Sub-archives within this community

Collections

Recent Submissions

 • Sykepleiernes erfaringer ved bruk av NEWS i primærhelsetjenesten : ”Ser du noe, gjør du noe og, ikke sant?” 

  Lie, Camilla (Master thesis, 2019)
  National Early Warning Score (NEWS) er et observasjonsverktøy som består av 6 fysiologiske parametere med referanseverdi. NEWS benyttes på en strukturert måte for å identifisere tidlige tegn på sykdom eller forverringer i ...
 • Forekomst av mikroplast fra veimerking i veinære innsjøer 

  Rougthvedt, Lene Kristin (Master thesis, 2019)
  I denne masteroppgaven er det sett på forekomst av mikroplastpartikler med opphav fra veimerking i sedimentene til lokalitetene Audnabekken/Hanesbukta i Norsjø, Seljordsvatnet deltaområde og Elgsjø, samt et rensebasseng ...
 • How do economies of density in container handling operations affect ships’ time and emissions in port? Evidence from Norwegian container terminals 

  Rødseth, Kenneth Løvold; Wangsness, Paal Brevik; Schøyen, Halvor (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  Efficient port services are prerequisites for competitive and sustainable maritime transports. This paper makes advances in studying the determinants of the time that ships spend in port and the associated emissions to ...
 • Lysrigg : det optimale oppsett, fins det? 

  Gjerdingen, Lovise (Bachelor thesis, 2019)
  Hvorfor denne oppgaven? Det er interessant å se hva som påvirker arbeidsmengden til en lystekniker. Det vil være av interesse for flere aktører dersom det er mulig å forenkle eller redusere arbeidsmengden før, under og ...
 • Automized Gearshift Characterization 

  Undersaker, Vegard Åsland; Andersen, Markus; Ådlandsvik, Rune; Igland, Benjamin Dahl; Sarikaya, Ismail Can (Bachelor thesis, 2019)
  Prosjektet går ut på at man skal automatisere mest mulig av dagens manuelle prosesser i karakteriseringstestene. Det gjelder bevegelse og påføring av krefter på girspaken, låsing av posisjonen til vaier fra girspaken for ...
 • Testbenk for større gjengestag 

  Hansen, Andreas; Grønlie, Espen; Nisja, Georg Aarnes; Tyssen, Sondre Nyhus; Lurås, Steffen (Bachelor thesis, 2019)
  Vi fikk i oppgave å designe og tilvirke en spesialtilpasset automatisk boltetestebenk for større gjengestag brukt i stigrør-koblinger. Prosjektet var en multidisiplinær utfordring hvor samarbeid mellom disiplinene var ...
 • Autonom pakkemaskin for konstruksjonsvirke 

  Auke, Morten A.; Karimi, Edris; Jerijervi, Lars I.; Nilsen, Herman Severin; Hjalland, Jonas Tveita (Bachelor thesis, 2019)
  Lumberpack er et system som skal pakke konstruksjonsvirket autonomt. Dagens metode innebærer to mennesker som manuelt bretter og stifter fast plastemballasjen over materialene og teiper bustenden om nødvendig. Dette er en ...
 • Get a grip 

  Furøy, Christopher; Grønning, William Stenuaag; Hillier, Nils Kristian; Værås, Anders; Aakervik, Sandra; Jørgensen, Vegard (Bachelor thesis, 2019)
  Hensikten med denne oppgaven er å lage en digitaliseringsenhet for klatretak. Den pålagte oppgaven er gitt av Bolder Technology AS, og er tatt ut fra et patent skrevet og eid av Eirik Skjærseth.
 • Adaptiv endepunktssikring 

  Elsetrønning, Emil A.; Kristoffersen, Marte; Evandt, Martin Farstad; Heggem, Nils Erlend; Hognestad, Tone Marie L. (Bachelor thesis, 2019)
  Informasjonssikkerhet er et fagfelt i stadig endring, og det blir derfor viktigere enn noen gang for analytikere og sikkerhetsingeniører å detektere skadevare raskest mulig for å minske omfanget. Det er her kunstig intelligens ...
 • Hvordan skape et dagslysmiljø rettet mot menneskene i et atrium? : studier basert på næringsbygg ved en nordlig breddegrad. 

  Amandar, Vida; Fylling, Odd Inge; Thomasssen, Igor Axel Malthe (Bachelor thesis, 2019)
  Hvordan kan man skape et atrium med et dagslysmiljø som er rettet mot mennesket I et næringsbygg? I denne oppgaven vil det bli beskrevet hvilke dagslyskriterier som må ligge til grunn for planlegging og design av atrier i ...
 • Lys og turnusarbeid : hvordan kan lys være et hjelpemiddel for sykepleiere utsatt for døgnrytmeforstyrrelser og hvordan kan lys fremme sykepleieres årvåkenhet på arbeidsplassen i en tredelt turnus? 

