• Vokabularstimuleringstiltak for barn med Down syndrom: Hva sier forskningen? 

      Næss, Kari-Anne Bottegaard; Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje; Mjøberg, Anne Grethe (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      Vokabular synes å være av avgjørende betydning for hvordan barn med Down syndrom utvikler seg og fungerer innenfor en rekke områder, som f.eks. språk- og leseferdigheter, sosial fungering samt kvaliteten på inkluderingen ...