Recent Submissions

 • Prosjekt Baldr 

  Friberg, Torjus; Hole, Mats Christoffer; Nybråten, Aleksander Moe; Bomstad, Joakim Fernando; Grimelind, Marius; Larsen, Gaute (Bachelor thesis, 2022)
  Prosjekt Baldr er et multidisiplinært prosjekt som består av en gruppe ingeniørstudenter fra Universitetet i Sørøst-Norge. Vår oppdragsgiver, Universitetet i Sørøst-Norge, ønsker seg en komplett elektrisk drevet autonom ...
 • Orbital Motion Simulator 

  Stjernløw, Bertil Ulland; Guttormsen, Lasse Moen; Skjørdal, Kristoffer; Stigen, Fredrik; Stølen, Eivind (Bachelor thesis, 2022)
  Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) delivers Remote Weapon Stations (RWS) configured on top of a rotating turret in offset to the center of rotation, which affects the behavior of the RWS. Therefore, a simulation rig that ...
 • Vibrasjonstasjon 

  Andersen, Andreas; Pettersen, Andreas; Lønnebakken, Bjørn Tufte; Loka, Michael (Bachelor thesis, 2022)
  Denne rapporten er resultatet av bacheloroppgaven Ristebord gitt til oss av USN campus Kongsberg. Oppgaven gikk i utgangspunktet ut på å lage et system for å vibrasjonsteste elektriske og mekaniske komponenter, med tilhørende ...
 • Fisketelling : apparat for å telle og identifisere fisker i elver og i fisketrapper 

  Tollefsen, Gard Johan; Hassan, Mustafa Abdi; Alami, Jafar; Poverud, Daniel Andreas Tokle (Bachelor thesis, 2022)
  Dette er bachelor prosjektet utført av Fisketrapp Observasjon, oppgaven er utgitt av Kongsberg Jeger- og Fiskerforening. Prosjektgruppen vår har fått i oppgave å lage et system som skal detektere, gjenkjenne og telle fisk ...
 • SoilRover 

  Sunde, Cecilie; Lier, Una Kaspara; Lund, Vetle Bråthe; Fredriksen, Mina Hildebrand; Wartenberg, Alison; Warzocha, Angelika (Bachelor thesis, 2022)
  Soil Steam International produserer maskinerier for å forbedre jordkvalitet uten bruk av kjemikalier. De utvikler nå et autonomt kjøretøy, SoilRover, som damper jorden på åkre. Dette kjøretøyet har uvanlige funksjonaliteter, ...
 • Data recording of Excavator CAN bus for Hydrogen Operation 

  Abdulle, Abdirahman Ali; Tveit, Petter Wang; Safdari, Mahram Hussein; Rezaie, Salem; Danielsen, Markus Gevelt; Irkayek, Fouad Ayman Foad (Bachelor thesis, 2022)
  This thesis will address the development of a system based on a description delivered by clients IoT-labs and Applied Hydrogen. The system implemented is a data collection unit fitted with multiple components for data ...
 • Project Mini Launcher 

  Kristiansen, John Kristoffer; Tråstadkjølen, Simen; Nilsen, Tobias S.; Mehren, Christoffer; Slettedal, Martin; Kopland, Ole Christian W. (Bachelor thesis, 2022)
  Gruppen har fått i oppgave å lage en nedskalert modell av launcheren i luftvernsystemet NASAMS. Dette innebærer i hovedsak at vi skal lage en modell som har tre hovedfunksjoner: rotasjon, elevasjon og avfyring. Gruppen har ...
 • An indirect method for predicting bending moments with machine learning : WIBE 

  Berge, Sverre Weum; Eckholdt, Runar Bergum; Leander, Markus Øvereng; Løver, Sondre Tiller; Søbstad, Jørgen Winther; Sørensen, Martin (Bachelor thesis, 2022)
  In the offshore industry, real-time monitoring of wellhead fatigue is increasingly in demand. The current method of measuring with strain sensors have proven to be expensive and prone to inaccuracies in a complex marine ...
 • Data capture using augmented reality : ARque 

  Danielsen, Sigurd Terland; Håndlykken, Julie; Bastesen, Marie Lovise Ulvestad; Rasmussen, Rikard Wirkola; Lindkjølen, Sondre Daniel (Bachelor thesis, 2022)
  In this bachelor thesis given by Semcon, the project group ARque has developed a seamless way of using Augmented Reality (AR) technology for data capture when measuring the torque of fasteners during assembly. This saves ...
 • SPARK- Remote Firing System 

  Brunæs, Martin Svalstuen; Jørgensen, Stian; Asjad, Sirajuddin; Bekkevold, Bjørn-Ivar; Alfheim, Kristian; Brendøy, Anne Synnøve (Bachelor thesis, 2020)
  A Remote Firing System (RFS) is a tool employed by military and law-enforcement personnel who seek to initiate the ring of ordnance remotely from a safe distance. Today, the solution consists of a receiver, which is capable ...
 • Modellere Fischer-Tropsch syntese ved polymerisasjon reaksjonsmekanisme. 

