Now showing items 768-787 of 1604

  • Kafédialog som pedagogisk verktøy 

   Elvekrok, Ingunn; Smith, Kristin Haugland (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Med utgangspunkt i erfaringer fra egen undervisning, diskuterer artikkelen «kafédialog» som pedagogisk verktøy for læring i stor klasse der undervisningen for øvrig skjer gjennom forelesninger. Kafédialogen ble brukt som ...
  • Kampen om karakteren. Elevers motspill i møte med læreres vurderingspraksis i videregående skole 

   Lødding, Berit; Seland, Idunn; Prøitz, Tine Sophie (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Det er kjent at ungdoms forhold til voksne, inkludert lærere, i større grad enn i tidligere generasjoner er preget av forhandlinger og fravær av opposisjon. Denne artikkelen undersøker hvordan elever og lærere omtaler ...
  • Kan klient- og resultatstyrt prakis (KOR) bidra til økt brukermedvirkning og med dette til bedrings- og mestringsprosesser i terapi? 

   Olkowska, Alicja; Sundet, Rolf; Karlsson, Bengt (Journal article, 2018)
   Formålet med denne artikkelen er å undersøke om klientstyrt, resultatbasert terapi (PCOMS), kjent i Norge under forkortelsen KOR, kan øke brukerens muligheter til å delta i terapien. Forskning viser at bruk av PCOMS kan ...
  • Kaon femtoscopy in Pb-Pb collisions at √sNN=2.76 TeV 

   Acharya, Shreyasi; Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Adolfsson, Jonatan; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Shafiq F.; Ahn, Sang Un; Alme, Johan; Altenkaemper, Lucas; Djuvsland, Øystein; Fionda, Fiorella Maria Celeste; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Zhang, Hui; Zhou, Zhuo; Zhu, Hongsheng; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Milosevic, Jovan; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Storetvedt, Maksim Melnik; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Alam, Sk Noor; Alba, José Luis Bazo; De Albuquerque, Danilo Silva; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   We present the results of three-dimensional femtoscopic analyses for charged and neutral kaons recorded by ALICE in Pb-Pb collisions at √sNN=2.76 TeV. Femtoscopy is used to measure the space-time characteristics of particle ...
  • Kastrering og kongemakt. Lemlestelse og tortur som politisk verktøy i Norge på 1130-tallet 

   Bandlien, Bjørn (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This article discusses two acts of mutilation and torture during the struggles for royal power in the late 1130s. The first part argues, based on literary and legal sources, that such acts were not a particularly prominent ...
  • Kindergarten Practice: The Situated Socialization of Minority Parents 

   Solberg, Janne (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Almost all parents in Norway use kindergarten and part of becoming a kindergarten parent is learning the routines of the particular institution. Thus, kindergarten parents go through a socialization process, learning amongst ...
  • A Kingdom for my Bed: Marriage, Sexuality, and Power in Harald Fairhair’s Conquest of Norway 

   Alvestad, Karl Christian (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Snorri Sturluson’s account of Harald I Fairhair’s conquest and unification of Norway starts with a failed marriage proposal and a haughty girl refusing to marry Harald until he has subjugated all of Norway and rules as the ...
  • Kirke, prest og kirkesogn i Rygge i katolsk tid 

   Norseng, Per G (Chapter, 2019)
   Den store og prektige middelalderkirken i Rygge føyer seg inn i en lang rekke steinkirker i romansk stil fra katolsk tid i Østfold. Disse er de eldste kirkene vi kjenner fra fylket, men mange steder kan de ha hatt både en ...
  • Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner: Ulik modning? 

   Grøgaard, Jens Brandi; Arnesen, Clara Åse (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Artikkelen diskuterer om utviklingen av kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner fra 5. trinn i grunnskolen til første år i videregående (Vg1) skyldes at jenters og gutters kognitive ferdigheter modnes i ulik takt ...
  • Klasa szkolna jako przestrzeń komunikacyjna. Przykład norweski 

   Pietran, Klaudia; Blaszczyk, Maja (Book, 2019)
   Artykuł podejmuje problematykę komunikacji w norweskiej szkole. We wstępie autorki zapoznają czytelnika z obowiązującym systemem szkolnym, by następnie przejść do krótkiej charakterystyki podstawowych umiejętności, które ...
  • Kom inn i skolesamfunnet 

