• I nærkamp med Notefienden: Skam, myndiggjøring og performativ læring 

      Schøien, Kristin Solli; Bandlien, Bjørn-Terje; Østern, Anna-Lena (Peer reviewed; Journal article, 2022)
      Denne studien er et bidrag til performativ musikkforskning, med et pedagogisk utgangspunkt. Metodologisk utforsker forfatterne eksperimentelle innganger til musikkforskning gjennom performance-skriving og collageteknikk. ...