Now showing items 133-152 of 1604

  • Balance functions of (un)identified hadrons in Pb–Pb, p–Pb, and pp collisions at the LHC 

   Pan, Jinjin; Acharya, Shreyasi; Acosta, Fernando T.; Adamová, Dagmar; Adolfsson, Jonatan; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Neelima; Ahammed, Zubayer; Alme, Johan; Altenkaemper, Lucas; Djuvsland, Øystein; Ersdal, Magnus Rentsch; Fionda, Fiorella Maria Celeste; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq Ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Wagner, Boris; Zhou, Zhuo; Arsene, Ionut Cristian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Malik, Qasim Waheed; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Storetvedt, Maksim Melnik; Helstrup, Håvard; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Ahn, Sang Un; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Al-Turany, Mohammad; Alam, Sk Noor; Albuquerque, D. S. D.; Aleksandrov, Dmitry; Alessandro, Bruno; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   In ultrarelativistic heavy-ion collisions, correlations of particles with opposite quantum numbers provide insight into quark production mechanisms and time scales, collective motion, and re-scattering in the hadronic ...
  • Balancing between extremes—Work in hospital‐at‐home 

   Vaartio-Rajalin, Heli; Ngoni, Kasanga; Fagerström, Lisbeth (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Aim: To describe HAH staff's perceptions about HAH care, including work struc‐tures, processes and outcomes.Design: Cross‐sectional descriptive study of three HAH units in Finland.Methods: Three focus group interviews of ...
  • Balansert målstyring: En kort oversikt over forskningslitteraturen 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The Balanced Scorecard , også kjent som balansert målstyring (BMS) på norsk, ble introdusert av Robert Kaplan og David Norton i en artikkel i Harvard Business Review i 1992 (Kaplan og Norton 1992). BMS har blitt kåret av ...
  • Barnehageansattes språkpraksis med flerspråklige 1–3-åringer 

   Lindquist, Hein (Journal article, 2018)
   De fleste barn begynner i norske barnehager så snart de har fylt ett år. Dette gjelder også for barn med flerspråklig familiebakgrunn. Det finnes lite empirisk forskning om språkbruk i sammenhenger om de yngste flerspråklige ...
  • Barnehagelærere med masterutdanning - potensial for å styrke profesjonen og ivareta barnehagens samfunnsmandat? 

   Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Stadig flere barnehagelærere i Norge har masterutdanning, til tross for at det ikke stilles krav om slik kompetanse og det heller ikke er gitt at kompetansen verdsettes. Det finnes liten, eller ingen, systematisk kunnskap ...
  • Barnehagelæreres arbeid med barns språklæring 

   Vatne, Bente; Gjems, Liv (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Forskning viser at språktilegnelse i barnehagealderen er avgjørende for sosiale interaksjoner og lek, samtidig legger språk grunnlag for lesing og skriving. I artikkelen presenteres data fra en spørreundersøkelse til ...
  • Barnehagelæreres oppfatninger om muslimsk barneoppdragelse 

   Krogstad, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Artikkelen baserer seg på intervjuer med pedagoger i en barnehage om deres oppfatninger av barneoppdragelse til foreldre med muslimsk bakgrunn, og hvordan dette påvirker barnehagelærernes arbeid med å lære barn regler og ...
  • Barnehagens rom og materiell : jenter og gutters preferanser 

   Østrem, Solveig (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   I denne artikkelen tematiserer jeg barns preferanser når det gjelder rom og materiell i barnehagen. Funnene jeg presenterer, bygger på en kvalitativ intervjustudie om hvordan barn opplever og vurderer rom og steder i ...
  • Barns lek i natur – i spennet fra selvutfoldelse til kontroll 

   Skår, Margrete; Follo, Gro Irene; Gundersen, Vegard; Ingebrigtsen, Kim; Stordal, Gjertrud; Tordsson, Bjørn Stefan; Wold, Line Camilla (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   I en 3-årig studie finansiert av Norges forskningsråds program Miljø 2015 (prosjektperiode 2012–2015) har vi i bred forstand undersøkt hvordan barn erfarer natur i dag. I denne artikkelen vil vi rette fokuset mot barns lek ...
  • Barriers and facilitators for guideline adherence in diagnostic imaging: an explorative study of GPs’ and radiologists’ perspectives 

   Gransjøen, Ann Mari; Wiig, Siri; Lysdahl, Kristin Bakke; Hofmann, Bjørn Morten (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Background Diagnostic imaging has been a part of medicine for the last century. It has been difficult to implement guidelines in this field, and unwarranted imaging has been a frequent problem. Some work has been done to ...
  • Barriers and facilitators to disease-modifying antirheumatic drug use in patients with inflammatory rheumatic diseases: A qualitative theory-based study 

