Show simple item record

dc.contributor.authorBurner, Tony
dc.contributor.authorBaraas, Rigmor C.
dc.contributor.authorFalkenberg, Helle Kristine
dc.date.accessioned2011-04-26T09:53:18Z
dc.date.available2011-04-26T09:53:18Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationBurner, T., Baraas, R. C., & Falkenberg, H. K. (2011). Studentaktive vurderingsformer i norsk lærer- og optometriutdanning. Uniped, 34(1), 44-57.
dc.identifier.issn1500-4538
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142367
dc.description.abstractMedstudentvurdering er en form for studentarbeid som er blitt tatt i bruk og forsket på i større omfang internasjonalt enn nasjonalt. Her presenteres to casestudier med bruk av medstudentvurdering fra to ulike profesjonsutdanninger i Norge: optikerutdanningen ved avdeling for optometri- og synsvitenskap og lærerutdanningen ved avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Buskerud. Kombinasjonen medstudentvurdering og egenvurdering ble også prøvd ut. Artikkelen belyser erfaringer og utfordringer i forbindelse med planlegging og gjennomfø-ring samt analyse og diskusjon av studentenes evaluering av medstu-dentvurdering.no
dc.language.isonobno
dc.publisherDet nasjonale kontakt- og informasjonsorgan for universitetspedagogikk
dc.subjectpedagogikkno
dc.subjectevalueringsformerno
dc.subjectmedstudentvurderingno
dc.subjectegenvurderingno
dc.titleStudentaktive vurderingsformer i norsk lærer- og optometriutdanningno
dc.typeJournal articleno
dc.typePeer reviewedno
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281no
dc.source.pagenumber44-57no
dc.source.volume34
dc.source.journalUniped
dc.source.issue1
dc.identifier.cristin540416


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record