• Inaktive ungdommer - en av vår tids største utfordringer. Sluttrapport (2015 – 2018) 

      Moshuus, Geir H.; Ask, Trine Skjævestad; Bordevich, Kathrine; Bunting, Mette; Gulløy, Elisabeth; Halvorsen, Torill Aagot; Svenni, Trine West; Tjelta, Thomas (Research report, 2019)
      FARVE-prosjektet «Inaktiv ungdom en av vår tids største utfordringer» (2015-2019) kom som et tilsvar til den omfattende kvantitative forskningen på skolegjennomføring og –avbrudd som forelå i Norge rundt 2012, da det var ...