Show simple item record

dc.contributor.authorRorgemoen, Mari
dc.date.accessioned2012-04-02T10:03:03Z
dc.date.accessioned2017-04-19T12:33:38Z
dc.date.available2012-04-02T10:03:03Z
dc.date.available2017-04-19T12:33:38Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationRorgemoen, M. Kopiering av tradisjonskunst som læringsmetode. FORMakademisk, 2011, 4(1), p. 81-99
dc.identifier.issn1890-9515
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438120
dc.description.abstractArtikkelen er skriven på bakgrunn av problematikk kring utvikling av ein forskingsbasert didaktikk for tekstilundervisninga på grunnstudiet ved Institutt for folkekultur, Høgskolen i Telemark. Delar av forskingsprosjektet tek difor utgangspunkt i eksisterande undervisningsverksemd ved dette studiet. Spørsmåla som det er søkt å få svar på her, er: Kva dialog og læring er framtredande ved kopiering av ein tradisjonell tekstilgjenstand? og: Korleis har denne arbeidsmåten ein plass i ein forskingsbasert didaktikk? Kopiprosessen skjedde i ein avgrensa oppgåveperiode, utført med to studentgrupper i 2008/2009. Intervju var valt som metode saman med analyse av innhald i oppgåverapportar som var skrivne samtidig med kopiverksemda. I samband med utvikling av ein forskingsbasert didaktikk der kopiverksemd inngår, er drøftingane førte på grunnlag av sosiokulturell og sløydpedagogisk teori, saman med teori i møte med folkekunst. Kopiprosessen er relatert til ein verksemdsmodell for sløydfaget. Resultata er drøfta i høve til mål for oppgåva og gjeldande fagplan. Kopiering som læringsmetode har ein plass i ein forskingsbasert didaktikk når verksemda fører til erkjenning og integrert forståing, ikkje som rekonstruksjon av tradisjonar. Målet for ein forskingsbasert didaktikk er horisontsamansmelting som følgje av hermeneutiske samtaler som gjeld samspel, spatialitet, spelereglar og spelerom i tradisjonen.
dc.language.isonno
dc.publisherFORMakademisk
dc.subjectfolkekunst
dc.subjectbroderi
dc.subjectkopiering
dc.subjecttradisjon
dc.subjectdidaktikk
dc.subjectsløyd
dc.titleKopiering av tradisjonskunst som læringsmetode
dc.typeJournal article
dc.typePeer reviewed
dc.description.versionPublished version
dc.subject.nsi283


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record