Show simple item record

dc.contributor.authorHagen, Anette
dc.contributor.authorStreitlien, Åse
dc.date.accessioned2015-11-01T22:04:14Z
dc.date.accessioned2017-04-19T12:39:34Z
dc.date.available2015-11-01T22:04:14Z
dc.date.available2017-04-19T12:39:34Z
dc.date.issued2015-10-21
dc.identifier.citationHagen, A. & Streitlien, Å. Fra talent til fagarbeider. Sluttrapport 2015. Notodden: Høgskolen i Telemark, 2015
dc.identifier.isbn978-82-7206-403-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438211
dc.description.abstractDenne rapporten omhandler prosjektet Fra talent til fagarbeider hvor en har prøvd ut en alternativ organiseringsmodell i yrkesfagutdanning. Målene i prosjektet er følgende:  Etter 4 år i bedrift skal 10 elever som ellers ville stått i faresonen for å slutte i ordinært videregående løp, avlegge fagbrev innen utdanningsprogrammet Teknikk og industriell produksjon (TIP)  I prosjektet skal det utvikles en pedagogisk modell i samarbeid mellom skole og næringsliv for full opplæring i bedrift som skal forhindre frafall i videregående opplæring. Modellen skal kunne benyttes i alle utdanningsprogrammer i videregående opplæring, både regionalt og nasjonalt. Høgskolen i Telemark (HiT) fikk i oppdrag å følgeforske på prosjektet gjennom perioden det pågår (2011-2015). Hensikten med følgeforskningen er å belyse følgende tre tema:  Hvordan modellen er utformet, og hvilken rolle ulike aktører har i forhold til gjennomføringen av opplæringen  Hvilke resultater som er oppnådd  Hvilke faktorer som påvirker prosessen og resultatene. Følgeforskningen har fokusert på prosesser underveis, og hvert år har vi hentet inn data for å belyse utviklingen i prosjektet. Datakilder er intervjuer med sentrale aktører i prosjektet og studier av dokumenter med relevans til prosjektet. Et viktig mål i underveiserapporteringene har vært å studere hva som gir trivsel, motivasjon og lærelyst, og hva som gjør at lærlingene kjenner tilhørighet til bedriften hvor de gjennomfører lærlingtiden. Disse funnene har blitt presentert i interne delrapporter til styringsgruppa for prosjektet. Sluttrapporten oppsummerer resultater i prosjektet gjennom de fire årene prosjektet har vart, men har størst fokus på erfaringer og funn fra 2014 og 2015. Resultatene viser at flertallet av lærlingene har avsluttet fagprøva (jf. det første målet), og at en del har fått fast arbeid i den bedriften hvor de har vært lærlinger. Tiltaket ser ut til å ha truffet en elevgruppe som liker praktisk arbeid og er lei av tradisjonelt skolearbeid. Det er grunn til å understreke at utvalget av elever har hatt betydning for utfallet. Dette opplegget var ikke noe de kunne søke på. Disse talentene måtte vise at de var sterkt motiverte for praktisk arbeid og at de ville gjennomføre full fagopplæring i bedrift. Prosjektet har hatt en klar struktur med en styringsgruppe og en prosjektleder som har bidratt til et godt samarbeidet mellom bedrift og skole. Tett oppfølging av lærlingene har vær avgjørende for resultatet, samt en fleksibel organisering av fellesfagundervisningen. Det andre målet i prosjektet er at opplæringsmodellen skal kunne benyttes i alle utdanningsprogrammer i videregående opplæring, regionalt og nasjonalt. Fra høsten 2015 starter seks helsefaglærlinger sin opplæring i bedrift etter modellen i tillegg til seks nye lærlinger i Teknikk og industriell produksjon.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectyrkesfag
dc.subjectyrkesfagutdanning
dc.subjectorganisering
dc.titleFra talent til fagarbeider. Sluttrapport 2015
dc.typeResearch report
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Authors. All rights reserveds
dc.subject.nsi242


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record