  Landin, Karoline Anette; Hardangen, Line; Engh, Maren Dreyer (Bachelor thesis, 2019)
  Denne bacheloroppgaven ser nærmere på hvordan lys kan være et hjelpemiddel for sykepleiere utsatt for døgnrytmeforstyrrelser og samtidig fremme årvåkenhet hos sykepleiere som jobber en tredelt turnus. Bakgrunn for valg av ...
 • Lysets påvirkning på trivselen hos eldre 

  Eiken, Linda; Stangeland, Karoline Sofie (Bachelor thesis, 2019)
  Menneskets syn er fysiologisk tilpasset dagslyset som i millioner av år har styrt døgnet vårt. Når man blir eldre, brytes det optiske systemet ned og man får problemer med synet. Mange utvikler ulike øyesykdommer som svekker ...
 • Hvordan kan vi tilpasse lys for å stimulere til ønsket plantevekst i kontrollerte miljøer? 

  Moucharef, Miriam; Kolbjørnsen, Daniel Winnan; Uysal, Ozan (Bachelor thesis, 2019)
  I denne oppgaven synliggjøres hvilke prosesser som settes i gang i plantene som følge av lyseksponering og hvilket potensiale lysteknologien har for plantevekst. Formålet med oppgaven er å synliggjøre hvilke kvaliteter ved ...
 • SatLight 

  Hogstad, Rita Henriksen; Wong, Ming Kit; Fegri, Erica; Skjelsbæk, Jon; Mundal, Thomas; Østrem, Håvar (Bachelor thesis, 2019)
  A rapidly expanding market for Cubesats encourages companies to explore business opportunities by innovating new solutions for use on small satellites. Cubesat is aimed to be modular and easily accessible for any who want ...
 • Guided wolf 

  Helle, Martin Mjølhus; Tokvam, Torger Tobias; Leirvik, Kristian Vollmo; Mørtvedt, Sigurd Aftret; Thorud, Linn Tandberg; Ola, Loe (Bachelor thesis, 2019)
  KDA har startet et langvarig prosjekt som skal vare over flere bacheloroppgaver og sommerprosjekter fremover. En vanlig ATV skal utvikles til å bli autonom. Denne bacheloroppgaven starter opp dette prosjektet og det skal ...
 • Kontaktløs Posisjonssensor 

  Rønning, Anders; Jamtveit, Hans Fredrik; Sæter, Henrik; Strømmen, Jarand Solberg; Caro, Magnus Berntsen (Bachelor thesis, 2019)
  Denne rapporten omhandler en sensorsystem løsning med tilhørende teststasjon for en kontaktløs posisjonssensor. Sensoren skal detektere en endring i vinkelposisjon på en antenne eller andre pekemekanismer på en satellitt. ...
 • Argos 3 

  Skogen, Vegard; Møen, Jan Olav; Halvorsen, Kenneth; Tande, Marco; Hultin, Emil; Tørjesen, Vetle Mørch (Bachelor thesis, 2019)
  Fortsettelse av tidligere bacheloroppgaver, Argos 2016, Argos 2.0. 2018 og sommerprosjekter siden 2015. Argos har målet å kunne øke situasjonsforståelsen til soldater i pansrede kjøretøy, ved hjelp av 360 graders utsikt ...
 • HyperSension 

  Helén, Andreas; Langelid, Adrian; Solicki, Simen; Larsen, Martin H. (Bachelor thesis, 2019)
  Dette bachelorprosjektet har gått under SINTEF sitt pågående Hypersension prosjekt. Oppgavene har gått ut på å utforske ny innovative muligheter for å videreutvikle et system for kontinuerlig og ikke-invasive målinger av ...
 • Læring i forskende partnerskap – det digitale hamskiftet i Larviksskolen. Pilot-/forprosjekt for videreføring 2018-2021 

  Wølner, Tor Arne; Mortensen-Buan, Anne-Beathe; Læret, Kristin (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;, Report, 2019)
  I samarbeidet med USN (Universitetet i Sørøst-Norge) er det inngått en intensjonsavtale mellom Larvik kommune og USN. Avtalen beskriver to scenarier for oppstart på forskningsarbeidet mot skolene i Larvik. • Med eksterne ...
 • Do Software Firms Collaborate or Compete? A Model of Coopetition in Community-initiated OSS Projects 

  Nguyen Duc, Anh; Cruzes, Daniela Soares; Snarby, Terje; Abrahamsson, Pekka (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  Background: An increasing number of commercial firms are participating in Open Source Software (OSS) projects to reduce their development cost and increase technical innovativeness. When collaborating with other firms whose ...

View more