  Sandal, Sondre Emil; Jose, Edgar M. Heitor; Haavaldsen, Oscar (Bachelor thesis, 2020)
  Universitetet i Sørøst-Norge forsker på gassifisering gjennom Bio4fuels, i denne forbindelse var det ønskelig å utarbeide en modell som ser på aspektene ved syntetisering av biodiesel via Fischer-Tropsch. Syntetiseringen ...
 • Utbedring av gassfordeling og fordamping i kjøletårn ved Norcem Brevik 

  Andersen, Christian; Høibjerg, Fredrik; Larsen, Are (Bachelor thesis, 2020)
  Norcem AS er en sementprodusent med to fabrikker i Norge. Denne rapporten er utført i samarbeid med Norcem Brevik og tar for seg driftsproblemer med et av kjøletårnene deres. Rapporten gir en beskrivelse av hvordan ...
 • Detaljregulering av hyttefeltet på Hovdeli 

  Løfsgaard, Even; Mølmen, Knut; Tveita, Mari Mo; Verstod, Amalie Brårmo (Bachelor thesis, 2020)
  Som følge av den økende hytteutbyggingen i Norge, ønsket en grunneier i Vinje kommune å utvide sitt eksisterende hyttefelt. Det er samtidig et økende fokus på bærekraft og miljø, og dette er noe planarbeidet jobber ut ...
 • Prosjekteringsgrunnlag for en oppgradering av Ravneheitunnelen 

  Lyshaug, Mads; Pedersen, Alf; Wammer, Christian (Bachelor thesis, 2020)
  Ravneheitunnelen i Agder fylke står foran en oppgradering av elkraft- og automasjonsanlegget i nær fremtid. Agder fylkeskommune ønsker derfor at det utarbeides en rapport som beskriver mulige løsninger og prinsipper som ...
 • Konseptutvikling av tomt på Trokåsa i Skien 

  Waldemarsen, Erik; Semb Berre, Ingar; Breiseth, Sebastian; Gruss, Sebastian Benno Johannes (Bachelor thesis, 2020)
  Denne oppgaven er gitt av Skien Boligbyggelag, som over lengre tid har eid en tomt på 4,8daa på Trokåsa i Skien. Det er ved to tidligere anledninger blitt utført prosjektering for tomten, men disse forslagene har blitt ...
 • Internet of Things-enhet for akustikkanalyse av pneumatisk transport 

  Eriksen, Gaute; Engesæt, Henning; Berge, Jarle Haugland; French, William (Bachelor thesis, 2020)
  Inovyn er en produsent av PVC-pulver. Dette pulveret transporteres i rør med pneumatisk transport. De har problemer med at sending av pulver stopper opp. Prosjektets hovedmål har vært å lage en enkel og billig prototype ...
 • Forbedring av vindtunnel for Universitetet i Sørøst-Norge 

  Barskrind, Steffen; Auestad, Kristian; Haug, Joachim; Gaska, Håvard; Andersen, Kristoffer; Balsvik, Marius (Bachelor thesis, 2020)
  Dette bachelorprosjektet har gått ut på å gjøre mekaniske, elektrotekniske, og informasjons-tekniske forbedringer på en vindtunnel som eies av Universitetet i Sørøst-Norge. USN ønsket at vindtunnelen, som ble anskaffet fra ...
 • Trye app 

  Kjønnerud, Andreas Røed; Hylleseth, Tobias; Bantii, Eebbaa Dhugaasaa; Nordholmen, Joachim; Abamachu, Dawit (Bachelor thesis, 2020)
  The market for renting out electric scooters has expanded rapidly throughout the world in the last years, with projected annual compound growth rates of an impressive 18.9% [9]. In the last couple of years it has also ...
 • Parts Vision Recognition 

  Arun, Adithya; Hansen, Kristian Klev; Manivannan, Kirisan; Gjesteby, Daniel; Paulsen, Jens; Mozafari, Rahmat (Bachelor thesis, 2020)
  Vår arbeidsgiver, Tronrud Engineering, har et ønske om å delvis automatisere gjenkjenningsprosessen av deler de videresender til overflatebehandling hos eksterne leverandører. Denne prosessen utføres manuelt per dags dato. ...
 • Low Altitude Pathfinding Service 

  Røraas, Even Thonhaugen; Strocka, Henrik Thue; Jordet, Håkon; Neumann, Vetle Andre Hoffmeyer (Bachelor thesis, 2020)
  Pathfinding algorithms find a path from one node to another in a data structure known as a graph. They are heavily used in GPS devices. For GPS devices in cars, a graph is created from the world’s road networks, which can ...

View more