   Lindvig, Inger Kjersti; Damsgaard, Hilde Larsen (Chapter, 2019)
   Innledning I dagens samfunn er kompetanse en kilde til selvstendighet, sosial mobilitet, likeverdig deltakelse og motvirking av utenforskap (Kunnskapsdepartementet, 2016). Frafall fra videregående skole blir derfor av ...
  • Korsang som recovery-fremmende tiltak for personer med psykiske helseplager 

   Dyrstad, Anna Maria; Almvik, Arve; Bjerkeset, Ottar; Ness, Ottar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Vår fokusgruppestudie tyder på at tilrettelagte korsangtilbud kan fremme bedring hos personer med psykiske helseplager og være et verdifullt tilbud til personer som faller utenfor andre lavterskel- og frisklivstilbud.
  • Kritisk lesing av historiske saktekster. Fire vg3-elevers forståelse av en antisemittisk tekst 

   Veum, Aslaug; Eilertsen, Anders (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Kritisk tilnærming til tekst er et av områdene i de nye kjerneelementene i norskfaget. I denne artikkelen undersøker vi hvordan høypresterende elever på Vg3 forstår en historisk saktekst med antisemittisk innhold, og hvilke ...
  • Kulturarvens ulike ansikt 

   Halvorsen, Else Marie (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I dag er spørsmålet om overføring av kulturarv i skolen et relevant tema i diskusjonen om skolens innhold. På den ene side synes samfunnet å ha behov for et innhold som rommer sentrale verdier som kan skape identitet og ...
  • Kvinnelige forskeres forventninger til professorrollen 

   Svenkerud, Sigrun; Ballangrud, Brit Bolken; Drake, Irmelin; Ulvestad, Jorun Margrethe (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Vi undersøker hvordan den nye professorrollen oppleves av kvinner som er på vei inn i professorstillinger sett i lys av reformene i universitets- og høgskolesektoren de seneste årene. Betraktningene til de fremtidige ...
  • Kvinnelige og mannlige professorers synlighet i mediene. En undersøkelse av kvinnelige og mannlige professorer i VG og Aftenposten 

   Svenkerud, Sigrun; Ballangrud, Brit Bolken (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Denne undersøkelsen dreier seg om mannlige og kvinnelige professorers synlighet i mediene, nærmere bestemt om hvordan professorer brukes som kilde i VG og Aftenposten, de to største norske riksavisene. Vi har fremsatt fem ...
  • Kynurenine pathway in autism spectrum disorders in children 

   Bryn, Vesna; Verkerk, Robert; Skjeldal, Ola; Saugstad, Ola Didrik; Ormstad, Heidi Kristin (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Background: There is increasing evidence that altered immune responses play a role in the pathogenesis of autism spectrum disorders (ASD), together with dysfunction of the serotonergic and glutamatergic systems. Since the ...
  • The Kyrgyz horse: enactments and agencies in and beyond a tourism context 

   Sturød, Anne Gry; Helgadóttir, Guðrún; Nordbø, Ingeborg (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The horse has a strong cultural and historical importance in Kyrgyzstan. With a mountainous topography, the rural areas of this Central Asian country are best accessed by horse. Among all the tourism experiences Kyrgyzstan ...
  • Kystsamfunn i endring 

   Norseng, Per G (Chapter, 2014)
   Fra fylkesgrensen ved Gjernestangen i sør til nordspissen av Håøya oppunder Vestfoldkysten i nord er det i luftlinje bare rundt 40 kilometer. Men med en ganske dyp skjærgård og flere fjordarmer har Telemark en samlet ...
  • K∗(892)0 and ϕ(1020) meson production at high transverse momentum in pp and Pb-Pb collisions at √sNN=2.76 TeV 

   Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Shafiq F.; Ahn, Sang Un; Aiola, Salvatore; Alme, Johan; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Altinpinar, Sedat; Djuvsland, Øystein; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Zhang, Hui; Zhou, Zhuo; Zhu, Hongsheng; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Milosevic, Jovan; Qvigstad, Henrik; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Akindinov, Alexander; Alam, Sk Noor; De Albuquerque, Danilo Silva; Aleksandrov, Dimitry; Alessandro, Bruno; Alexandre, Didier; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The production of K∗(892)0 and ϕ(1020) mesons in proton-proton (pp) and lead-lead (Pb-Pb) collisions at √sNN=2.76TeV has been analyzed using a high luminosity data sample accumulated in 2011 with the ALICE detector at the ...