Recent Submissions

 • SPARK- Remote Firing System 

  Brunæs, Martin Svalstuen; Jørgensen, Stian; Asjad, Sirajuddin; Bekkevold, Bjørn-Ivar; Alfheim, Kristian; Brendøy, Anne Synnøve (Bachelor thesis, 2020)
  A Remote Firing System (RFS) is a tool employed by military and law-enforcement personnel who seek to initiate the ring of ordnance remotely from a safe distance. Today, the solution consists of a receiver, which is capable ...
 • Modellere Fischer-Tropsch syntese ved polymerisasjon reaksjonsmekanisme. 

  Sandal, Sondre Emil; Jose, Edgar M. Heitor; Haavaldsen, Oscar (Bachelor thesis, 2020)
  Universitetet i Sørøst-Norge forsker på gassifisering gjennom Bio4fuels, i denne forbindelse var det ønskelig å utarbeide en modell som ser på aspektene ved syntetisering av biodiesel via Fischer-Tropsch. Syntetiseringen ...
 • Utbedring av gassfordeling og fordamping i kjøletårn ved Norcem Brevik 

  Andersen, Christian; Høibjerg, Fredrik; Larsen, Are (Bachelor thesis, 2020)
  Norcem AS er en sementprodusent med to fabrikker i Norge. Denne rapporten er utført i samarbeid med Norcem Brevik og tar for seg driftsproblemer med et av kjøletårnene deres. Rapporten gir en beskrivelse av hvordan ...
 • Detaljregulering av hyttefeltet på Hovdeli 

  Løfsgaard, Even; Mølmen, Knut; Tveita, Mari Mo; Verstod, Amalie Brårmo (Bachelor thesis, 2020)
  Som følge av den økende hytteutbyggingen i Norge, ønsket en grunneier i Vinje kommune å utvide sitt eksisterende hyttefelt. Det er samtidig et økende fokus på bærekraft og miljø, og dette er noe planarbeidet jobber ut ...
 • Prosjekteringsgrunnlag for en oppgradering av Ravneheitunnelen 

  Lyshaug, Mads; Pedersen, Alf; Wammer, Christian (Bachelor thesis, 2020)
  Ravneheitunnelen i Agder fylke står foran en oppgradering av elkraft- og automasjonsanlegget i nær fremtid. Agder fylkeskommune ønsker derfor at det utarbeides en rapport som beskriver mulige løsninger og prinsipper som ...
 • Konseptutvikling av tomt på Trokåsa i Skien 

  Waldemarsen, Erik; Semb Berre, Ingar; Breiseth, Sebastian; Gruss, Sebastian Benno Johannes (Bachelor thesis, 2020)
  Denne oppgaven er gitt av Skien Boligbyggelag, som over lengre tid har eid en tomt på 4,8daa på Trokåsa i Skien. Det er ved to tidligere anledninger blitt utført prosjektering for tomten, men disse forslagene har blitt ...
 • Internet of Things-enhet for akustikkanalyse av pneumatisk transport 

  Eriksen, Gaute; Engesæt, Henning; Berge, Jarle Haugland; French, William (Bachelor thesis, 2020)
  Inovyn er en produsent av PVC-pulver. Dette pulveret transporteres i rør med pneumatisk transport. De har problemer med at sending av pulver stopper opp. Prosjektets hovedmål har vært å lage en enkel og billig prototype ...
 • Forbedring av vindtunnel for Universitetet i Sørøst-Norge 

  Barskrind, Steffen; Auestad, Kristian; Haug, Joachim; Gaska, Håvard; Andersen, Kristoffer; Balsvik, Marius (Bachelor thesis, 2020)
  Dette bachelorprosjektet har gått ut på å gjøre mekaniske, elektrotekniske, og informasjons-tekniske forbedringer på en vindtunnel som eies av Universitetet i Sørøst-Norge. USN ønsket at vindtunnelen, som ble anskaffet fra ...
 • Trye app 

  Kjønnerud, Andreas Røed; Hylleseth, Tobias; Bantii, Eebbaa Dhugaasaa; Nordholmen, Joachim; Abamachu, Dawit (Bachelor thesis, 2020)
  The market for renting out electric scooters has expanded rapidly throughout the world in the last years, with projected annual compound growth rates of an impressive 18.9% [9]. In the last couple of years it has also ...
 • Parts Vision Recognition 

  Arun, Adithya; Hansen, Kristian Klev; Manivannan, Kirisan; Gjesteby, Daniel; Paulsen, Jens; Mozafari, Rahmat (Bachelor thesis, 2020)
  Vår arbeidsgiver, Tronrud Engineering, har et ønske om å delvis automatisere gjenkjenningsprosessen av deler de videresender til overflatebehandling hos eksterne leverandører. Denne prosessen utføres manuelt per dags dato. ...
 • Low Altitude Pathfinding Service 

  Røraas, Even Thonhaugen; Strocka, Henrik Thue; Jordet, Håkon; Neumann, Vetle Andre Hoffmeyer (Bachelor thesis, 2020)
  Pathfinding algorithms find a path from one node to another in a data structure known as a graph. They are heavily used in GPS devices. For GPS devices in cars, a graph is created from the world’s road networks, which can ...
 • Exhaust flow mapping 

  Iversen, Evelina Anita; Ulberg, Helge Sondre; Flesaker, Ole Henrik; Bergstrøm, Stian; Orsten, Sondre Fuhre (Bachelor thesis, 2020)
  Vi fikk i oppdrag å designe en innovativ og effektiv måte å validere mønsteret av eksosgassen til en gassturbin. For å oppnå dette ble det brukt eksisterende teknologier basert på varmeveksler. Systemet produserer en ...
 • Aegir (Coastal Shark) 

  Skryseth, Daniel; Løkaas, Jannicke; Jacobsen, Tomas Endsjø; Tuzkaya, Øzlem; Hestnes, Bente; Carlsen, Idar (Bachelor thesis, 2020)
  Denne rapporten ble skrevet av en bachelorgruppe med seks ingeniørstudenter fra data. Bachelorgruppen fikk et prosjekt fra Kongsberg Defence & Aerospace med problemstillingen rundt dataoverføring i et system over et ustabilt ...
 • Augumented well control 

  Iversen, Erik Sung No; Elgvin, Petter Riiber; Tyrholm, Even; Johansen, Marie Brettingen; Tørseth, Kristian; Heglund, Nina Patricia (Bachelor thesis, 2020)
  The petroleum industry is a tough and rigorous field, to stay in the lead technical advancements are crucial to reduce cost, increase efficiency, and ensure safety and stability. HoloLens 2 and its advanced Augmented ...
 • Extended Reality Inspection (XRI) 

  Steshenko, Alina; Babayev, Piri; Kanton, Markus Liavik; Matre, Ola; Mellum, Tobias (Bachelor thesis, 2020)
  The interest in Mixed Reality Head Mounted Displays (MR HMDs) is rapidly expanding across medical and industrial settings. The main objective of this project was to evaluate the possibility of improving workflow, efficiency ...
 • Automized Gearshift Characterization 

  Undersaker, Vegard Åsland; Andersen, Markus; Ådlandsvik, Rune; Igland, Benjamin Dahl; Sarikaya, Ismail Can (Bachelor thesis, 2019)
  Prosjektet går ut på at man skal automatisere mest mulig av dagens manuelle prosesser i karakteriseringstestene. Det gjelder bevegelse og påføring av krefter på girspaken, låsing av posisjonen til vaier fra girspaken for ...
 • Testbenk for større gjengestag 

  Hansen, Andreas; Grønlie, Espen; Nisja, Georg Aarnes; Tyssen, Sondre Nyhus; Lurås, Steffen (Bachelor thesis, 2019)
  Vi fikk i oppgave å designe og tilvirke en spesialtilpasset automatisk boltetestebenk for større gjengestag brukt i stigrør-koblinger. Prosjektet var en multidisiplinær utfordring hvor samarbeid mellom disiplinene var ...
 • Adaptiv endepunktssikring 

  Elsetrønning, Emil A.; Kristoffersen, Marte; Evandt, Martin Farstad; Heggem, Nils Erlend; Hognestad, Tone Marie L. (Bachelor thesis, 2019)
  Informasjonssikkerhet er et fagfelt i stadig endring, og det blir derfor viktigere enn noen gang for analytikere og sikkerhetsingeniører å detektere skadevare raskest mulig for å minske omfanget. Det er her kunstig intelligens ...
 • Autonom pakkemaskin for konstruksjonsvirke 

  Auke, Morten A.; Karimi, Edris; Jerijervi, Lars I.; Nilsen, Herman Severin; Hjalland, Jonas Tveita (Bachelor thesis, 2019)
  Lumberpack er et system som skal pakke konstruksjonsvirket autonomt. Dagens metode innebærer to mennesker som manuelt bretter og stifter fast plastemballasjen over materialene og teiper bustenden om nødvendig. Dette er en ...
 • Get a grip 

  Furøy, Christopher; Grønning, William Stenuaag; Hillier, Nils Kristian; Værås, Anders; Aakervik, Sandra; Jørgensen, Vegard (Bachelor thesis, 2019)
  Hensikten med denne oppgaven er å lage en digitaliseringsenhet for klatretak. Den pålagte oppgaven er gitt av Bolder Technology AS, og er tatt ut fra et patent skrevet og eid av Eirik Skjærseth.

View more