Now showing items 1993-2012 of 4668

  • J/psi Elliptic Flow in Pb-Pb Collisions at root s(NN)=2.76 TeV 

   Alme, Johan; Erdal, Hege Austrheim; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Altinpinar, Sedat; Djuvsland, Øystein; Fehlker, Dominik; Haaland, Øystein Senneset; Huang, Meidana; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røed, Ketil; Røhrich, Dieter; Skjerdal, Kyrre; Ullaland, Kjetil; Wagner, Boris; Yang, Shiming; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Eyyubova, Gyulnara; Kværnø, Henning; Lindal, Svein; Løvhøiden, Gunnar; Milosevic, Jovan; Nilsson, Mads Stormo; Qvigstad, Henrik; Richter, Matthias; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Abbas, Eham Gamal; Abelev, Betty; Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Adare, Andrew Marshall; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agocs, Andreas Gabor; Agostinelli, Andrea; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Nazeer; Ahmad Masoodi, Arshar; Ahn, Sang Un; Ajaz, Muhammad; Aleksandrov, Dimitry; Alessandro, Bruno; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   We report on the first measurement of inclusive J/ψ elliptic flow v2 in heavy-ion collisions at the LHC. The measurement is performed with the ALICE detector in Pb-Pb collisions at √sNN = 2.76  TeV in the rapidity range ...
  • J/ψ elliptic flow in Pb-Pb collisions at √sNN=5.02  TeV 

   Acharya, Shreyasi; Adamová, Dagmar; Adolfsson, Jonatan; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Shafiq F.; Ahn, Sang Un; Alme, Johan; Altenkaemper, Lucas; Djuvsland, Øystein; Fionda, Fiorella Maria Celeste; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Zhang, Hui; Zhou, Zhuo; Zhu, Hongsheng; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Al-Turany, Mohammed; Alam, Sk Noor; De Albuquerque, Danilo Silva; Aleksandrov, Dimitry; Alessandro, Bruno; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   We report a precise measurement of the J/ψ elliptic flow in Pb-Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV with the ALICE detector at the LHC. The J/ψ mesons are reconstructed at midrapidity (|y| < 0.9) in the dielectron decay channel ...
  • J/Ψ production and nuclear effects in p-Pb collisions at √sNN=5.02 TeV 

   ALICE, Collaboration; Langøy, Rune; Lien, Jørgen (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Inclusive J/ψ production has been studied with the ALICE detector in p-Pb collisions at the nucleon–nucleon center of mass energy √sNN= 5.02 TeV at the CERN LHC. The measurement is performed in the center of mass rapid ...
  • J/ψ production as a function of charged-particle pseudorapidity density in p–Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV 

   Adamová, Dagmar; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Shafiq F.; Ahn, Sang Un; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Alme, Johan; Djuvsland, Øystein; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Zhang, Hui; Zhou, Zhuo; Zhu, Hongsheng; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Milosevic, Jovan; Qvigstad, Henrik; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Alam, Sk Noor; De Albuquerque, Danilo Silva; Aleksandrov, Dimitry; Alessandro, Bruno; Alexandre, Didier; Alfaro Molina, José Rubén; Alici, Andrea; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   We report measurements of the inclusive J/ψyield and average transverse momentum as a function of charged-particle pseudorapidity density dNch/dηin p–Pb collisions at √sNN=5.02 TeVwith ALICE at the LHC. The observables are ...
  • J/ψ suppression at forward rapidity in Pb-Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV 

   Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Shafiq F.; Ahn, Sang Un; Aimo, Ilaria; Alme, Johan; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Altinpinar, Sedat; Djuvsland, Øystein; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Zhang, Hui; Zhou, Zhuo; Zhu, Hongsheng; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Milosevic, Jovan; Qvigstad, Henrik; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Akindinov, Alexander; Alam, Sk Noor; Aleksandrov, Dimitry; Alessandro, Bruno; Alexandre, Didier; Alfaro Molina, José Rubén; Alici, Andrea; De Albuquerque, Danilo Silva; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The inclusive J/ψproduction has been studied in Pb–Pb and pp collisions at the centre-of-mass energy per nucleon pair √sNN=5.02TeV, using the ALICE detector at the CERN LHC. The J/ψmeson is reconstructed, in the centre-of-mass ...
  • «Ja, asså, det er ikke sett på som veldig positivt å måtte inn i et sånt system» En kvalitativ studie av hvordan unge voksne mellom 18-30 år subjektivt opplever å være i arbeidstiltak 

   Bettum, Maria (Master thesis, 2018)
   Tittel: «Ja, asså, det er ikke sett på som veldig positivt å måtte inn i et sånt system» - En kvalitativ studie av hvordan unge voksne mellom 18-30 år subjektivt opplever å være i arbeidstiltak. Avhandlingens ...
  • "Ja, dette som henger på veggen her, har jeg skapt som kunst" En kvalitativ studie om designeres autonome prosjekter 

   Hobøl, Randi (Master thesis, 2016)
   I denne oppgaven spør jeg om hva som motiverer designere til å gjennomføre autonome prosjekter uten kunder. Gjennom fem designere og deres prosjekter har jeg undersøkt hvilke motivasjonsfaktorer som ligger bak denne ...
  • Jag trivs bäst i öppna landskap – eller kanskje ikke? Hvordan kan kontorutformingen påvirke de eldste arbeidstakernes jobbengasjement? 

   Øverli, Siri Pernille (Master thesis, 2016)
   Norge har behov for arbeidskraften og kompetansen til de eldste arbeidstakerne, også til de som kan velge å ta ut pensjon og forlate arbeidslivet. Den fysiske utformingen av arbeidsplassen kan bidra til å fremme eller ...
  • Jakten på framtidens næringsliv. Prosessnotat 

   Kobro, Lars Ueland (Working paper, 2012-05-02)
  • Jaktstart trigger endringer i fluktatferd hos hjort (Cervus elaphus) 

   Skjørestad, Atle (Master thesis, 2018)
   Antipredatoratferd skal sikre et dyr mot død, men de avveininger og handlinger det utfører for å unngå predasjon påvirker energiforbruk, matsøk og formeringsatferd. Mennesket er viktigste predator på hjort i mange økosystemer ...
  • Jeg bare Googler det! - En kvalitativ undersøkelse om unge voksenes livsmestring knyttet til lave prestasjoner i matematikk 

   Aas, Marianne (Master thesis, 2017)
   Denne undersøkelsen handler om hvilke utfordringer i hverdagen unge voksne med lave prestasjoner i matematikk opplever i forhold til livsmestring. Forskning belyser at matematikkrelaterte ferdigheter hos voksne mennesker ...
  • «Jeg danser, altså er jeg». En kvalitativ studie av barns opplevelse og deltakelse i danseprosjekt 

   Fossmo, Anne-Kathrine (Master thesis, 2019)
   Denne avhandlingen tar for seg hvordan barn opplever å være delaktige i utviklingen av en koreografi i samtidsdans. Ved å sette fokus på forskjellen mellom den tradisjonelle danseopplæringen, og den medskapende rollen ...
  • Jegeranes fordeling på Hardangervidda i villreinjakta - Effektar på villreinens arealbruk. 

   Romtveit, Lena (Master thesis, 2015)
   Villrein er i dag under press frå fleire kantar, med stadig reduserte leveområde og uroing frå menneskeleg infrastruktur og forstyrring. Infrastruktur og forstyrring, særleg frå fotturistar er det etter kvart mykje ...
  • «Jeg er i krise - se meg også! / I’m in distress, see me too!» 

   Glestad, Tone (Bachelor thesis, 2018)
   Sykepleiere i hjemmetjenesten møter pårørende i forskjellige faser av pasienters sykdomsutvikling. Ventesorg er et fenomen som pårørende opplever i fasen fra diagnosen er satt til døden inntreffer. I denne litteraturstudien ...
  • Jeg føler ikke at jeg kommer fra én nasjon, jeg føler meg bare som et mennesket» En kvalitativ studie av identitetskonstruksjon blant minoritetsetnisk ungdom 

   Traaen, Borghild (Master thesis, 2017-01-30)
   Denne oppgaven bygger på en kvalitativ studie der elleve informanter er intervjuet. Informantene har alle minoritetsetnisk bakgrunn, og er rekruttert fra multietniske hiphopmiljøer i tre byer på Østlandet; hhv Oslo, ...
  • ”Jeg har lagt igjen det dårlige og tar med det gode...” Oppveksterfaringer som fremmer resiliens hos barn av foreldre med psykiske lidelser 

   Walstad, Hege M (Master thesis, 2016)
   Problemstilling: Hva kan fremme resiliens hos barn som vokser opp med foreldre med psykiske lidelser? Bakgrunn: Barn som pårørende og deres behov har fått økt fokus de senere år etter blant annet lovendring i Helsepersonell ...
  • "Jeg har mistet min kjære for andre gang" : flytting fra hjemmet til skjermet enhet for personer med demens, ektefellers opplevelser 

   Førsund, Linn Hege (Master thesis, 2009)
   BAKGRUNN: Ca. 9000 nordmenn rammes hvert år av demens, og det finnes i dag ca 66 000 mennesker med demens i Norge. Demens rammer flere enn den som er syk og har også store konsekvenser for omgivelsene, spesielt de nærmeste ...
  • Jeg må ramme henne inn, og hele tiden være i forkant! : en kvalitativ studie om hvordan lærere opplever at jenter med ADHD ivaretas i grunnskolen 

   Eriksen, Anne Kristina (Master thesis, 2016)
   Bakgrunn og formål: I denne oppgaven rettes fokuset mot jenter med ADHD, et område skolen behøver større kunnskap om. ADHD er en psykiatrisk diagnose som blir regnet som en nevrobiologisk utviklingsforstyrrelse, der ...
  • “Jeg skjønner meg ikke på damer, jeg” : En undersøkelse av hvordan mannlige og kvinnelige aktører skaper mening i tegneseriene Nemi og Pondus 

   Wollert-Nielsen, Martin (Master thesis, 2016)
   Denne oppgaven tar for seg de norske tegneseriene Nemi og Pondus. Mer spesifikt handler den om hvordan mannlige og kvinnelige karakterer i tegneseriene skaper mening. Målet med oppgaven er å besvare problemstillingen Hvordan ...
  • Jeg slår jo ikke? -en kvalitativ studie av menn som utøver vold 

   Finckenhagen, Aili Elèn Skaug (Master thesis, 2014)
   Denne masteravhandlingen er et resultat av en interesse for fenomenet vold, og herunder vold i nære relasjoner. Vold i nære relasjoner er et tema det generelt er lite bevissthet rundt, og det er først de siste 30 årene ...