Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Rett elev til rett utdanning. 

  Haug, Ole (Master thesis, 2019)
  Et av skolens utdanningsoppdrag er å gi opplæring slik at det skal gi elevene et godt utgangspunkt for deltakelse på alle områder innenfor utdanning, arbeids- og samfunnsliv (Utdanningsdirektoratet, 2017b, s. 4). For at ...
 • Forankring i personalet. 

  Skilbred, Lene (Master thesis, 2019)
  De siste tiår er det gjennomført en rekke statlige programmer for å øke kvaliteten i den norske skolen. I styringsdokumenter, teoretiske beskrivelser og samtaler om skoleutvikling blir «forankring i personalet» trukket ...
 • Makt på 280 tegn. 

  Gulvik, Gunlaug (Master thesis, 2019)
  I denne oppgava analyserer og sammenlikner jeg debatten i fire utvalgte debatt-tråder fra Twitter i uke 47 2018, og med utgangspunkt i emneknaggene likestilling, abortloven, klima og bompenger. Overordna har jeg en ...
 • Substantivbøying i to mellomspråkstekster. 

  Gui, Heidi (Master thesis, 2019)
  Denne masteroppgaven er skrevet innen fagfeltet norsk som andrespråk og omhandler hvilke utfordringer en innlærer står overfor i mellomspråksfasen når innlærerspråket er norsk, og utgangspunktet er henholdsvis vietnamesisk ...
 • Gjennom ungdommens øyne. 

  Eken, Hege Cecilie (Master thesis, 2019)
  Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke tolkningpotensialet i bildeboka "Håret til mamma" av Gro Dahle og Svein Nyhus, gjennom min egen tolkning av boka og av ungdomsskoleelevers tolkning av samme bok. Oppgavens ...

Vis flere