• Fagtradisjoner, faglige synteser og fagdiskurs 

      Framgard, Erling (Journal article; Peer reviewed, 2014)
      Denne artikkelen fokuserer på at oppmerksomheten i undervisningen kan ha ulike omdreiningspunkt som danner pedagogiske og faglige tradisjoner. Den dialektiske forståelsesstrukturen som anvendes her, har en disiplinorientert ...