Recent Submissions

 • Physiological measurements and emotional experiences of drawing and clay forming 

  Rankanen, Mimmu; Leinikka, Marianne; Groth, Camilla; Seitamaa-Hakkarainen, Pirita; Mäkelä, Maarit; Huotilainen, Minna (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Experimental research on the psychophysiological effects of different art materials and tasks is still scarce. This mixed methods research focused on physiological changes and emotional experiences in drawing and clay ...
 • The Role of the Weaver in the Encounter with Life and Death 

  Nordström, Birgitta; Groth, Camilla (Chapter; Peer reviewed, 2022)
  I weave ritual textiles for funerals, loss, and sorrow. Weaving in relation to death is a topic in myths, literature, and storytelling, where the weft, woven row by row, resonates with human life lived day by day. So does ...
 • Craft sciences meet neuroscience 

  Groth, Camilla; Jousmäki, Veikko; Saarinen, Veli-Matti; Hari, Riitta (Journal article; Peer reviewed, 2022)
  Collaboration between disciplines is necessary when research questions cannot be answered within a single discipline. Joining of forces can produce results that neither discipline could provide alone. Here we exemplify ...
 • Explorations in Craft Sciences 

  Almevik, Gunnar; Groth, Camilla; Westerlund, Tina (Chapter; Peer reviewed, 2022)
  The field of ‘Craft Sciences’ refers to research conducted across and within different craft subjects and academic contexts. This book aims to build on the breadth of topics, source material, methods, perspectives, and ...
 • Video as a Tool for Knowing and Telling in Practice-led Craft Research 

  Groth, Camilla (Chapter; Peer reviewed, 2022)
  As craft practices have been taken up in academia, practitioner-researchers meet the challenge of articulating experiential knowledge of their practice. This position asks the researcher to first document and make sense ...
 • Møter mellom tekst og digital collage – en didaktisk, estetisk og multimodal tilnærming 

  Kruse, Kirsten Linnea; Roksvåg, Karete (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  Denne studien er en empirisk utforsking av et tverrfaglig læringsdesign som omhandler skapende arbeid med digitale og multimodale collager i en lærerutdanningskontekst innenfor fagene norsk og kunst og håndverk. Målet med ...
 • Sløyden i endring: 35 år med NordFo 1985-2020 

  Sandven, Jostein (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Denne artikkelen undersøker temaområder som karakteriserer den nordiske sløyden og avdekker ulike påvirkningsfaktorer som styrer fagområdets utvikling. Som empiri anvendes en kartlegging av 145 plenumsforedrag avholdt på ...
 • Exploring craft practice in learning communities 

  Møller, Trine; Riis, Kirstine (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  This paper presents an initial research project to explore what characterizes knowledge production in craft practice situated in an informal/neutral learning arena outside the education institution. The research project ...
 • Kopiering og kulturelle referanser som verktøy i bildeskaping: Opphavsrettslige utfordringer i undervisningen 

  Bergman, Silje (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Kopiering som verktøy i bildeskapende prosesser, og etiske og opphavsrettslige utfordringer i den forbindelse, er tema for denne artikkelen. For å undersøke temaet er det utviklet et undervisningsopplegg der studenter løser ...
 • Hvilken betydning har hvem som kopierer? - ulike utfordringer ved bruk av visuelle åndsverk 

  Bergman, Silje (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Artikkelen har opphavsrett som tema, med fokus på hva som kan gjøres med andres verk, og hvilken betydning det har hvem som gjør det. Forskjeller i praksis belyses ved å beskrive, analysere og diskutere konkrete eksempler ...
 • Forming i barnehagen – et tilbakeblikk for framtida 

  Carlsen, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  I nordisk barnehagepedagogikk har aktiviteter med materialer hatt stor plass historisk sett. Faget forming, fagbetegnelsen i norsk barnehagetradisjon og barne-hagelærerutdanning, inngår i definisjonen av sløyd, slik denne ...
 • There and back again: A carver’s tale of losing and regaining sense of space due to a brain tumour 

  Gulliksen, Marte Sørebø (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Sense of space is a core cognitive ability necessary for imagining future three-dimensional forms, rotating them mentally, as well as for abstract thinking. It is a core ability in craft activities, enabling the maker to ...
 • Tanatologiens poetikk Et undersøkende essay om fotografi, empati og døden 

  Blaszczyk-Podowska (Dosent), Jadwiga (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Essayet har vært en måte å tolke mitt skapende arbeid på. Jeg tar utgangspunkt i egen kunstnerisk praksis, dvs. kunstnerisk utviklingsarbeid, og en fotografiserie med tittelen The Poetics of Thanatology. Teksten reflekterer ...
 • Digitale ferdigheiter som ferdigrett eller råvare? 

  Høibo, Ingrid Holmboe; Lerpold, Morten Henrik (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  I det digitaliserte samfunnet i dag skjer ei betydeleg endring i læringa sine materielle føresetnader, frå konkrete og analoge læringsmiljø til digitale og virtuelle. Parallelt med den massive digitale satsinga i nordiske ...
 • Nordiska slöjdpedagogers syn på hållbar utveckling som innehåll i slöjdundervisningen 

  Ahlskog-Björkman, Eva; Porko-Hudd, Mia; Koch, Marie; Westerlund, Stina; Carlsen, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Inom läroämnet slöjd har sparsamhet och återanvändning alltid varit i fokus, men i och med de globala utmaningarna om klimatfrågor har hållbar utveckling blivit aktuellt inom alla livsområden, utbildningsnivåer och läroämnen. ...
 • Narrativ strategi Nettundervisning i kunst og håndverk 

  Baskår, Ellen K (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Faget kunst og håndverk har en lang tradisjon i norsk lærerutdanning og bygger på ulike målformuleringer, teoretiske forankringer og metodiske tilnærminger. I denne artikkelen vil jeg både rette oppmerksomheten på faget ...
 • Musikk og bærekraft: Et konsert- og forskningsprosjekt i lærer- og musikkutdanningen 

  Runsjø, Pål; Bødtker-Næss, Olav; Branstad, Are; Ødegård, Ansgar; Gershon, Walter (Journal article; Peer reviewed, 2020)
  Konsert- og forskningsprosjektet Musikk og bærekraft ble gjennomført i lærer- og musikkutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge i sammenheng med at temaet bærekraftig utvikling innføres i fagfornyelsen fra 2020. ...
 • More-than-human perspectives in understanding embodied learning: Experience, ecological sustainability and education 

  Fredriksen, Biljana Culibrk (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Evner til å lære gjennom kroppslig samhandling med miljøer er iboende hos mennesker og andre arter, og sikrer artenes overlevelse. Ved å kombinere data fra studier fra erfaringslæring hos små barns og hos et føll (en nyfødt ...
 • Enigmatic epistemic things: The epistemic role of artworks in artistic research doctorates 

  Solberg, Anne (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  The aim of this article is to discuss epistemology, focusing on the epistemic role of artwork in research projects. Porcelaneous is the initial phase of a three-year artistic research project with an artistic component ...
 • Å fange med blikket og kjenne med hendene: Utstilling som skapande prosess og didaktisk grep 

  Hus, Astrid; Riis, Kirstine (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Ei utstilling med konkrete produkt, kan gi studentar større nærleik til materiale og kunnskap om teknisk utføring enn ved å møte produkt gjennom visuelle og digitale presentasjonar. Å presentere konkrete produkt og materiale ...

View more