Show simple item record

dc.contributor.authorØrbæk, Trine
dc.contributor.authorEngelsrud, Gunn Helene
dc.date.accessioned2020-01-15T12:52:54Z
dc.date.available2020-01-15T12:52:54Z
dc.date.created2019-05-29T13:08:35Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationPå Spissen Forskning/ Dance Articulated. 2019, 5 (2), 4-26.nb_NO
dc.identifier.issn0800-2452
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2636434
dc.descriptionThis is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International Licensenb_NO
dc.description.abstractHensikten med denne artikkelen er først å synliggjøre to sentrale premisser for å kalle skapende dans en fagtradisjon, deretter å undersøke hva som skal til for å kalle noe et forskningsfelt og hvordan skapende dans som felt er avgrenset og etablert. Det empiriske grunnlaget består av 87 fagfellevurderte artikler og seks doktorgradsstudier, og forskningsspørsmålet artikkelen belyser er: Utgjør skapende dans i en skolekontekst et forskningsfelt, og om så er, hvilken betydning har det i en skolekontekst i dag? Gjennom en innholdsanalyse av de utvalgte artiklene og doktorgradsstudiene presenteres fellestrekk ved studiene og om disse fellestrekkene kan kvalifisere til å utgjøre et forskningsfelt. Resultatene viser at skapende dans i en skolekontekst kan bli uttrykt og avgrenset som forskningsfelt, og basert på det, hevder forfatterne at det å undervise i skapende dans bør bygge på forskning. Skapende dans i en skolekontekst er et forskningsfelt som har et potensial for å ha en samfunnsmessig betydning fordi det kan bidra med kunnskap om hvilken betydning kropp, bevegelser og skapende prosesser i dans kan ha i menneskers lærings- og dannelsesprosesser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleSkapende dans i en skolekontekst – et forskningsfelt?nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder©2019 Trine Ørbæk and Gunn Engelsrudnb_NO
dc.source.pagenumber4-26nb_NO
dc.source.volume5nb_NO
dc.source.journalPå Spissen Forskning/ Dance Articulatednb_NO
dc.source.issue2nb_NO
dc.identifier.doi10.18862/ps.2019.502.2
dc.identifier.cristin1701297
cristin.unitcode222,59,7,0
cristin.unitnameInstitutt for pedagogikk
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal