• Næringsutvikling og attraktivitet Kragerø 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 53/2010, Working paper, 2010-12-13)
   Dette notatet er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Kragerø. Først beskrives utviklingstrekk i Kragerø med hensyn til befolkning og arbeidsplasser. Deretter beskrives utvikling i næringslivet gjennom NæringsNM, ...
  • Næringsutvikling og attraktivitet Kristiansandregionen 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 39/2010, Working paper, 2010-12-13)
   Dette notatet er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Kristiansandregionen. Først beskrives utviklingstrekk i Kristiansandregionen med hensyn til befolkning og arbeidsplasser. Deretter beskrives utvikling i ...
  • Næringsutvikling og attraktivitet Kvam 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 57/2010, Working paper, 2010-12-20)
   Dette notatet er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Kvam. Først beskrives utviklingstrekk i Kvam med hensyn til befolkning og arbeidsplasser. Deretter beskrives utvikling i næringslivet gjennom NæringsNM, ...
  • Næringsutvikling og attraktivitet Kvivsregionen 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2010-12-30)
   Denne rapporten er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Kvivsregionen. Første del tar for seg de generelle utviklingstrekkene med hensyn til befolkning, arbeidsplasser og næringsliv. Deretter har vi analysert ...
  • Næringsutvikling og attraktivitet Midt-Telemark 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 44/2010, Working paper, 2010-12-29)
   Dette notatet er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Midt-Telemark. Først beskrives utviklingstrekk i Midt-Telemark med hensyn til befolkning og arbeidsplasser. Deretter beskrives utvikling i næringslivet ...
  • Næringsutvikling og attraktivitet Nord-Trøndelag 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 33/2010, Working paper, 2010-12-20)
   Dette notatet er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Nord-Trøndelag. Først beskrives utviklingstrekk i Nord-Trøndelag med hensyn til befolkning og arbeidsplasser. Deretter beskrives utvikling i næringslivet ...
  • Næringsutvikling og attraktivitet Nordland 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 32/2010, Working paper, 2010-11-20)
   Dette notatet er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Nordland. Først beskrives utviklingstrekk i Nordland med hensyn til befolkning og arbeidsplasser. Deretter beskrives utvikling i næringslivet gjennom ...
  • Næringsutvikling og attraktivitet Notodden 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 50/2010, Working paper, 2010-12-13)
   Dette notatet er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Notodden. Først beskrives utviklingstrekk i Notodden med hensyn til befolkning og arbeidsplasser. Deretter beskrives utvikling i næringslivet gjennom ...
  • Næringsutvikling og attraktivitet Rv13-regionen 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 56/2010, Working paper, 2010-12-20)
   Dette notatet er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Rv13-regionen. Først beskrives utviklingstrekk i Rv13-regionen med hensyn til befolkning og arbeidsplasser. Deretter beskrives utvikling i næringslivet ...
  • Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 55/2010, Working paper, 2010-12-30)
   Dette notatet er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i samiske områder. Først beskrives utviklingstrekk i samiske områder med hensyn til befolkning og arbeidsplasser. Deretter beskrives utvikling i næringslivet ...
  • Næringsutvikling og attraktivitet Sandefjord 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 49/2010, Working paper, 2010-12-20)
   Dette notatet er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Sandefjord. Først beskrives utviklingstrekk i Sandefjord med hensyn til befolkning og arbeidsplasser. Deretter beskrives utvikling i næringslivet gjennom ...
  • Næringsutvikling og attraktivitet Skien 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 4/2011, Working paper, 2011-02-17)
   Dette notatet er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Skien. Først beskrives utviklingstrekk i Skien med hensyn til befolkning og arbeidsplasser. Deretter beskrives utvikling i næringslivet gjennom NæringsNM, ...
  • Næringsutvikling og attraktivitet Sogn og Fjordane 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 30/2010, Working paper, 2010-12-29)
   Dette notatet er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Sogn og Fjordane. Først beskrives utviklingstrekk i Sogn og Fjordane med hensyn til befolkning og arbeidsplasser. Deretter beskrives utvikling i næringslivet ...
  • Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2010-11-20)
   Denne rapporten er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Sør-Trøndelag. Første del tar for seg de generelle utviklingstrekkene med hensyn til befolkning, arbeidsplasser og næringsliv. Deretter har vi analysert ...
  • Næringsutvikling og attraktivitet Telemark 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 35/2010, Working paper, 2010-12-20)
   Dette notatet er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Telemark. Først beskrives utviklingstrekk i Telemark med hensyn til befolkning og arbeidsplasser. Deretter beskrives utvikling i næringslivet gjennom ...
  • Næringsutvikling og attraktivitet Tinn 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 51/2010, Working paper, 2010-12-13)
   Dette notatet er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Tinn. Først beskrives utviklingstrekk i Tinn med hensyn til befolkning og arbeidsplasser. Deretter beskrives utvikling i næringslivet gjennom NæringsNM, ...
  • Næringsutvikling og attraktivitet Vågsøy 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 47/2010, Working paper, 2010-12-20)
   Dette notatet er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Vågsøy. Først beskrives utviklingstrekk i Vågsøy med hensyn til befolkning og arbeidsplasser. Deretter beskrives utvikling i næringslivet gjennom NæringsNM, ...
  • Næringsutvikling og attraktivitet Vest-Telemark 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 43/2010, Working paper, 2010-12-29)
   Dette notatet er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Vest-Telemark. Først beskrives utviklingstrekk i Vest-Telemark med hensyn til befolkning og arbeidsplasser. Deretter beskrives utvikling i næringslivet ...
  • Næringsutvikling og attraktivitet Vestfold 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 27/2010, Working paper, 2010-12-20)
   Dette notatet er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Vestfold. Først beskrives utviklingstrekk i Vestfold med hensyn til befolkning og arbeidsplasser. Deretter beskrives utvikling i næringslivet gjennom ...
  • Næringsutvikling og attraktivitet Østfold 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 28/2010, Working paper, 2010-12-29)
   Dette notatet er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Østfold. Først beskrives utviklingstrekk i Østfold med hensyn til befolkning og arbeidsplasser. Deretter beskrives utvikling i næringslivet gjennom NæringsNM, ...