• Intellektuell kapital og regnskapets informasjonsnytte 

      Ulleland, Kristian; Gandrud, Vegar Koi (Master thesis, 2021)
      Studien tar for seg problemer rundt håndtering av intellektuell kapital som er et sentralt tema i dagens kunnskapsbaserte næringer. Det er stor problematikk rundt håndtering av denne type kapital i regnskap. En av årsakene ...