Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØdegård, Elin
dc.date.accessioned2015-01-05T08:39:49Z
dc.date.accessioned2015-01-27T20:40:23Z
dc.date.accessioned2017-04-19T12:39:39Z
dc.date.available2015-01-05T08:39:49Z
dc.date.available2015-01-27T20:40:23Z
dc.date.available2017-04-19T12:39:39Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationØdegård, E. (2014), Lederes faglige legitimitet og medarbeideres lojalitet; to sider av samme sak? In: Reinertsen, A.B., Groven, B., Knutas, A., Holm, A.: FoU i praksis 2013 conference proceedings, Akademika forlag, Trondheim, p.245-254
dc.identifier.isbn978-82-321-04215
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438220
dc.description.abstractDoktorgraden: Nyutdannede pedagogiske lederes mestring og appropriering av barnehagens kulturelle redskaper (?degård, 2011), viser at førskolelærernes formelle faglige barnehagelærerutdanning gir lite legitimitet. Resultatet ga inspirasjon til igangsetting av et forskningsarbeid som setter søkelyset på betydningen av legitimitet og lojalitet for kvalitetsutvikling i barnehager. Artikkelens problemstilling er: Hvordan beskriver lederne i barnehagen legitimitet og lojalitet? Empirisk materiale fra tre fokusgruppeintervjuer beskriver ledernes syn på legitimitet og lojalitet, og resultatene drøftes ut fra teori om legitimitet (Coleman, 2009), distribuert, relasjonell ledelsesteori (Fuglestad and Lillejord, 1997, Gronn, 2003, Spillane, 2006) og teori som vektlegger samhandling som strategi for pedagogisk ledelse (?degård and Røys, 2013).
dc.description.abstractDoktorgraden: Nyutdannede pedagogiske lederes mestring og appropriering av barnehagens kulturelle redskaper (Ødegård, 2011), viser at førskolelærernes formelle faglige barnehagelærerutdanning gir lite legitimitet. Resultatet ga inspirasjon til igangsetting av et forskningsarbeid som setter søkelyset på betydningen av legitimitet og lojalitet for kvalitetsutvikling i barnehager. Artikkelens problemstilling er: Hvordan beskriver lederne i barnehagen legitimitet og lojalitet? Empirisk materiale fra tre fokusgruppeintervjuer beskriver ledernes syn på legitimitet og lojalitet, og resultatene drøftes ut fra teori om legitimitet (Coleman, 2009), distribuert, relasjonell ledelsesteori (Fuglestad and Lillejord, 1997, Gronn, 2003, Spillane, 2006) og teori som vektlegger samhandling som strategi for pedagogisk ledelse (Ødegård and Røys, 2013).
dc.language.isonob
dc.publisherAkademika forlag
dc.relation.urihttp://tapironline.no/fil/vis/1389
dc.subjectledelse
dc.subjectlojalitet
dc.subjectlegimitet
dc.subjectbarnehage
dc.titleLederes faglige legitimitet og medarbeideres lojalitet; to sider av samme sak?
dc.typeChapter
dc.typePeer reviewed
dc.date.updated2015-01-05T08:39:49Z
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi280
dc.identifier.cristin1126553


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel