Nye registreringer

 • Reducing inequalities among species through an arts-based inquiry in early childhood teacher education 

  Nordbø, Anne Lise; Fredriksen, Biljana Culibrk (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  This article is based on a study in outdoor arts-based education with Norwegian early childhood teacher students. Their teachers of drama and art & crafts (also the researchers and authors of this article) facilitated the ...
 • Læringssyn i skaparrørslelitteraturen 

  Høibo, Ingrid Holmboe (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Skaparrørsla (på engelsk Maker movement) veks raskt verda over og løftar fabrikasjon- og kommunikasjonsteknologi som nye verktøy inn i kreative prosessar, saman med det skapande menneskje som nøkkelspelar i den digitale ...
 • Worshipping Musically Online During Covid-19 

  Strøm, Irene Trønnes (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  The Covid-19-pandemic and resulting infection control measures drastically impacted the ability of Christian worshippers to gather and practice their faith. As a result, online solutions emerged as the primary option for ...
 • Lovsang i digitale rom 

  Strøm, Irene Trønnes (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Under covid-19-pandemien måtte kirker og religiøse grupper over hele landet samles på nye og kreative måter på grunn av smitteverntiltak. Å tilbe Gud ved å synge sammen er sentralt når kristne samles, enten samlingene ...
 • What I learned by doing craft when I got terminal cancer On woodcarving and psychophysical wellbeing from an insider perspective 

  Gulliksen, Marte Sørebø (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  In this paper I use theory on craft and psychophysical wellbeing to extract insights on the value and meaning I found in woodcarving after being diagnosed with terminal brain cancer. I continued to carve wood throughout ...
 • Artistic Expression and Material Limitations: An Iterative Process of Porcelain Making 

  Solberg, Anne (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  This paper explores the iterative process of striving for artistic expressivity and developing crafting techniques in a porcelain-making project. The paper is about mitigating the tensions and flaws in porcelain bodies by ...
 • Physiological measurements and emotional experiences of drawing and clay forming 

  Rankanen, Mimmu; Leinikka, Marianne; Groth, Camilla; Seitamaa-Hakkarainen, Pirita; Mäkelä, Maarit; Huotilainen, Minna (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Experimental research on the psychophysiological effects of different art materials and tasks is still scarce. This mixed methods research focused on physiological changes and emotional experiences in drawing and clay ...
 • The Role of the Weaver in the Encounter with Life and Death 

  Nordström, Birgitta; Groth, Camilla (Chapter; Peer reviewed, 2022)
  I weave ritual textiles for funerals, loss, and sorrow. Weaving in relation to death is a topic in myths, literature, and storytelling, where the weft, woven row by row, resonates with human life lived day by day. So does ...
 • Craft sciences meet neuroscience 

  Groth, Camilla; Jousmäki, Veikko; Saarinen, Veli-Matti; Hari, Riitta (Journal article; Peer reviewed, 2022)
  Collaboration between disciplines is necessary when research questions cannot be answered within a single discipline. Joining of forces can produce results that neither discipline could provide alone. Here we exemplify ...
 • Explorations in Craft Sciences 

  Almevik, Gunnar; Groth, Camilla; Westerlund, Tina (Chapter; Peer reviewed, 2022)
  The field of ‘Craft Sciences’ refers to research conducted across and within different craft subjects and academic contexts. This book aims to build on the breadth of topics, source material, methods, perspectives, and ...
 • Video as a Tool for Knowing and Telling in Practice-led Craft Research 

  Groth, Camilla (Chapter; Peer reviewed, 2022)
  As craft practices have been taken up in academia, practitioner-researchers meet the challenge of articulating experiential knowledge of their practice. This position asks the researcher to first document and make sense ...
 • Møter mellom tekst og digital collage – en didaktisk, estetisk og multimodal tilnærming 

  Kruse, Kirsten Linnea; Roksvåg, Karete (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  Denne studien er en empirisk utforsking av et tverrfaglig læringsdesign som omhandler skapende arbeid med digitale og multimodale collager i en lærerutdanningskontekst innenfor fagene norsk og kunst og håndverk. Målet med ...
 • Sløyden i endring: 35 år med NordFo 1985-2020 

  Sandven, Jostein (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Denne artikkelen undersøker temaområder som karakteriserer den nordiske sløyden og avdekker ulike påvirkningsfaktorer som styrer fagområdets utvikling. Som empiri anvendes en kartlegging av 145 plenumsforedrag avholdt på ...
 • Exploring craft practice in learning communities 

  Møller, Trine; Riis, Kirstine (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  This paper presents an initial research project to explore what characterizes knowledge production in craft practice situated in an informal/neutral learning arena outside the education institution. The research project ...
 • Kopiering og kulturelle referanser som verktøy i bildeskaping: Opphavsrettslige utfordringer i undervisningen 

  Bergman, Silje (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Kopiering som verktøy i bildeskapende prosesser, og etiske og opphavsrettslige utfordringer i den forbindelse, er tema for denne artikkelen. For å undersøke temaet er det utviklet et undervisningsopplegg der studenter løser ...
 • Hvilken betydning har hvem som kopierer? - ulike utfordringer ved bruk av visuelle åndsverk 

  Bergman, Silje (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Artikkelen har opphavsrett som tema, med fokus på hva som kan gjøres med andres verk, og hvilken betydning det har hvem som gjør det. Forskjeller i praksis belyses ved å beskrive, analysere og diskutere konkrete eksempler ...
 • Forming i barnehagen – et tilbakeblikk for framtida 

  Carlsen, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  I nordisk barnehagepedagogikk har aktiviteter med materialer hatt stor plass historisk sett. Faget forming, fagbetegnelsen i norsk barnehagetradisjon og barne-hagelærerutdanning, inngår i definisjonen av sløyd, slik denne ...
 • There and back again: A carver’s tale of losing and regaining sense of space due to a brain tumour 

  Gulliksen, Marte Sørebø (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Sense of space is a core cognitive ability necessary for imagining future three-dimensional forms, rotating them mentally, as well as for abstract thinking. It is a core ability in craft activities, enabling the maker to ...
 • Tanatologiens poetikk Et undersøkende essay om fotografi, empati og døden 

  Blaszczyk-Podowska (Dosent), Jadwiga (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Essayet har vært en måte å tolke mitt skapende arbeid på. Jeg tar utgangspunkt i egen kunstnerisk praksis, dvs. kunstnerisk utviklingsarbeid, og en fotografiserie med tittelen The Poetics of Thanatology. Teksten reflekterer ...
 • Digitale ferdigheiter som ferdigrett eller råvare? 

  Høibo, Ingrid Holmboe; Lerpold, Morten Henrik (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  I det digitaliserte samfunnet i dag skjer ei betydeleg endring i læringa sine materielle føresetnader, frå konkrete og analoge læringsmiljø til digitale og virtuelle. Parallelt med den massive digitale satsinga i nordiske ...

Vis flere