• Teknologi, design og dannelse 

      Aakre, Bjørn Magne; Knutsen, Berit (Journal article, 2007)
      Teknologi og design utgjør viktige sider ved vår kultur, og de er betydelige drivkrefter i nyskaping og samfunnsutvikling. Dannelse handler om holdninger og verdier, om innlevelse og den glød som skal til for å lede en ...