   Voshaar, Marieke; Vriezekolk, Johanna; van Dulmen, Sandra; van den Bemt, Bart; Van De Laar, Mart (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Background: Although disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs) are the cornerstone of treatment for inflammatory rheumatic diseases, medication adherence to DMARDs is often suboptimal. Effective interventions to ...
  • Barselerfaringer etter akutt keisersnitt : 

   Mørch, Monica Nilsen; Sommerseth, Eva; Dahl, Bente (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Bakgrunn: I Norge og andre europeiske land er kvinner mindre tilfredse med barselomsorgen enn med svangerskaps- og fødselsomsorgen. Barselomsorgen i Norge er i endring med få liggedøgn på sykehus, også for kvinner som har ...
  • Baseskoleutbygging: ulike posisjoner og diskurser 

   Vinje, Erlend Ellefsen (Journal article, 2015)
   I Norge har det siden tusenårsskiftet pågått en reformprosess knyttet til utbyggingen av en ny type skoleanlegg, de såkalte baseskolene. Baseskoler med store åpne arealer, som ikke tar utgangspunkt i det tradisjonelle ...
  • Bearings-only aerial shooter localization using a microphone array mounted on a drone 

   Fernandes, Rigel; Apolinario, José A.; Ramos, Antonio L. L. (Journal article, 2017)
   Estimating the direction of arrival (DoA) of an audio signal from an aerial platform gives way to estimating the localization of the source. This paper addresses the problem of airborne shooter localization using an array ...
  • Bears and berries: species-specific selective foraging on a patchily distributed food resource in a human-altered landscape 

   Hertel, Anne Gabriela; Steyaert, Sam; Zedrosser, Andreas; Mysterud, Atle; Lodberg-Holm, Hanna Kavli; Gelink, Henriette Wathne; Kindberg, Jonas; Swenson, Jon (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   When animals are faced with extraordinary energyconsuming events, like hibernation, finding abundant, energy-rich food resources becomes particularly important. The profitability of food resources can vary spatially, ...
  • Beauty production in pp collisions at √s=2.76 TeV measured via semi-electronic decays 

   ALICE, Collaboration; Langøy, Rune; Lien, Jørgen (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The ALICE Collaboration at the LHC reports measurement of the inclusive production cross section of electrons from semi-leptonic decays of beauty hadrons with rapidity | y | < 0.8 and transverse momentum 1 < pT < 0 GeV /c, ...
  • Bedre revisjonskompetanse gjennom eksplisitt opplæring i revisjonsstrategier? 

   Bueie, Agnete Andersen (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Evnen til å kunne revidere tekst er en viktig del av skrivekompetansen, og det er en etablert oppfatning at erfarne skrivere har en bredere forståelse av hva tekstrevisjon innebærer enn uerfarne skrivere. I denne artikkelen ...
  • Begynneropplæring og nivåspesifikk samfunnsfag- og KRLE-didaktikk for småskoletrinnet 

   Hidle, Kari-Mette Walmann; Krogstad, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Fagdidaktikk for samfunnsfag og KRLE på småskoletrinnet er artikkelens tema. Fra 2017 er norske grunnskolelærerutdanninger utvidet til masterløp og «begynneropplæring» gjort til nøkkelbegrep for 1-7. trinn. Artikkelens ...
  • Behandling av håndleddsbrudd (distale radiusfrakturer) hos voksne 

   Frønsdal, Katrine Bjørnebek; Kvernmo, Hebe Desiree; Hove, Leiv M; Husby, Torstein; Røkkum, Magne; Odinsson, Adalstein; Skoglund, Knut; Melhuus, Knut; Williksen, John Håkon; Krukhaug, Yngvar; Finsen, Vilhjalmur; Norderhaug, Inger Natvig; Juvet, Lene Kristine; Lauvrak, Vigdis; Fure, Brynjar (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2013)
  • Behaviour of biomass particles in a bubbling fluidized bed: A comparison between wood pellets and wood chips 

   Agu, Cornelius Emeka; Tokheim, Lars-André; Pfeifer, Christoph; Moldestad, Britt Margrethe Emilie (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   For successful operation and design of a bubbling fluidized bed reactor handling a specific biomass, in-depth knowledge about the bed behaviour is paramount. This study compares the behaviour of a bed of sand containing ...