• Femårig masterutdanning for grunnskolelærere - ny og utfordrende 

      Maagerø, Eva; Prøitz, Tine Sophie; Rye, Ellen; Simonsen, Birte (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;30, Report, 2019)
      Følgeforskningsprosjektet GLU-forsk ble igangsatt sommeren 2018. Prosjektet ser på innføring av femårige grunnskolelærerutdanninger ved USN og vil pågå til det første studentkullet som startet på femårig GLU høsten 2017, ...