakgrunn. Det finnes lite empirisk forskning om språkbruk i sammenhenger om de yngste flerspråklige ...
  • Barnehagelærere med masterutdanning - potensial for å styrke profesjonen og ivareta barnehagens samfunnsmandat? 

   Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Stadig flere barnehagelærere i Norge har masterutdanning, til tross for at det ikke stilles krav om slik kompetanse og det heller ikke er gitt at kompetansen verdsettes. Det finnes liten, eller ingen, systematisk kunnskap ...
  • Barnehagelæreres arbeid med barns språklæring 

   Vatne, Bente; Gjems, Liv (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Forskning viser at språktilegnelse i barnehagealderen er avgjørende for sosiale interaksjoner og lek, samtidig legger språk grunnlag for lesing og skriving. I artikkelen presenteres data fra en spørreundersøkelse til ...
  • Barnehagelæreres oppfatninger om muslimsk barneoppdragelse 

   Krogstad, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Artikkelen baserer seg på intervjuer med pedagoger i en barnehage om deres oppfatninger av barneoppdragelse til foreldre med muslimsk bakgrunn, og hvordan dette påvirker barnehagelærernes arbeid med å lære barn regler og ...
  • Barnehagens rom og materiell : jenter og gutters preferanser 

   Østrem, Solveig (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   I denne artikkelen tematiserer jeg barns preferanser når det gjelder rom og materiell i barnehagen. Funnene jeg presenterer, bygger på en kvalitativ intervjustudie om hvordan barn opplever og vurderer rom og steder i ...
  • Barns lek i natur – i spennet fra selvutfoldelse til kontroll 

   Skår, Margrete; Follo, Gro Irene; Gundersen, Vegard; Ingebrigtsen, Kim; Stordal, Gjertrud; Tordsson, Bjørn Stefan; Wold, Line Camilla (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   I en 3-årig studie finansiert av Norges forskningsråds program Miljø 2015 (prosjektperiode 2012–2015) har vi i bred forstand undersøkt hvordan barn erfarer natur i dag. I denne artikkelen vil vi rette fokuset mot barns lek ...
  • Barns læring og omsorg henger ikke nødvendigvis sammen i barnehagen 

   Aslanian, Teresa Katherine (Others, 2020)
   Barn lærer hele tiden, det gjør alle levende vesener. Det å leve krever at hjernen tar inn informasjon fra kroppens sanseapparater og omgjør sansingene til minner som informerer våre handlinger.
  • Barriers and facilitators for guideline adherence in diagnostic imaging: an explorative study of GPs’ and radiologists’ perspectives 

   Gransjøen, Ann Mari; Wiig, Siri; Lysdahl, Kristin Bakke; Hofmann, Bjørn Morten (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Background Diagnostic imaging has been a part of medicine for the last century. It has been difficult to implement guidelines in this field, and unwarranted imaging has been a frequent problem. Some work has been done to ...
  • Barriers and facilitators for partnerships between parents with immigrant backgrounds and professionals in ECEC: a review based on empirical research 

   Norheim, Helga; Moser, Thomas (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Partnerships between parents and professionals in early childhood education and care (ECEC) are widely acknowledged as important for children’s well-being and learning. For children with immigrant backgrounds, bridges ...
  • Barriers and facilitators to disease-modifying antirheumatic drug use in patients with inflammatory rheumatic diseases: A qualitative theory-based study 

   Voshaar, Marieke; Vriezekolk, Johanna; van Dulmen, Sandra; van den Bemt, Bart; Van De Laar, Mart (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Background: Although disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs) are the cornerstone of treatment for inflammatory rheumatic diseases, medication adherence to DMARDs is often suboptimal. Effective interventions to ...
  • Barriers and facilitators to the implementation of a structured visual assessment after stroke in municipal health care services 

   Mathisen, Torgeir Solberg; Eilertsen, Grethe; Ormstad, Heidi; Falkenberg, Helle Kristine (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Background: Stroke is a leading cause of disability worldwide. Visual impairments (VIs) affect 60% of stroke survivors, and have negative consequences for rehabilitation and post-stroke life. VIs after stroke are often ...
  • Barselerfaringer etter akutt keisersnitt : 

   Mørch, Monica Nilsen; Sommerseth, Eva; Dahl, Bente (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Bakgrunn: I Norge og andre europeiske land er kvinner mindre tilfredse med barselomsorgen enn med svangerskaps- og fødselsomsorgen. Barselomsorgen i Norge er i endring med få liggedøgn på sykehus, også for kvinner som har ...
  • Baseskoleutbygging: ulike posisjoner og diskurser 

   Vinje, Erlend Ellefsen (Journal article, 2015)
   I Norge har det siden tusenårsskiftet pågått en reformprosess knyttet til utbyggingen av en ny type skoleanlegg, de såkalte baseskolene. Baseskoler med store åpne arealer, som ikke tar utgangspunkt i det tradisjonelle ...
  • The Basic Psychological Need Satisfaction and Need Frustration at Work Scale: A Validation Study 

   Olafsen, Anja Hagen; Halvari, Halgeir; Frølund, Claus Wiemann (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   The aim of the present study was to adapt and validate the Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale within self-determination theory (SDT) within the work domain. Confirmatory factor analyses of three ...
  • Bearings-only aerial shooter localization using a microphone array mounted on a drone 

   Fernandes, Rigel; Apolinario, José A.; Ramos, Antonio L. L. (Journal article, 2017)
   Estimating the direction of arrival (DoA) of an audio signal from an aerial platform gives way to estimating the localization of the source. This paper addresses the problem of airborne shooter localization using an array ...