• Bærekraftige samfunn og forretningsmodeller 

   Ødegård, Ansgar; Reiersen, Jon; Branstad, Are (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Norsk næringsliv må omstille seg for å møte de globale bærekraftsutfordringene. Denne artikkelen fokuserer på hvordan samarbeids- og tillitstradisjoner i norsk næringsliv kan fremme nyskapende bærekraftige forretningsmodeller. ...
  • Digital forretningsmodellinnovasjon: Filmfestival i endring 

   Prebensen, Nina Katrine; Burmester, Michael; Aspvik, Preben (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Publikum besøker filmfestivaler, alene eller sammen med andre mennesker, fordi de gir verdifulle opplevelser. Uansett motiver for å delta på en filmfestival er tilstedeværelsen avgjørende for øyeblikkopplevelsen. Digitalisering ...
  • Fysisk butikk: levende, død eller nytt liv? 

   Fredriksen, Jan Ivar; Refvik, Linda (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Digital utvikling innenfor handelen har skapt behov for nye perspektiver, forretningsmodeller og løsninger. Kundens handlemønstre er i sterk endring. Kommunikasjon og salg skjer gjennom flere kanaler, med en miks av analoge ...
  • God regnskapsskikk erstattes med rettslig bindende regnskapsstandarder 

   Stenheim, Tonny; Madsen, Dag Øivind (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Det arbeides nå med ny regnskapslov i Norge. Første av to delutredninger ble overlevert Finansdepartementet i juni 2015 og presenterer forslag til ny regnskapslov. Et sentralt forslag er at den rettslige standarden god ...
  • Hva koster egentlig CO2-håndtering? 

   Eldrup, Nils Henrik; Røkke, Nils Anders (Journal article; Peer reviewed, 2011)
  • Hva menes med regnskapskvalitet? 

   Stenheim, Tonny; Sundkvist, Charlotte Haugland; Opsahl, André (Journal article, 2017)
  • IFRS 2 – Aksjebasert avlønning og bruk av verdisettingsmodeller 

   Schjølberg, Ove Roy; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2011)
  • Implementering av FNs bærekraftsmål i det norske Arktis: et fiks ferdig rammeverk? 

   Mineev, Andrey; Timochenko, Konstantin Yurievich; Zhurova, Elena; Middleton, Alexandra (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   I denne artikkelen drøfter vi utfordringer knyttet til bruk av FNs Agenda 2030 for bærekraftig utvikling som rammeverk for det norske Arktis. Agenda 2030 fremstår som et globalt ovenfra-og-ned-tilnærming med behov for ...
  • Kjedenes private merker – hvorfor vinner de frem? 

   Hem, Leif E. (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Private merker er detaljistenes (kjedenes) merker. Omfanget av private merker har økt betydelig de siste årene, men veksten varierer mellom produktgrupper og land. I artikkelen redegjøres det for begrepet private merker. ...
  • Miljørapportering i oppdrettsforetak: Fast i fisken? 

   Fallan, Even; Granrud, Hans Roger; Litlabø, Eva Annette; Rønning, John Erik (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Dette er en studie av miljørapporteringspraksis for en stor andel av norske lakseoppdrettsforetak. Data om miljørapportering i årsberetningen for 2019 og annen informasjon som årsberetningen henviser til, er studert ved ...
  • Organisasjoners tilpasning til radikale reformer 

   Ødegård, Ansgar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen beskriver hvordan to norske energiverk tilpasser seg den radikale og liberale markedsreformen som ble implementert i elforsyningen som en følge av ny energilov i 1990. Jeg argumenterer for at viljen og evnen til ...
  • Rekruttering av medarbeidere: Fra intuisjon til strategisk forankring 

   Fredriksen, Jan Ivar; Sørebø, Øystein (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Medarbeiderne er virksomhetens viktigste ressurs, og følgelig er rekruttering av medarbeidere en av virksomhetens mest kritiske prosesser. En grundig og vel gjennomtenkt rekrutteringsprosess kan bidra til å skape gode ...
  • Resultat- eller balanseorienterte regnskaper 

   Baksaas, Kjell Magne; Stenheim, Tonny (Journal article, 2017)
  • Samfunnsansvar i praksis : et møte mellom fortid og fremtid. Det finske selskapet UPM og lokalsamfunnet Fray Bentos i Uruguay 

   Ødegård, Ansgar; Salinas, Cecilia Guadalupe (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   I denne artikkelen beskriver vi hvordan det finske multinasjonale skogindustriselskapet UPM (før Botnia) samhandler med vertskapsbyen Fray Bentos i Uruguay. Samhandling med lokalsamfunn spiller en viktig rolle for ...
  • Sosiale mediers rolle i jobbsøkingsprosessen : #Facebook #LinkedIn #Instagram #Snapchat #Twitter 

   Olafsen, Anja Hagen; Nilsen, Etty Ragnhild (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Sosiale medier er ikke lenger bare en del av den private sfære, men også noe bedrifter bruker aktivt til å promotere seg. Blant annet ser man store muligheter ved bruk av sosiale medier for en rekke HR-funksjoner, inkludert ...
  • Tilfredsheit med eit hotell. Kva rolle spelar opplevingar med merkevara, innovasjonsgrad og grøn image? 

   Oklevik, Ove; Pedersen, Per Egil; Nysveen, Herbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   I denne artikkelen studerer vi effekten av merkeoppleving, innovasjonsgrad og grøn image på tilfredsheit med merkevara i hotellsektoren og diskuterer kva praktiske implikasjonar dette har for leiinga av eit hotell. Vi ...
  • Transaksjonsprinsippet: regnskapsføring når aktører handler med seg selv 

   Baksaas, Kjell Magne; Kulset, Ellen Marthinsen (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Det er bare transaksjoner med et reelt økonomisk innhold som regnskapsmessig skal medføre innregning til virkelig verdi. Vi bygger videre på tidligere arbeider som peker på uklarheter og manglende regulering av grensene ...
  • Vekstbarometeret: dynamisk perspektiv på bærekraftig vekst 

   Aasnæss, Steinar; Fredriksen, Jan Ivar (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Artikkelens problemstilling er: Hvordan skapes bære­kraftig vekst for en region? Artikkelen presenterer, drøfter og demonstrerer et vekstbarometer hvor hensikten er å vise hvilken evne næringsstrukturen i en region har til ...
  • Virkelig verdi - et utfordrende måleattributt 

   Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   I internasjonal regnskapsrett er virkelig verdi innført i et omfang som er uten sidestykke i regnskapsfagets historie. Virkelig verdi kan nå brukes som måleattributt på mange områder hvor tradisjonen har vært historisk ...
  • Økonomisk styring i Norge - en kartlegging av styringssystemer i norske bedrifter 

   Johanson, Bjørn Daniel; Madsen, Dag Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Utforming og bruk av styringssystemer er et sentralt tema innen fagområdet økonomisk styring med både teoretisk og praktisk relevans. I denne artikkelen kartlegger vi utforming og bruk av styringssystemer i større norske ...