Now showing items 112-114 of 114

  • Veiledning av foreldre med psykisk utviklingshemming : anført av metodikk eller etikk? 

   Netland, Silje-Charlotte (Master thesis, 2020)
   Bakgrunn og formål: Dette prosjektet handler om foreldre med psykisk utviklingshemming i møte med veiledere i en barnevernfaglig kontekst. I Norge har det vært lite oppmerksomhet om dette temaet, og forskning er nærmest ...
  • Vi skriver, leser og lærer sammen. STL+ for alle! 

   Romstad, Ellen Cecilie (Master thesis, 2016)
   Bakgrunn og formål: Denne studien handler om å utvikle en skrive- og leseopplærings-metode for elever med utviklingshemning. Samtidig har jeg ønsket å ta rede på om metoden kan overføres til begynneropplæringen i skriving ...
  • Vurdering for læring og IOP 

   Bergsland, Gro Synnøve (Master thesis, 2017)
   Denne mastergradsoppgaven retter søkelyset på IOP og vurdering for læring. Formålet med studien er å undersøke i hvilken grad IOP blir anvendt i lærerens vurderingspraksis. Det teoretiske rammeverket som ligger til grunn ...