• Talenttank. Langreiste talenter - lokale muligheter. Sluttrapport 

      Streitlien, Åse (Research report, 2014-05-25)
      Denne rapporten omhandler prosjektet «Talenttank, langreiste talenter – lokale muligheter» som startet opp våren 2013 og ble avsluttet i mars 2014. Prosjektet er et samarbeid mellom Notodden Voksenopplæring, NAV (veiledning), ...