Show simple item record

dc.contributor.authorBaskår, Ellen K
dc.date.accessioned2021-05-06T08:01:24Z
dc.date.available2021-05-06T08:01:24Z
dc.date.created2020-10-27T19:08:49Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationBaskår, E. K. (2020). Narrativ strategi. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk, 13(3).en_US
dc.identifier.issn1890-9515
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2753818
dc.description.abstractFaget kunst og håndverk har en lang tradisjon i norsk lærerutdanning og bygger på ulike målformuleringer, teoretiske forankringer og metodiske tilnærminger. I denne artikkelen vil jeg både rette oppmerksomheten på faget og på undervisningen i en nett- og samlingsbasert studieform. Jeg analyserer et empirisk materiale fra to gjennomførte undervisningsforløp med lærerstudenter i valgfaget kunst og håndverk innenfor en nett- og samlingsbasert studiemodell i lærerutdanningen. Det empiriske materialet bygger på observasjonsnotater fra et undervisningsforløp hvor narrativ strategi danner grunnlaget for aksjonsforskning. I analyse av datamaterialet anvender jeg, Jerome Bruner sitt prinsipp om spirallæring og Albert Bandura sin teori om modellæring som stedfortredende forsterkning.en_US
dc.language.isomisen_US
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.titleNarrativ strategi Nettundervisning i kunst og håndverken_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© The Author(s).en_US
dc.source.volume13en_US
dc.source.journalFormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikken_US
dc.source.issue3en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.7577/formakademisk.3545
dc.identifier.cristin1842718
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal