• Technology and Design Education. From play to profession 

   Aakre, Bjørn Magne (Journal article, 2008)
   The purpose of this paper is to discuss the purpose and role of Technology and Design education, and to present the results from a case study on the topic. The motivations are the fact that modern Technology and Design ...
  • Teknologi, design og dannelse 

   Aakre, Bjørn Magne; Knutsen, Berit (Journal article, 2007)
   Teknologi og design utgjør viktige sider ved vår kultur, og de er betydelige drivkrefter i nyskaping og samfunnsutvikling. Dannelse handler om holdninger og verdier, om innlevelse og den glød som skal til for å lede en ...