Show simple item record

dc.contributor.advisorMoshuus, Geir H.
dc.contributor.advisorHolm-Nordhagen, Anne
dc.contributor.authorOmnes, Mette
dc.date.accessioned2021-07-29T16:12:37Z
dc.date.available2021-07-29T16:12:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.usn:wiseflow:2594326:42747112
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2765667
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om hvordan ti ansatte fra to bedrifter i karriereveiledningsfeltet erfarer selvevalueringsverktøyet Min kompetanse i bruk og hva de blir bevisste på i dialog i fokusgruppe-intervju med sine kolleger. Ved inngang til desember 2020 lanserte Kompetanse Norge; Min kompetanse, et helt nytt selvevalueringsverktøy, utviklet som et verktøy til bruk for alle som jobber innenfor karriere-veiledningsfeltet. Karriereveiledere på tvers av sektorer og bransjer kan gå inn og evaluere sin egen kompetanse på nett. Dette som et resultat av at det i NOU 2016:7 ble gitt en tydelig anbefaling om å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Kompetanse Norge bli gitt i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å lede utvikling av et Nasjonalt tverrsektorielt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. I oppdraget står det blant annet at kvalitetsramme-verket skal definere kompetansestandarder for karriereveiledning som kan være til nytte og relevant for kvalitetsutvikling av karriereveiledning i alle sektorer. Undersøkelsen er gjennomført som kvalitativt forskningsintervju, der jeg har vært opptatt av hva som blir viktig for den enkelte deltaker via gjennomføring av selvevalueringsverktøyet Min kompetanse og i dialog med kolleger i et fokusgruppeintervju. I forkant av intervjuet gjennomførte alle deltakere først selvevalueringsverktøyet Min kompetanse. Alle har mottatt en intervjuguide før intervjuet slik at tema for samtale og forslag til innehold var gjort kjent. Min problemstilling er: I lys av selvevalueringsverktøyet Min kompetanse hvilke fortellinger kommer frem når brukere har evaluert sin karriereveiledningskompetanse? Dette gis det et svar på gjennom forskningsspørsmålene: 1) Hva blir ansatte fra en arbeids- og inkluderingsbedrift og ansatte på et karrieresenter oppmerksomme på når de gjennomfører selvevalueringsverktøyet Min kompetanse? 2) Hva slags effekt tror de intervjuede at selvevalueringsverktøyet Min kompetanse kan bidra til å skape på deres arbeidsplasser dersom verktøyet tas i bruk? Via presentasjon av funn, analyse og drøfting av funn opp mot teori, vil oppgaven søke å gi et svar på hva som kommer frem og viser samtidig kvaliteter og utfordringer i å benytte et likt selvevalueringsverktøy til ulike brukergrupper.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleMin kompetanse - et selvevalueringsverktøy
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record