• Kopiering av tradisjonskunst som læringsmetode 

   Rorgemoen, Mari (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Artikkelen er skriven på bakgrunn av problematikk kring utvikling av ein forskingsbasert didaktikk for tekstilundervisninga på grunnstudiet ved Institutt for folkekultur, Høgskolen i Telemark. Delar av forskingsprosjektet ...
  • Traditions, archives and change 

   Kvifte, Tellef (Chapter; Peer reviewed, 2014)
   In the Nordic countries, there are several archives containing documentation of traditional music and dance. The ways in which the material in the archives are produced, distributed and used, may influence the very tradition ...